Autor:
Kerttu Kruusla

Kursus "Praktiline pärimusmuusika lõimimine muusikatundi"

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia koostöös Eesti Pärimusmuusika Keskusega kutsub lasteaia ja koolide muusikaõpetajaid osalema kursusel „Praktiline pärimusmuusika lõimimine muusikatundi“. Koolituse eesmärk on täiendada muusikaõpetajate pädevusi eesti pärimusmuusika inspireerivaks õpetamiseks muusikatunnis, kasutades erinevaid instrumente.

Toimumisaeg

I sessioon: 15.-16. oktoober, 19. november 2022
II sessioon: 11. märts, 15.-16. aprill 2023

Toimumiskohad

Viljandi pärimusmuusika ait (Tasuja pst 6, Viljandi);
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia peamaja (Posti 1, Viljandi) ja muusikamaja (C.R. Jakobsoni 14, Viljandi) 

Maht: 3 EAP (40 tundi auditoorset tööd ja 38 tundi iseseisvat tööd) 

Hind: 288 eurot (koos käibemaksuga)

Õppejõud

Aime Reier, kandlemängu lektor
Henrika Trave, pärimusmuusik, õpetaja
Tuuli Jukk, Orff-pedagoogika õppejõud, õppematerjalide autor

Sihtgrupp: lasteaia ja koolide muusikaõpetajad

Sisu 

I sessioon:
Väikekannel muusikatunnis (14 kontakttundi)
Orff ja pärimus (8 kontakttundi)

II sessioon:
Plokkflööt muusikatunnis (6 kontakttundi)
Saatepillide kasutamine muusikatunnis (12 kontakttundi)

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu:

  • tunneb eesti pärimusmuusika põhižanre (laulud, mängud ja tantsud) ning oskab neid muusikatunnis kasutada;
  • tunneb, teab ja rakendab erinevate saatepillide mänguvõtteid ja tehnikaid;
  • on tutvunud Orff-pedagoogika põhimõtetega ja oskab kasutada Orff-pedagoogika elemente pärimusmuusikat õpetades;
  • tunneb ja oskab kasutada erinevaid kaunistusi plokkflöödi pärimusliku stiili mängimisel ning on tutvunud vilepilli ajalooga Eestis;
  • oskab väikekandlel heli tekitada ja valdab erinevate mängutehnikate aluseid ning oskab neid ka õpilastele edasi anda;
  • teab erinevaid sõrmestusi ja oskab neid otstarbekalt kasutada muusikatunnis;
  • kasutab mängimisel lihtsamaid varieerimis- ja improviseerimisvõtteid ning kaunistusi.

Hindamine: mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud).

Õppevormid ja õppetöö korraldus 

Õppetöö on korraldatud lähiõppena õppesessioonidena. Õppekohtumistel vahelduvad  praktilised tegevused teoreetiliste loengutega. Teadmiste ja oskuste kinnistamiseks on individuaalne töö.

Nõuded lõpetamiseks: Praktiliste ülesannete ja kodutööde sooritamine, osalemine kontaktõppes

Registreerumistähtaeg: 14. oktoober 2022

REGISTREERU SIIN

 

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile ja Viljandi Pärimusmuusika Keskusele. Nende kasutamine kirjaliku loata on keelatud. 

Väärikate Ülikool Viljandis

Väärikate ülikooli avaloeng tõi Sakala keskusesse üle 250 õppuri

Inglise keel edasijõudnutele / English for Advanced Leaners

The aim of the course is expanding vocabulary, focusing on academical communication and expanding vocabulary related with the field of studies, developing and using it.
kulo23

Kultuuripärandi loovrakenduste sügiskool 2023