Kultuuriakadeemia tunnustused

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia töötajatele ja akadeemia ees teeneid omavatele isikutele ja organisatsioonidele antavad tunnustused on järgmised:

Isiku või organisatsiooni tunnustamiseks teeb programmijuht 1. novembriks akadeemia sekretärile kirjaliku ettepaneku. Tunnustuse saajad otsustab kultuuriakadeemia valitsus ning tunnustamine vormistatakse direktori korraldusega. Tunnustuse annab üle kultuuriakadeemia direktor või tema volituse alusel juhatuse liige rahvusülikooli aastapäeva aktusel.

Tartu Ülikooli poolt kultuuriakadeemia töötajatele antavad tunnustused on:

Tartu Ülikooli teenetemärgiga tunnustamise ettepanekuid võivad teha kõik ülikooli liikmed. Ettepanekus kirjeldatakse isiku teeneid, mille eest teenetemärk tuleks anda. Ettepanekud esitatakse veebivormi kaudu akadeemilisele sekretärile iga aasta 20. septembriks.

Tartu Ülikooli suure või väiksese medali omanikel, kes said tunnustuse enne 2020. aastat, on võimalus saada ka rinnas kantav teenetemärk. Selleks esita avaldus siin.

Tunne meie inimest: Eilve Manglus

Selles rubriigis tutvustame TÜ Viljandi kultuuriakadeemia inimesi tavapärasest ametikirjeldusest veidi erinevalt, esitades neile kuus küsimust. Vastab TÜ VKA rahvusliku metallitöö lektor Eilve Manglus

Tunne meie inimest: Katri Smitt

Selles rubriigis tutvustame TÜ Viljandi kultuuriakadeemia inimesi tavapärasest ametikirjeldusest veidi erinevalt, esitades neile kuus küsimust. Vastab TÜ VKA üldkompositsiooni lektor Katri Smitt.

Registreerimine: TÜ VKA vilistlaspäeva galaetendus ja pidu 11. juunil 2022

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia vilistlaspäev toimub 11. juunil 2022.