Filosoofia ja semiootika instituut

Jakobi 2, III korrus, ruumid 302-337
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5314

Instituudi e-post: filosoofia.semiootika@ut.ee

Filosoofia osakond
Telefon: (+372) 737 5314, raamatukogu 737 5413      
E-post: filosoofia@ut.ee
Osakonna raamatukogu: ruum 329
Õppejõudude kabinetid: ruumid 319326, 328
Loengu- ja seminariruumid: 336 ja 337
Semiootika osakond
Telefon: (+372) 737 5933, raamatukogu 737 5413
Thomas A. Sebeoki memoriaalraamatukogu: r 333
Osakonna raamatukogu: ruum 329
Õppejõudude kabinetid: ruumid 302304 ja 307314
Loengu- ja seminariruumid: 305 ja 306
Bruno Mölder
Bruno Mölder
instituudi juhataja
PhD (filosoofia)
+372 737 6619
Jakobi 2–321

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad
Vaimufilosoofia üldiselt ja iseäranis järgmised teemad:

 • interpretivism vaimufilosoofias
 • mentaalne fiktsionalism
 • rahvapsühholoogia ja teaduslik vaimukäsitus
 • ajakogemus ja aja metafüüsika
 • teiste inimeste mõistmine
 • vaba tahe 
Margot Must
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist 0,8 k
MA (Euroopa õpingud)

Filosoofia ajaloo õppetool

Roomet Jakapi
Roomet Jakapi
õppetooli juhataja, filosoofia ajaloo kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-325

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • varauusaegne metafüüsika ja epistemoloogia
 • natuurfilosoofia ja teoloogia vahekord varauusajal
 • religiooniepistemoloogia
 • religioosne pluralism 

Mõtteloo õppetool

Pärtel Piirimäe
Pärtel Piirimäe
õppetooli juhataja, mõtteloo professor
PhD (ajalugu)
Jakobi 2-324

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Academia platvormi konto

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • Euroopa ja Eesti mõttelugu
 • varauusaja poliitilise ja rahvusvahelise mõtte ajalugu, rahvusvahelise õiguse ajalugu
 • varauusaja loomuõiguse ja moraalifilosoofia ajalugu
 • varauusaja propaganda ja ajalookirjutuse ajalugu
Meelis Friedenthal
Meelis Friedenthal
mõtteloo kaasprofessor 0,5 k
dr. theol.

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • Euroopa ja Eesti mõttelugu
 • teoloogia ja filosoofia ajalugu
 • varauusaja haridusajalugu
 • raamatuajalugu, disputatsioonid, digihumanitaaria
Eduard Parhomenko
filosoofia ajaloo nooremlektor
MA (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • Kant ja saksa idealism 
 • fenomenoloogia  
 • esteetika ja fenomenoloogiline kunstifilosoofia
 • Eesti mõttelugu ja filosoofia 
 • nõukogude filosoofia 
Timo Aava
külalisteadur
Dr. phil.

Praktilise filosoofia õppetool

Kadri Simm
Kadri Simm
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-328

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • moraalifilosoofia 
 • praktiline eetika, eriti bioeetika, meditsiinieetika, tehisintellekti eetilised aspektid 
 • teaduseetika 
 • poliitikafilosoofia, eriti õiglus, feministlikud teooriad 
Francesco Orsi
Francesco Orsi
teoreetilise eetika kaasprofessor, filosoofia magistriõppekava programmijuht
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-326

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad

 •     eetika (utilitarism, deontoloogia jne)
 •     metaeetika
 •     eetika ajalugu
 •     praktiline eetika
 •     seksuaalsuse eetika ja filosoofia
 •     moraalipsühholoogia

Teoreetilise filosoofia õppetool

Bruno Mölder
Bruno Mölder
õppetooli juhataja, vaimufilosoofia professor
PhD (filosoofia)
+372 737 6619
Jakobi 2–321

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad
Vaimufilosoofia üldiselt ja iseäranis järgmised teemad:

 • interpretivism vaimufilosoofias
 • mentaalne fiktsionalism
 • rahvapsühholoogia ja teaduslik vaimukäsitus
 • ajakogemus ja aja metafüüsika
 • teiste inimeste mõistmine
 • vaba tahe 
Uku Tooming
teoreetilise filosoofia teadur, filosoofia bakalaureuseõppe programmijuht
PhD (filosoofia)
Jakobi 2–321

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • kujutlus
 • soovid/tahtmised
 • kujutluse ja mälu epistemoloogia
 • enesekohane teadmine
 • esteetiline normatiivsus
 • esteetiline kogemus
 • nauding 

Teadusfilosoofia õppetool

Jaana Eigi-Watkin
Jaana Eigi-Watkin
õppetooli juhataja, teadusfilosoofia teadur
PhD (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • sotsiaalsed faktorid teaduses
 • episteemiline/induktiivne risk
 • teadus demokraatlikus ühiskonnas
 • mitteteadlaste osalemine teaduses
 • empiiriliselt informeeritud teadusfilosoofia
 • objektiivsus 
Endla Lõhkivi
Endla Lõhkivi
teadusfilosoofia kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-323

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • empiiriliselt informeeritud teadusfilosoofia
 • väärtused teaduses
 • teadustöö kultuuriaspektid
 • teaduslik objektiivsus
 • distsiplinaarsus ja interdistsiplinaarsus teaduses 
Riin Kõiv
filosoofia teadur
PhD (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • nature-nurture debatt
 • kaasasündivuse mõiste
 • geneetiline põhjuslikkus, geneetiline essentsialism
 • biologistlikud kultuuri-seletused
 • vaimufilosoofia (sisu- ja representatsiooniteooriad)
 • sotsiaalkonstruktivism
 • Ludwig Feuerbachi filosoofia
Ave Mets
Ave Mets
teadusfilosoofia teadur 0,4 k
PhD (filosoofia)
Jakobi 2–323

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • teaduse ja tehnika filosoofia ja ajalugu
 • tunnetusteooria
 • õigusfilosoofia
Tiit Remm
osakonna juhataja, semiootika teadur
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-302

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • linnasemiootika
 • ruumisemiootika
 • sotsiosemiootika
Timo Maran
ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 6139
Jakobi 2-311

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • ökosemiootika
 • ökokriitika
 • mimikri teooria
 • Eesti looduskirjandus
Mihhail Lotman
semiootika külalisprofessor 0,1 k
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 5934
Jakobi 2–307

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • üld- ja kultuurisemiootika
 • värsisemiootika
 • retoorika ja poeetika
 • filmianalüüs
 • tekstiteooria
 • vene kirjandus
Andreas Ventsel
poliitika- ja sotsiosemiootika professor
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 5562 9976
Jakobi 2–314

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • poliitika semiootika
 • online-kommunikatsiooni semiootiline analüüs
 • kultuurisemiootika
 • poststrukturalistlik diskursuseteooria
Maarja Ojamaa
semiootika kaasprofessor
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-314

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • digikultuuri semiootika
 • kultuurihariduse semiootika
 • kultuuriline autokommunikatsioon ja transmeedialisus
Silvi Salupere
semiootika lektor
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
+372 737 6154
Jakobi 2-314

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • semiootika ajalugu
 • semiootika metakeel
 • Juri Lotmani kultuurisemiootika
Anti Randviir
semiootika lektor, semiootika ja kultuuriteooria doktoriõppe programmijuht
PhD (semiootika ja kulturoloogia)
+372 737 5934
Jakobi 2-309

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • sotsiosemiootika
 • ruumisemiootika
 • subkultuuride uuringud
 • semiootika kirjelduskeel
Katre Pärn
semiootika nooremlektor, semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõppe programmijuht
Jakobi 2-302

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • kultuurisemiootika ja -analüüs
 • filmi- ja meediasemiootika
Mari-Liis Madisson
semiootika teadur
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–313

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • kultuurisemiootika
 • poliitikasemiootika
 • meediasemiootika
 • identiteediloomeprotsessid
 • online-kultuur
 • vandenõuteooriad
Nelly Mäekivi
semiootika teadur, semiootika ja kultuuriteooria magistriõppe programmijuht
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–302

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • etoloogiline ja antropoloogiline zoosemiootika
 • inimeste ja teiste loomade kommunikatsioon
 • ökosemiootika
 • hübriidsete keskkondade semiootiline analüüs
 • loomaaia bioloogia
Silver Rattasepp
semiootika teadur 0,5 k, semiootika magistriõppe programmijuht
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–304

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • posthumanism
 • elurikkuse filosoofia
 • zoosemiootika
 • teadusfilosoofia
Riin Magnus
semiootika teadur 0,75 k
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-302

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • linna ökosemiootika
 • Jakob von Uexkülli biosemiootika
 • inimese ja teiste loomade vaheline kommunikatsioon
 • võõrliikide semiootika
Yekaterina Lukina
semiootika ja kultuuriteooria nooremteadur 0,5 k
MA (semiootika)
Jakobi 2–304
Karl Joosep Pihel
semiootika nooremteadur 0,5 k
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2–314
Eva Lepik
raamatukoguhoidja 0,75 k
+372 737 5413
Jakobi 2-333
Tuuli Pern
välissuhete spetsialist 0,5 k
PhD (semiootika ja kultuuriteooria)
+372 737 5954
Ulvi Urm
vastutav sekretär
+372 737 5933
Jakobi 2-317

Semiootika rakenduskeskus

Ulla Juske
tegevjuht
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-314
Martin Oja
tegevjuht
MA (semiootika ja kulturoloogia)
Jakobi 2–314
Pildil on naine seismas treppide taustal
Helen Hirsnik
koolide ja lasteaedade väärtusarenduse nõustaja 0,8 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
Pildil on naine seismas treppide taustal
Ene Tigas
projektijuht 0,8 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Jakobi 2–329
Pildil on naine istumas raamaturiiuli taustal
Triinu Laan
projektijuht 0,8 k
MA (kultuurikorraldus)
+372 5332 2153
Jakobi 2-329