Toimunud täiendusõppekoolitused

Siin lehel on välja toodud TÜ Viljandi kultuuriakadeemias toimunud täiendusõppekoolitused.


* tasemeõppeained (üliõpilased + täiendusõppijad)
** mikrokraadiprogrammid
*** aine inglise keeles, sh välisüliõpilastele
****tasuta koolitused ettevõtete töötajatele ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Algusaeg Kursus
08.02.2022   ***Sissejuhatus eesti kultuuri / Introduction to Estonian Culture  (inglise keeles)  
09.02.2022 ***Eesti keele algkursus, 1. osa / Estonian for Beginners
09.02.2022 *Veebipõhine inglise keele grammatika põhikursus, tase A2>B1 
09.02.2022 *Veebipõhine inglise keele grammatika põhikursus 2, tase B1 
09.02.2022 *Võru keele algkursus 
10.02.2022 *Akadeemiline lugemine ja kirjalik eneseväljendus inglise keeles, tase B2+
21.02.2022 ***Eesti keel välisüliõpilastele / Estonian for Foreign Students 
26.02.2022 ***Avalik esinemine / Public Speaking (inglise keeles)
28.02.2022 *Kaamera ja montaaž kui töövahend
02.03.2022 Kuidas rääkida õpilastele autoriõigusest?
04.03.2022 *Stress ja selle tagajärjed
05.03.2022 ****Vaba klaverisaate alused
08.03.2022 *Omakultuuriakadeemia
19.03.2022 ****Müü müümata  Jääb ära!
19.03.2022 ****Käsitöö tootearendus, e-turundus ja -müük
22.03.2022 *Omakultuuriakadeemia
24.03.2022 ****Kaamera ja montaaž kui töövahend
26.03.2022 ****Helitöötluse ABC
29.03.2022 *Omakultuuriakadeemia
02.04.2022 ****Sündmuse helindamine
19.04.2022 *Omakultuuriakadeemia
23.04.2022 ****Helisalvestuse alused
23.04.2022 Noore muusiku kool
27.04.2022 Noore meistri kool
03.05.2022 *Omakultuuriakadeemia
24.05.2022 *Omakultuuriakadeemia
13.06.2022 ****Poolkammlõnga valmistamine tööstuslike masinatega Jääb ära
10.07.2022 Craft Camp
14.08.2022 Tantsumassiiv 2022
23.08.2022 ****Autoriõigus klassiruumis (muusikaõpetajale)
24.08.2022 ****Autoriõigus klassiruumis (kunstiõpetajale)
05.09.2022 ***Eesti keel välisüliõpilastele, Estonian for Foreign Students (inglise keeles)
06.09.2022 *Eesti pärimusmuusika I
07.09.2022 ***Eesti keele algkursuse 1. osa, Estonian for Beginners (inglise keeles)
13.09.2022 ***Sissejuhatus eesti kultuuri, Introduction to Estonian Culture (inglise keeles)
15.09.2022 **Loovettevõtja mikrokraadiprogramm
24.09.2022 ****Vaba klaverisaate alused
29.09.2022 *Pärimuskultuur tänapäeva ühiskonnas
30.09.2022 *Stress ja selle tagajärjed
30.09.2022 Kultuuripärandi loovrakenduste sügiskool 2022
03.10.2022 Kundalini jooga algkursus
03.10.2022 Kundalini jooga edasijõudnute kursus
06.10.2022 *Inglise keel edasijõudnutele
10.10.2022 *Kaamera ja montaaž kui töövahend
15.10.2022 Praktiline pärimusmuusika lõimimine muusikatundi
17.10.2022 ****Poolkammlõnga valmistamine tööstuslike masinatega
20.10.2022 ****Kaamera ja montaaž kui töövahend
26.10.2022 Vinyasa Flow jooga praktiseerimine
29.10.2022 ****Viha valitsemine 
05.11.2022 ****Helitöötluse ABC
15.11.2022 *Omakultuuriakadeemia: Mare Mätas
19.11.2022 ****Käsitööalase infomaterjali kujundamine vabavaralise tarkvaraga
19.11.2022 ****Sündmuse helindamine
22.11.2022 *Omakultuuriakadeemia
23.11.2022 ****Valgustehnika algajatele
06.12.2022 *Omakultuuriakadeemia
13.12.2022 *Omakultuuriakadeemia

* tasemeõppeained (üliõpilased + täiendusõppijad)
** mikrokraadiprogrammid
*** aine inglise keeles, sh välisüliõpilastele
****tasuta koolitused ettevõtete töötajatele ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Väärikate Ülikool Viljandis

Väärikate ülikooli avaloeng tõi Sakala keskusesse üle 250 õppuri

Inglise keel edasijõudnutele / English for Advanced Leaners

The aim of the course is expanding vocabulary, focusing on academical communication and expanding vocabulary related with the field of studies, developing and using it.
kulo23

Kultuuripärandi loovrakenduste sügiskool 2023