Autor:
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Magistriõpe

Magistriõpe on kõrghariduse teise astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab erialateadmisi ning omandab teadmisi ja oskusi iseseisvaks tööks. Magistriõpe annab võimaluse oma erialavalikut täpsustada või soovi korral ka muuta. Magistriõppe maht on 120 ainepunkti (EAP) ning õpingud kestavad kaks aastat. Pärast lõpetamist on soovi korral võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes.

 

2024. aastal on TÜ Viljandi kultuuriakadeemias võimalik õppima asuda kolmel magistriõppekaval:

 

Sisseastumise ajakava 2024. aastal
 

1. veebruar – 26. juuni     Avalduste esitamine SAISis 
1. juuli – 10. juuliSisseastumiseksamid
11. juuliSisseastumiseksamite avalikustamine
12. juuli Vastuvõetute nimekirjade avalikustamise tähtaeg SAISis
Kahe kalendripäeva jooksul alates
vastuvõtuotsuse teatavaks tegemisest
Õppimatulekust teavitamine SAISis
2. septemberÕppeaasta algus
september Lepingu sõlmimine, kui üliõpilane peab hakkama maksma õppetasu

Võõrkeelsesse magistriõppesse sai avaldusi esitada 1. veebruarist 15. märtsini 2024. Sisseastumise ajakava ja avalduse esitamise juhised leiab võõrkeelsesse õppesse astumise lehelt.

Kuna SAIS on liidestatud riiklike registritega, piisab enamikul kandidaatidel vaid elektroonse avalduse esitamisest ja eraldi dokumente pole lisada vaja. Kandidaadid, kelle vajalikke haridusandmeid registrites ei ole, st kes on lõpetanud kooli enne 2004. aastat või välisriigis, peavad hiljemalt 26. juunil esitama ülikoolile oma lõpudokumentide originaalid. Dokumente saab esitada nii Tartus ülikooli peahoones kui ka Narva ja Pärnu kolledžis, Viljandi kultuuriakadeemias ning Tartu Ülikooli Tallinna esinduses. 


Sisseastumisavalduste ja dokumentide vastuvõtt SAIS veebilehel ja kultuuriakadeemias kohapeal   

Posti 1, Ruum 202:

  • 18. juuni -27. juuni tööpäeviti kell 13.00 – 16.00

Vajalik esitada: 

  • Isikut tõendav dokument 
  • Haridust tõendav dokument 
  • Lisad (vajadusel eesti keele taseme tõend) 
  • SAIS avaldus 

Avalduste vastuvõtt lõppeb 26. juunil.

Puuduolevaid dokumente saab esitada 27. juunini.

Lisainfo: marge.robam@ut.ee  


 

Tutvu õppekavadega

Kultuuripärandi loovrakendused

Image
kultuuripärandi loovrakenduste magistriõpe

Õppekava annab pärandtehnoloogidele ja pärimusmuusikutele teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste lõimimisel tööriistakasti, et isikupäraselt kohandada kultuuripärandi käelisi ja muusikalisi avaldumisvorme tänasesse päeva ja tulevikku.

Spetsialiseeruda saad kas pärandtehnoloogiale või pärimusmuusikale. Lisaks on valida veel kolme suuna vahel, näiteks võib pärandehituse taustaga praktik valida arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise (õpe toimub Eesti Kunstiakadeemias ja on üliõpilasele tasuline). Sul on valida ka arvukate valikainete vahel. Peale selle saad luua hoopis oma individuaalse õpitee või kasutada välisõpirände võimalusi.  

Õpe Viljandis on korraldatud paindlikult ning vastab töötava inimese vajadustele ja võimalustele - õpe toimub sessioonõppe vormis kaks korda kuus. Õppekava läbimine loob suurepärased eeldused rahvuslikku identiteeti tugevdavate loomeprojektide, toote- ja teenusedisaini, koolituste jmt sünniks pärandtehnoloogia või pärimusmuusika vallas. 

Meil magistrikraadi saanud on nimekad loovisikud, käsitöö- või pillimängu meistrid, toote- või teenusedisainerid, koolitajad, loomeprojektide vedajad või nõustajad.

Pärandtehnoloogia õppekava tegemiste kohta saad lähemalt lugeda siit

Õppevorm: sessioonõpe
Õppekeel: eesti keel

Loe lähemalt

Kunstide ja tehnoloogia õpetaja

Image
kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõpe

See mitme aine õpetaja õppekava sisaldab Eestis oma valdkonnas enim valikuid. Sind ootab ainulaadne kombinatsioon pärimuskultuuri ning nüüdisaegse tehnoloogia, muusika, kunsti ja tantsu sessioonõppest, mis toimub väga heades tingimustes Viljandis ja Tartus. 

Need, kes on juba läbinud bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe kujutava või tarbekunsti, pärandtehnoloogia, muusika, tantsu või teatrikunsti valdkonnas, saavad selle Eestis ainulaadse õppekava läbimise järel tööturu jaoks lisaväärtuse, omandades kahe aine õpetaja kutse.

Õppekava läbinu saab õpetaja 7. taseme kutse. Sul on võimalus asuda tööle üldharidus- või huvikooli kunsti-, muusika-, pilli-, käsitöö ja kodunduse, tehnoloogiaõpetuse, tantsu- või ettevõtluse õpetajana, samuti kooliteatri juhendajana. 

Õppevorm: sessioonõpe
Õppekeel: eesti keel

Loe lähemalt

Loovprojektide juhtimine

Image
Loovprojektide juhtimise magistriõppekava

See üheaastane ingliskeelne magistriprogramm pakub ainulaadset võimalust spetsialiseeruda loovprojektide juhtimise valdkonnas. Sa saad arendada nii oma tehnilisi projektijuhtimisoskusi kui ka keskenduda loovusele, iseseisvuse kujundamisele, kiirele kohanemisvõimele ja koostööoskustele. Programmi läbinuna oled valmis tööks rahvusvahelistes projektimeeskondades. 

Meil on ingliskeelne sessioonõpe, mis võimaldab sul jätkata samal ajal töötamist, sest pool programmist (esimese semestri) läbid täielikult e-õppena. Teisel semestril õpid hübriidvormis: on nii e-õpet kui ka intensiivseid õppesessioone Viljandis kohapeal. 

Õppekava tugisambad on neli õppemoodulit. Need on loovus ja eneseareng, loovettevõtluse projektijuhtimine, meeskonnatöö ja juhtimine ning programmi keskmeks olev magistriprojekt. Kõik õppeained on otseselt seotud sinu magistriprojektiga ja seda koostades saad õpitut kohe praktiliselt rakendada. 

Õppekava läbinuna oskad rajada oma loovettevõtte ning seda juhtida, samuti juhtida erinevat tüüpi kultuuriprojekte nii riigi- kui ka vabasektori asutustes ja erasektoris.

Õppevorm: sessioonõpe
Õppekeel: inglise keel

Loe lähemalt

Heli- ja visuaaltehnoloogia

Image
Heli- ja visuaaltehnoloogia magistriõpe.jpg

Õppekava pakub ainulaadset võimalust omandada nii heli- kui ka visuaaltehnoloogia teadmised ja oskused. Rahvusvaheline õpe toimub väga heades tingimustes ja nii saad kahe aasta jooksul keskenduda just sind huvitavatele loomeprojektidele. Õppekavas on piisaval hulgal teoreetilisi aineid, kuid sama oluline on teooria ja praktika ühendamine. 

2024. aastal õppekavale vastuvõttu ei toimu!

Õppevorm: päevaõpe
Õppekeel: inglise keel

Loe lähemalt

Folkloristika ja pärandirakendused

Image
Folkloristika ja pärandirakendused

Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi ja Viljandi kultuuriakadeemia ühine rahvusvaheline õppekava. Spetsialiseeruda saad kas pärimuse ja kultuuripärandi analüüsile (õpe Tartus) või käsitööpärandi uurimisele ja rakendamisele (õpe Tartus ja osaliselt Viljandis).

Õppevorm: päevaõpe
Õppekeel: inglise keel

Loe lähemalt

Soovid sisseastumisega seotud infot otse oma postkasti? 

Liitu infokirjaga, kus edastame 2024. aasta kevadel toimuvate TÜ Viljandi kultuuriakadeemia lahtiste uste päevade ja sisseastumisega seotud olulist informatsiooni. 

LIITU INFOKIRJAGA

 

Lahtiste uste päevad 2024

2024. aastal toimusid TÜ Viljandi kultuuriakadeemia lahtiste uste päevad 1. märtsil veebis ja 25. aprillil kultuuriakadeemias kohapeal. 

LOE LÄHEMALT

 

6 põhjust, miks tulla õppima kultuuriakadeemiasse

LOE LÄHEMALT

 

Õppehoonete virtuaaltuur

VAATA VIRTUAALTUURI