Autor:
Maritta Anton

Loovus ja eneseareng

Loovuse ja enesearengu mikrokraad annab võimaluse oma loovprojekti ideed erinevate tööriistadega arendada ja testida.


“Selleks, et juhtida teisi, tuleb kõigepealt õppida iseend juhtima. Selleks, et mõjutada maailma, tuleb kõigepealt mõista, mis suunas maailm liigub. Ning selleks, et jõuda ideest reaalse tulemuseni, tuleb kõigepealt hankida vajalikud tööriistad. Nende eesmärkide saavutamiseks saigi see mikrokraad loodud. Raja endale vundament, et tõelisi muudatusi ellu viia.”

 

- Marek Mühlberg, programmijuht


Toimumisaeg: 1.09.2004 – 02.02.2025

Toimumiskoht: veebis

Maht: 15 EAP

Hind: 1500 (ei lisandu käibemaksu)

Õppekeel: inglise keel

Õppejõud: Ragnar Siil, Sten Saluveer, Stella Runnel, Jane Oblikas, Jana Kukk jt

Sihtrühm: Loomesektori organisatsioonide töötajad, loomemajanduse valdkonna kogemusega õppurid, loomemajandusest huvitatud (sh karjääripööret planeerivad inimesed), ettevõtlus- ja juhtimisoskuste täiendamisest huvitatud õppurid, projektijuhtimise valdkonnast ja põhimõtetest huvitatud. Vajalik on bakalaureusekraad.

Eesmärk: mikrokraad annab võimaluse oma loovprojekti ideed erinevate tööriistadega arendada ja testida. Tutvustatakse loova mõtlemise ning disainmõtlemise aluseid. Antakse ülevaade tõhusamatest enesejuhtimise tööriistadest ning nendega seotud teemadest (eesmärgistamine, ajaplaneerimine, stressihaldus jne). Tutvustatakse loovsektori ning kultuurisektori tulevikutrende ning analüüsitakse neid loovprojektide kontekstis.

Sisu:

Mikrokraadiprogramm koosneb kolmest magistriõppe ainest:

  • Globaalsed trendid kultuuris ning loovsektorites (5 EAP)
  • Ideed, ideede arendamine ja disainmõtlemine (5 EAP)
  • Kujunda oma elu (5 EAP)

Õpiväljundid:

Mikrokraadi läbinud õppija:

  • mõistab loovuse rolli probleemide lahendamisel ning kasutab erinevaid loovmõtlemise tehnikaid oma ideede arendamisel;
  • rakendab loovalt probleemilahenduse strateegiaid reaalsetes töösituatsioonides;
  • kasutab omandatud probleemilahendusoskusi ja praktilisi tööriistu enesejuhtimiseks nii era- kui tööelus;
  • analüüsib kultuuri ning loovsektori rolli ühiskonnas, võimalusi ning väljakutseid ning on kursis tulevikutrendidega;
  • võtab arvesse kestliku arengu põhimõtteid ning rakendab neid oma loovprojektis.
  • kujundab projekti eesmärgile vastava kommunikatsiooni- ja turundusstrateegia.

Nõuded lõpetamiseks: vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja läbida kõik ained kogumahuga 15 EAP-d.

Lisateave: lisainfo saamiseks võtke ühendust aadressil kristine.liiva@ut.ee.

Registreerimine: 03.06.2024-21.08.2024

LOE LISA JA REGISTREERU

Mikrokraadiprogrammi autoriõigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

 

oka

23. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Jaak Tomberg

kultuur

9. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Mikk Puurmann

oka

26. märtsil on Omakultuuriakadeemias külas Anne Daniel-Karlsen