Autor:
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Mikrokraadiprogramm "Kaasaegne tantsu- ja teatriõpetus“

2023/2024. õppeaastal mikrokraadiprogrammi ei avata

Kaasaegse tantsu- ja teatriõpetuse mikrokraadiprogramm annab võimaluse eriala praktikutel end kõrgharidusõppes täiendada: omandada uusi erialaseid oskusi ja tehnikaid, inspireeruda teiste kogemustest ning mõtestada erialast tegevust tänapäevastest õpetamissuundadest lähtuvalt. Programm ei paku ABC tasemel erialast baasõpet. 

Mikrokraadiprogrammi läbinu on võimeline oma erialast tegevust tänapäevases teatri- ja tantsuõpetuse kontekstis analüüsima ja mõtestama.  

Sisseastumise eelduseks on huvi ja valmisolek õppida, varasem erialane praktiline töökogemus või eelnevalt omandatud erialane haridus kas taseme- või täiendõppe vormis. Programmis õpivad erialast identiteeti säilitades koos tantsu- ja teatrisuuna esindajad. Õpe toimub osaliselt koos kunstide- ja tehnoloogiaõpetaja magistriõppe tantsuõpetuse eriala üliõpilastega. Vastu võetakse kuni 12 tantsu- ja teatriõpetuse praktikut motivatsioonikirja alusel. 

“Tantsu- ja teatriõpetus täna ei ole enam kindlasti selline, nagu see oli kümme aastat tagasi. Või kui on, siis on sel oma kindel põhjus. Võimalik, et midagi on ajas muutumatut, põhitõed, mis kehtivad alati. Kuna aga nii maailm, meie ise kui ka õpilased siin ja praegu on muutunud, lisaks on muutunud teadmised inimese toimimisest, on hea aeg-ajalt endale küsimusi esitada, reflekteerida oma peas olevaid mõtteid ning need korraks värske pilguga üle vaadata. Elame ajas, kus igaüks, sh õpetaja peab ise leidma oma tõe, endale sobiva „meetodi“.

Anu Sööt, TÜ VKA tantsupedagoogika lektor

Toimumisaeg: märts – detsember 2023 

Toimumiskoht: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia (Posti 1, Viljandi) 

Maht: 15 EAP (75 tundi auditoorset tööd, 15 tundi praktikat ja 300 tundi iseseisvat tööd) 

Hind: 675 eurot. Soodushind 600 eurot kehtib Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu, Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu, Eesti Harrastusteatrite Liidu ja Eesti Teatriliidu liikmetele (palume märkida registreerumisel). 

Õppejõud

Anu Sööt, PhD haridusteadus 
Ele Viskus, MA semiootika ja kultuuriteooria 
Lennart Peep, MA teatriteadus 

Sihtgrupp: erinevate haridustasandite tantsu- ja teatrihariduse praktikud (õpetajad, kunsti- ja loomingulised juhid, ringijuhid) erinevatel haridustasanditel, kes soovivad omandada oskuseid ning teadmisi tantsu- ja teatrivaldkonna koosluste juhendamiseks. 

Eesmärk: anda tantsu- ja teatri praktikutele kaasaegseid töövõtteid, uuendada teadmisi. Siduda kunsti ja pedagoogikat. Luua tugev sümbioos eriala praktika ja kaasaegse haridusmõtte vahel. Mõtestada olemasolevaid kogemusi, saada uusi oskusi ning analüüsida oma tegevust erialases raamistikus. 

Sisu 

  • Meistriklass (3 EAP), kus kohtutakse külalisõppejõuga 2–3-päevases intensiivses töötoas.
  • Tantsuõpetuse didaktika (6 EAP), mida õpetab tantsupedagoogika lektor Anu Sööt ja mis laieneb õppijate profiilist lähtuvalt ka teatriõpetusele.
  • Teatriõpetuse tehnikad (6 EAP), mida õpetavad lavastajatöö nooremlektor Lennart Peep ja etenduskunstide rakendusteooria lektor Ele Viskus. Aine keskendub erinevate tantsu- ja teatrimeetodite praktikate pagasi suurendamisele ja mõtestamisele. 

Õpiväljundid 

Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu:  

  • mõtestab oma tegevust kaasaegse kunsti ja kaasaegse pedagoogika kontekstis;
  • mõtestab ja väärtustab end kui loojat ja loova tegevuse juhendajat;
  • rakendab oma töös kaasaegseid õpetamismeetodeid; 
  • rakendab oma töös tantsu- ja teatritehnikaid; 
  • rakendab analüüsi- ja refleksioonitehnikaid; 

Nõuded lõpetamiseks: programmi läbimine 100% ulatuses. Õppeainetes osalemine min 80% ulatuses. 

Lisainfo: registreerumisel palume täiendava info lahtrisse lisada lühikese motivatsioonikirja põhjendusega, miks soovite mikrokraadiprogrammil osaleda. 

Registreerumistähtaeg: 22.01.2023 

Loe lisa ja registreeru


Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud. 

oka

23. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Jaak Tomberg

kultuur

9. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Mikk Puurmann

oka

26. märtsil on Omakultuuriakadeemias külas Anne Daniel-Karlsen