Autor:
Unsplash

Kursus „Improvisatsiooni õpetamise meetodid muusikaõppes“

Toimumisaeg: 23.–24. september 2023

Toimumiskoht:  TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikamaja (Jakobsoni 14) 

Maht: 1 EAP (26 tundi)

Hind: 120 €

Õppejõud: Marko Mägi ja Themuri Sulamanidze

Sihtrühm: muusikaõpetajad

Sisu: lapse loominguliste võimete arendamine spontaanse pillimängu kaudu; erinevad võimalused ja meetodid õpilast improviseerima julgustamisel, muusikateoreetiliste teadmiste ja pillimängu integreerimine improvisatsiooni abil. Improvisatsioon rütmipillidel, kehapillil, hääleimprovisatsioon, jutuimprovisatsioon jms.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

  • oskab integreerida muusikateoreetilisi teadmisi pilliõppega või üldisemalt muusikaõppega;
  • tunneb erinevaid meetodeid improviseerimise õpetamiseks pilli- või muusikatunnis;
  • oskab teadlikult suunata ja julgustada õpilast spontaanselt tekkinud muusikalisi ideid realiseerima.

Hindamine: mitteeristav 

Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osavõtt õppetööst, õppejõu poolt antavate ülesannete ja harjutuste sooritamine ja esitamine.

Registreerumistähtaeg: 22. september 2023

Loe lisa ja registreeru

Väärikate Ülikool Viljandis

Väärikate ülikooli avaloeng tõi Sakala keskusesse üle 250 õppuri

Inglise keel edasijõudnutele / English for Advanced Leaners

The aim of the course is expanding vocabulary, focusing on academical communication and expanding vocabulary related with the field of studies, developing and using it.
kulo23

Kultuuripärandi loovrakenduste sügiskool 2023