Muuseum

Lossi 25
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5674
muuseum@ut.ee
Tiina Vint
peavarahoidja
MSc (kultuuriväärtuste säilitamine)
+372 737 5676
Portrait
Terje Lõbu
kuraator
MA (ajalugu)
+372 737 5671
+372 5198 3132 (5671)
Kadri Tinn
kuraator (tööleping peatatud) 0,4 k
Virge Lell
koguhoidja (tööleping peatatud)
Portrait
Piibe Nõmm
muuseumipoe projektijuht 0,8 k
+372 5813 0600
+372 5813 0600
Portrait
Urve Põru
administraator-kassapidaja 0,5 k
+372 737 5674
Kadi Küng
külastusjuht (tööleping peatatud) 0,3 k
MA (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)
Portrait
Kärt Soieva
haridusprogrammide kuraator (reaal- ja loodusteadused) 0,5 k