Autor:
Unsplash

Kursus "Käsitööalase infomaterjali kujundamine vabavaralise tarkvaraga"

Toimumisaeg: 11. august, 26. august, 27. august, 16. september 2023 kell 10.00–16.30

Toimumiskoht: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia peamaja ruum 122 (Posti 1, Viljandi)

Maht: 1,5 EAP (32 tundi auditoorset tööd, 8 tundi iseseisvat tööd)

Maksumus: tasuta

Õppejõud: Ingrid Uus

Eesmärk: vektorgraafika vabavaralise tarkvara kasutamise baasoskuste omandamine käsitööalaste info- ja esitlusmaterjalide kujundamisel.

Sihtrühm: käsitöölised ja käsitööettevõtjad

Õpingute alustamise tingimus: isikliku sülearvuti olemasolu

Koolituse teemad:

  • vektorgraafika vabavaralised programmid ja veebirakendused ning nende põhifunktsioonid infomaterjali loomiseks ja kujundamiseks. Libre Office ja InkScape programmide võimalused, eripärad, põhilised töövahendid. Töövahendite kasutamine käsitööalaste jooniste, skeemide, tööjuhendite, esitluste jm infomaterjali loomisel;
  • lihtsamad fotode ja graafika töötlemise võtted vabavaralise tarkvaraga;
  • lihtsama infomaterjali vm erialase esitlusmaterjali kujundamine ning küljendamine.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija:

  • teab ja kasutab vektorgraafika vabavaralise tarkvara põhifunktsioone infomaterjali kujundamisel;
  • oskab luua lihtsat erialast infomaterjali vektorgraafika vabavaralise tarkvara abil;
  • kujundab loodud infomaterjali, arvestades eesmärki, sihtrühma, sisu ning otstarvet;
  • küljendab loodud infomaterjali, valides loodud materjalile sobivad reavahed, kirjastiili, teksti ja kasutatud graafika asukohad, arvestab valitud kirja loetavusega.

Nõuded lõpetamiseks: 75% kontakttundides osalemine. Vähemalt kolme omaloodud erialase infomaterjali loomine ja esitlemine.

Väljastatav dokument: tunnistus

Registreerumistähtaeg: 7. august 2023

Loe lisa ja registreeru

Registreerumisel palun lisage oma töökoht ja amet ning lahtrisse "Täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega" lühike motivatsioonikiri koos põhjendusega (kuni 1000 tähemärki), miks soovite sellel koolitusel osaleda. Juhime tähelepanu, et registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Osalejad valitakse välja motivatsioonikirjade alusel ja teile saadetakse eraldi kinnitus, et olete koolitusele vastu võetud.

 

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud. Koolitust rahastatakse ESFi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" kaudu.

Image
EL
Väärikate Ülikool Viljandis

Väärikate ülikooli avaloeng tõi Sakala keskusesse üle 250 õppuri

Inglise keel edasijõudnutele / English for Advanced Leaners

The aim of the course is expanding vocabulary, focusing on academical communication and expanding vocabulary related with the field of studies, developing and using it.
kulo23

Kultuuripärandi loovrakenduste sügiskool 2023