Autor:
Mathilde F. Lind

Eesti rahvakultuuri mikrokraadiprogramm

2023. aasta sügisel saab esimest korda osaleda Eesti rahvakultuuri mikrokraadiprogrammis!

Registreerumise tähtaega on pikendatud 28. augustini 2023

Kultuuriakadeemia pakub harukordset võimalust omandada teadmisi eesti rahvakultuuri alustest põimselt ja terviklikult oma ala meistrite juhendamisel. Kursusel osaleja saab ülevaate viimase paarisaja aasta kultuuritraditsioonidest ja nende kandumisest tänasesse päeva, tajudes paremini ka iseennast kultuurikandja rollis. Kaasaegsel kultuurimaastikul majandamiseks antakse põhjalik ülevaade projektide rahastamise võimalustest ning toetatakse loovat pärandi uurimist endale meelepärases rahvakultuuri valdkonnas. 

Programmi läbinu on teadlik laiemast kultuuritaustast, uurinud ja analüüsinud süvitsi oma meelisteemat ning on võimeline mõtestama ja rakendama õpitut tänapäevases kontekstis. Kursus sobib nii inimesele, kes on juba mõne pärandkultuuri valdkonnaga sinasõber, kui ka täiesti esmaseks valdkonda sukeldumiseks. Õppeainete sisu ja ajakava on kohandatud spetsiaalselt täiendusõppijale mõeldes.

„21. sajand on kultuuripärandi sajand ning meie kultuuripärandi üks keskne osa on rahvakultuur. Kooliprogrammides pole rahvakultuurile kahjuks kuigipalju ruumi jäetud, seepärast on kasulik omandada kogu elu kaasaegseid akadeemilisi teadmisi rahvakultuuri vallas: see võib avada nii mõnedki uksed tööturul, pakkuda tööampsude ja eneseteostamise võimalust. Või kui parafraseerida Joosep Tootsi: kodumaa vajab haritud rahvakultuuri valdkonna asjatundjaid, sest meie omakultuuripuu peab muutuste tuultes vastu vaid siis, kui ta juured on kindlat ja sügavalt pinnases. Õpi sügavuti tundma oma juuri, siis kannad head vilja ja õitsed veel kaua!“

Marju Kõivupuu (folklorist, kultuuriloolane, lektor)

 Toimumisaeg: september 2023 – juuni 2024

Koolitus toimub üks kord kuus kahepäevaste moodulitena. Sügissemestri õppesessioonide ajad:
15.–16.09.2023;
06.–07.10.2023;
03.–04.11.2023;
08.–09.12.2023;
12.–13.01.2024;
02.–03.02.2024.

Lisanduvad veebitunnid ja väljasõidud lepitakse eraldi kokku.
Mikrokraadiprogramm toimub koostöös Eesti Rahvakultuuri Keskusega.
 

Toimumiskohad: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia peamaja (Posti 1, Viljandi) ja Vilma maja (Turu 7, Viljandi) / Eesti Rahvakultuuri Keskus (Leola 15a, Viljandi) / veebikeskkonnad

Maht: 15 EAP-d (160 tundi auditoorset tööd ja 230 tundi iseseisvat tööd)

Hind: 1200 eurot (soodushind 1000 eurot inimese kohta, kui organisatsioon tasub mitme osaleja eest korraga). Võimalik on osaleda ka mikrokraadiprogrammi ühes või mitmes aines (ühe ainepunkti hind on 80 €).

Õppejõud

 • Ave Matsin, pärandtehnoloogia programmijuht, rahvusliku tekstiili lektor
 • Celia Roose, pärimusmuusika dotsent
 • Ene Lukka-Jegikjan, pärimuskultuuri õpetaja
 • Heiki Pärdi, Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri vanemteadur
 • Indrek Ikkonen, rahvusliku ehtetöö lektor, kullassepp
 • Indrek Merimaa, puukäsitöö meister ja õpetaja
 • Inna Raud, rahvarõiva nooremlektor, käsitöömeister
 • Marju Kõivupuu, TLÜ humanitaarteaduste instituudi vanemteadur
 • Margit Salmar, Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetusmeetmete osakonna juhataja
 • Piret Päär, vabakutseline jutuvestja, koolitaja, lugude jutustamise valdkonna ja MTÜ jutumaja eestvedaja

Kaasatud on mitu külalislektorit ja praktilisi kogemusi jagavad kultuuripärandi valdkonna asjatundjad.

Sihtrühm: lasteaedade ja koolide õpetajad, huvijuhid, ringijuhendajad, kultuuriürituste korraldajad, kohalike omavalitsuste töötajad, muuseumipedagoogid, kogukonna eestvedajad, pärandturismi teenuste pakkujad, humanitaarvaldkonna üliõpilased ja õppejõud, kultuuripärandi huvilised.

Eesmärk: anda terviklik ülevaade Eesti rahvakultuuri erinevatest tahkudest ja innustada omandatud teadmisi ning oskusi loovalt kasutama.

Sisu

Mikrokraadiprogramm koosneb viiest tasemeõppe ainest.

 • Aineline kultuuripärand (3 EAP-d);
 • Eesti pärimusmuusika ja -tants (3 EAP-d);
 • Kultuuriprojektide rahastamine (3 EAP-d);
 • Rahvakultuuri traditsioonid ja tänapäev (3 EAP-d);
 • Kultuuripärandi loovtöö (3 EAP-d).

Õpiväljundid

Õpingute alustamise tingimused: keskharidus, soovitavad on varasemad rahvakultuurialased kogemused.

Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu:

 • tunneb peamisi rahvakultuuri valdkondi ja nende tänapäevaseid rakendusi;
 • tunneb rahvakultuuriga seotud kultuuripärandi allikaid ja oskab neid iseseisvalt kasutada.

Nõuded lõpetamiseks: kõigi programmi ainete läbimine täies mahus

Registreerumistähtaeg: 28. august 2023

Registreerumisel palume täiendava info lahtrisse lisada lühikese motivatsioonikirja, kus tuleb kirjeldada senist haridusteed ja töökogemust ning põhjendada, miks soovite mikrokraadiprogrammis osaleda ja kus õpitut kasutada.

Loe lisa ja registreeru

 

Mikrokraadiprogrammi autoriõigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

5 põhjust, mis osaleda Eesti rahvakultuuri mikrokraadiprogrammis

kultuur

Värske kraam Viljandist 2024

kultuur

Selle aasta Viljandi linnameister on sepp Tõnis Luik

kultuur

Pärandilinn Viljandi otsib 2024. aasta pärandusfestivalile osalejaid