Autor:
Maritta Anton

Kultuurikorraldus ja kriisid

Toimumisaeg:

12.02.2024

Toimumiskoht: 

veebikoolitus

Maht: 0,25 EAP (4 tundi)

Hind: 30 €

Õppejõud: Jorma Sarv

Sihtgrupp: kultuuri ja ühiskondlike teemade huvilised

Eesmärk:

Vaadelda lähimineviku kriise kultuurikorralduse näidete ja kogemuste põhjal ning arutleda, mida see tulevikus nii korraldajatele kui ka publikule kaasa toob.

Teemad:

• Kultuurikorraldus ja pandeemia

• Demokraatia, sõda ja kultuurikorraldaja töölaud

Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanu on:
• saanud ülevaate põhiküsimusest, mille kaudu kultuurikorraldus kriisidega võib suhestuda;
• analüüsinud nende seoste mõju Eesti ühiskonnale ja kultuuriruumile;
• analüüsinud, kuidas käsitletud seosed mõjutavad teisi eluvaldkondi (nt haridus, sotsiaalvaldkond, ettevõtlus, riigikaitse jm).

Hindamine: hindamist ei toimu

Nõuded lõpetamiseks:  osalemine täies mahus

Registreerumistähtaeg: 01.02.2024

Registreeru siin