Autor:
Maritta Anton

Loovettevõtluse projektijuhtimine

Loovettevõtluse projektijuhtimise mikrokraad annab ülevaate loovettevõtluse ärimudelitest ning arendatakse oskusi, kuidas jõuda äriideest äriplaanini.


“Projektijuhtimis- ning turundusoskused on täna vajalikud igas professionaalses keskkonnas, ent loovprojektide juhtimine nõuab natuke teistsugust lähenemist. Projekti jaoks rahastuse kaasamine, vabatahtlike pardale toomine ning haldamine, partnerite värbamine, intellektuaalomandiga seonduvate murekohtade mõistmine ning keeruliste olukordade ja lühikeste tähtaegadega toimetulek on vaid üks osa sellest.

- Marek Mühlberg, programmijuht


Toimumisaeg: 1.09.2004 – 02.02.2025

Toimumiskoht: veebis

Maht: 15 EAP

Hind: 1500 (ei lisandu käibemaksu)

Õppekeel: inglise keel

Õppejõud: Juko-Mart Kõlar, Virgo Sillamaa, Marek Mühlberg jt

Sihtrühm: Loomesektori organisatsioonide töötajad, loomemajanduse valdkonna kogemusega õppurid, loomemajandusest huvitatud (sh karjääripööret planeerivad inimesed), ettevõtlus- ja juhtimisoskuste täiendamisest huvitatud õppurid, projektijuhtimise valdkonnast ja põhimõtetest huvitatud. Vajalik on bakalaureusekraad.

Eesmärk: Eesmärk on arendada loovprojekti idee põhjal välja teostatav projektiplaan. Mikrokraad annab ülevaate loovettevõtluse ärimudelitest ning arendatakse oskusi, kuidas jõuda äriideest äriplaanini. Lisaks saadakse teadmisi erinevatest projektijuhtimise meetoditest, sh finants- ja strateegilisest juhtimisest, riski- ja kvaliteedijuhtimisest. Õpitakse kommunikatsiooni ja turundusstrateegia kujundamist ning elluviimist. Lisaks tutvustatakse autoriõigusega seonduvat, iseäranis selle rakendumist digimaailmas, samuti kaasnevaid eetilisi probleeme.

Sisu:

Mikrokraadiprogramm koosneb kolmest magistriõppe ainest:

  • Loovettevõtlus (5 EAP)
  • Projekti elutsükkel (5 EAP)
  • Turundusstrateegiad ja brändi kommunikatsioon (5 EAP)

Õpiväljundid:

Mikrokraadi läbinud õppija:

  • töötab oma loovprojekti ideest lähtuvalt välja projektiplaani;
  • seostab peamisi loovettevõtluse ärimudeleid ja -strateegiaid oma loovprojektiga;
  • tunneb peamisi projektijuhtimise meetodeid ja tööriistu ning kasutab neid oma loovprojekti elluviimisel;
  • juhib projekte, lähtudes mooduli kestel omandatud riski- ja kvaliteedijuhtimise põhimõtetest;
  • rakendab projekti elutsükli põhimõtteid oma juhitud loovprojektis;
  • mõistab ning väärtustab intellektuaalomandi, iseäranis autoriõiguse toimimise põhiprintsiipe loovvaldkondades ja digimaailmas ning rakendab neid enda loovprojektis;
  • kujundab projekti eesmärgile vastava kommunikatsiooni- ja turundusstrateegia.

Nõuded lõpetamiseks: vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja läbida kõik ained kogumahuga 15 EAP-d.

Lisateave: lisainfo saamiseks võtke ühendust aadressil kristine.liiva@ut.ee.

Registreerimine: 03.06.2024-21.08.2024

LOE LISA JA REGISTREERU SIIN

Mikrokraadiprogrammi autoriõigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

 

oka

23. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Jaak Tomberg

kultuur

9. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Mikk Puurmann

oka

26. märtsil on Omakultuuriakadeemias külas Anne Daniel-Karlsen