Kursus "Helisalvestuse alused"

Toimumisaeg: 23.04.2022 – 08.05.2022

Toimumiskoht: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikamaja helistuudio (Jakobsoni 14, Viljandi)

Maht: 1,5 EAP (40 tundi)

Maksumus: tasuta

Õppejõud: Janar Paeglis

Eesmärk: õppida tundma helisalvestuse vahendeid ja võimalusi; omandada esmased töövõtted

Sihtrühm: väikeettevõtjad, FIEd või ettevõtetes tegutsevad tehnilised töötajad, kes vajavad oma töös helisalvestuse alaseid teadmisi

Kursuse õpiväljundid

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • oskab kasutada helisalvestuseks vajalikku tarkvara;
  • oskab komplekteerida lihtsamaks salvestuseks vajaliku helitehnika;
  • oskab kasutada salvestuseks vajalikke vahendeid.


Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osalemine õppetöös (70%)

Väljastatav dokument: tunnistus


Registreeru ÕISis


Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud. Koolitust rahastatakse ESFi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" kaudu.

Image
logo_126.jpg
Muusika

Iirimaal toimus järjekorras teine muusikaõpetajate digioskuste arendamise projekti kohtumine

Omakultuuriakadeemia: Andres Kõpper

Omakultuuriakadeemia selle sügise neljas esineja on muusik Andres Kõpper.

Omakultuuriakadeemia: Aivar Simmermann

2023. aasta sügishooaja lõpetab omakultuuriakadeemias näitleja, koolitaja ja õppejõud Aivar Simmermann loenguga "Erinevad ellusuhtumised, ühine hool".