Autor:
/Unsplash

Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus

Toimumisaeg: 25. märts – 20. mai 2023

Toimumiskoht: Kaitseliidu Jõgeva Maleva Staap

Maht: 2 EAP (32 tundi auditoorset tööd, 18 tundi iseseisvat tööd)

Maksumus: 120 €

Hind sisaldab koolitust ja toitlustamist. Hind ei sisalda majutust. Soovi korral on võimalik eraldi tasu eest kohapeal ka majutuda, vastavast soovist palume registreerumisel teada anda.

Õppejõud

 • Sergei Drõgin – seikluskasvatuse õpetaja, MA (noorsootöö ja sotsiaalne võrdsus)
 • Piret Eit – noorsootöö metoodika õpetaja, MA (noorsootöö ja sotsiaalne võrdsus)
 • Lii Araste – kogukonnatöö nooremlektor, kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava programmijuht, MA (kommunikatsioon)
 • Riin Luks – kogukonnaharidus ja huvitegevus õppekava programmijuht, MA (kirjandusteadus)

Eesmärk: laagrikasvataja ja -juhataja tööks ettevalmistav kursus

Sihtrühm: laagrikasvataja ja -juhataja tööks ettevalmistujad

Sisu ja ajakava:

25.03.23
10.00–18.00

 • Noorsootöö alused
 • Mitteformaalne õppimine laagris
 • Noorte kaasamine

(Lii Araste, Taavo Araste, Piret Eit, Riin Luks)

26.03.23
9.00–17.00

 • Tegevuste eesmärgistamine ja planeerimine. Riskianalüüs
 • Agressiivse käitumise käsitlemine ja enda sees toimuvate protsesside märkamine. Viha valitsemine

(Piret Eit, Sergei Drõgin)

22.04.23
10.00–18.00

 • Laagriprogramm ja päevakava
 • Füüsiline ja psüühiline turvalisus
 • Noorte ealised iseärasused ja noorte vajaduste märkamine. Grupiprotsessid

(Lii Araste, Piret Eit)

23.04.23

9.00–17.00

 • Laagri- ja noorsootöö õiguslik raamistik
 • Kasvataja ja -juhataja töö
 • Kokkuvõte ja küsimustele vastamine

(Lii Araste, Piret Eit, Riin Luks)
 
13.05.23

 • Konsultatsioon, eksami tehniline korraldus (e-õpe)

(Piret Eit)

Koolituse läbinud õppija:

 • tunneb valdkonnaga seotud seadusandlust;
 • teab tervisekaitse ja päästealaseid nõudeid, kasvataja ja -juhataja õigusi ja kohustusi;
 • teab laagrijuhtimise põhimõtteid;
 • oskab hinnata ohtlikku olukorda;
 • oskab vastavalt eesmärgile koostada laagri programmi, tegevus- ja päevakava;
 • tunneb laste ealisi iseärasusi ja oskab märgata laste vajadusi;
 • teab grupijuhtimise põhimõtteid ja oskab planeerida laagritegevusi;
 • oskab töötada grupis, tunneb ära konstruktiivsed konfliktide lahendamise viisid.

Nõuded lõpetamiseks: osalemine kontaktõppes vähemalt 90%

Registreerumistähtaeg: 20. märts 2023

Loe lisa ja registreeru

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.