Autor:
Sandra Urvak

Viljandimaa rahvarõivakool (2024-2026)

Märtsis alustab TÜ Viljandi kultuuriakadeemia eestvedamisel tööd järjekordne rahvarõivakooli kursus. Kaks aastat kestva koolituse raames on kõigil huvilistel võimalik kogenud meistrite juhendamisel valmistada mõne Viljandimaa kihelkonna rahvarõivakomplekt.  

Kursus sisaldab üldiseid loenguid, mis valgustavad Viljandimaa rahvarõivaste ajaloolisi, sotsiaalseid ja kihelkondlikke eripärasid, tutvustavad nende tegemisel kasutatud materjale ja töövahendeid ning rõivaste komplekteerimist. Teooriale järgneb praktiline tehnikaõpe ja esemete teostamine individuaalsel juhendamisel. Kursuse lõpuks valmib igal osalejal üks rahvarõivakomplekt koos kirjaliku uurimistööga. 

Koolitusjuhi Inna Raua sõnul valmis eelmise koolituse raames 16 Viljandimaa naiste rahvarõivakomplekti. “Meeldiv oli tajuda tegijate väärtushinnangute arengut ja vaimustumist isetegemisest. Ajaloolised esemed kui pärandvara ja rahvarõivad kui sõnumikandjad – just need liinid annavad meile võimaluse otsida oma juuri ning hoida meie pärandit elus. Seekord ootame väga ka meeste rõivaste valmistamise huvilisi.” 

Toimumisaeg: 02.03.2024-01.03.2026

Toimumiskoht: Viljandi

Maht: 16 EAP (416 tundi)

Hind: 1. aasta 800 (kokku ca 1600 €)

Õppejõud: käsitöömeistrid

Sihtgrupp: rahvarõivaste valmistamisest huvitatud inimesed, pärimuskultuuri kollektiivide juhid ja liikmed, õpetajad, käsitööringide juhendajad.

Eesmärk: Viljandimaa rahvarõivakostüümi ja lisandite valmistamine. Rahvarõivaste kandmisviiside ja
paikkondlike traditsioonide uurimine läbi rõivastuse.

Teemad:

Viljandimaa rahvarõivaste kihelkondlikud eripärad. Viljandimaa rahvarõivaste juurde kuuluivad ehted. Värvid rahvarõivastuses. Materjalide ja töövahendite tutvustamine. Rõivaste komplekteerimine. Töö muuseumis, esemete uurimine. Kirjaliku töö koostamine ja tegevuste dokumenteerimine. Lõigete kohandamine, juurdelõikus ja õmblemine. Tikkimine. Vööde ja paelte valmistamine. Silmuskudumine. Peakatete valmistamine. Jalanõude valmistamine. Kangakudumine. Narmaste valmistamine. Pitside valmistamine. Helmekeede valmistamine. Vaseliste valmistamine. Rahvarõivaste hooldamine.   

Lõputööde vormistamine, komplekti ja lisandite viimistlemine. Lõputöö ja rahvarõivakomplekti esitlus, pildistamine.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • paneb muuseumi- ning kirjandusallikate põhjal kokku valmistatava rahvarõivakomplekti, arvestab seejuures rahvarõivaste geograafilist, ajastulist ja sotsiaalset eripära;
  • valib sobivad materjalid, töövahendid ja lõiked pidades silmas originaalilähedust ja komplekti terviklikkust;
  •  kasutab rahvarõivaste valmistamisel pärandtehnoloogilisi töövõtteid;
  •  koostab vajalikud tööjoonised ja -skeemid;
  • valmistab põhikomplekti kuuluvad rahvarõivaesemed, ja teab nende kandmise traditsiooni;
  • koostab valmistatud komplekti kohta lõputöö.

Nõuded lõpetamiseks:  

Koolitus loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja lõputöö esitlust, milleks on oma valmistatud rahvarõivakostüüm koos lisanditega ja kirjalik muuseumimaterjalidel ja isiklikul praktilisel kogemusel põhinev lõputöö.
Üks Viljandimaa rahvarõivakomplekt on korrektselt teostatud, viimistletud ja esitatud.
Lõputöös on kirjeldatud valitud komplekti kuuluvaid ajaloolisi esemeid ning nende valmistamist tänapäeval.

Registreerimistähtaeg: 17.02.2024

REGISTREERU SIIN

Viljandimaa rahvarõivakooli toetajad: 

Eesti Rahvakultuuri Keskuse taotlusvoor "Mulgimaa pärimuskultuuri toetamine 2024"

Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital