Autor:
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Liikumine ja tants kehapsühholoogias

Toimumisaeg:

17.02.-14.04.2024

Toimumiskoht: 

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia White boxis (Turu tn 7).

Maht: 1,5 EAP (32 tundi)

Hind: 170 €

Õppejõud: Merle Saarva ja Anu Vask

Sihtgrupp: tantsu/huvihariduse juhendajad; tantsijad; koreograafid; kooli aineõpetajad, kes soovivad oma tunde liikumisega rikastada; kunstnikud ja kunstiõpetajad, kes on huvitatud tantsust, liikumisest ja teraapiast; terapeudid (muusika-, visuaalkunsti-, tegevus-, draama- ning tantsu- ja liikumisteraapia); liikumisjuhendajad ja - huvilised.

Eesmärk: tutvustada liikumisteraapia traumateadlikku fookust, erinevaid tantsu-ja liikumistehnikaid, koreograafia loomist ning meetodeid tantsu- ja liikumisteraapiast (TLT).

Teemad:

 

• Jooga kui tehnika, traumateadlik vaade, somaatiline lähenemine, hingamise ja liikumise sünkroonsus, kulgemine (flow), loovus, astmelisus loovprotsessis, improvisatsioon, esinemise olulisus, kontseptsioon ja tulem.

 

• Tantsu-ja liikumistehnikate mõju, omakogemus, liikumisjadad ja individuaalse koreograafia loomine, Laban/Bartenieffi KEHA element, beebikum ja arengumustrid, lõdvestustehnika.

 

• Kehatunnetus/kinestees kehapsühholoogias, tantsu-ja liikumisteraapia meetodid ja sihtrühmad, tööriistakohvri täiendamine.

           

Osaleda on võimalik kõigis kolmes, aga ka üksikutes moodulites.

Õpiväljundid:

 
 

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
• saab teadmisi kehapsühholoogiast;
• mõtestab laiemalt traumateadlikkust ja oskab kohandada sellele vastavaid tegevusi;
• on kogenud tantsu-ja liikumistehnikaid, millest teab praktilisi valikuid koostada;
• oskab eristada tantsu-ja liikumisteraapia sihtrühmi ja arenguetappe;
• saab võimaluse ise tantsu luua ja lüüa;
• loob isikliku tööriistakohvri ning täiendab seda
• oskab uusi teadmisi oma igapäevatöösse integreerida

Hindamine: hindamist ei toimu

Nõuded lõpetamiseks:  aktiivne osalemine õppetöös (vähemalt 80 % kontakttundidest)

Registreerumistähtaeg: 16.02.2024 või kuni kohtade täitumiseni

Lisainfo: kaasa võtta liikumist võimaldav mugav ja soe mitmekihiline riietus, veepudel, märkmete jaoks märkmik ja kirjutusvahend.

Registreeru siin