Autor:
Maritta Anton

Viiuliõppe meetodid pärimusmuusikas

Toimumisaeg: 25. veeburar – 5.november 2023

25.–26. veebruar – algõpe, ansamblimäng, arranžeerimine (Kristi Alas)
29.–30. aprill – Alexanderi tehnika, pillihoid, esinemisärevus (Hanna-Liis Lao)
5.–6. oktoober – rootsi pärimusmuusika, ansamblimäng, arranžeerimine (Mia Marine)
4.–5. november – rahvapärane viiulimäng, traditsioonid, ansamblimäng (Krista Sildoja)
    
Toimumiskoht: pärimusmuusika ait (Tasuja pst 6, Viljandi)

Maht: 3 EAP (78 tundi)

Hind: 380 €

Õppejõud:

 • Hanna-Liis Lao, rahvusvahelise STAT (Society of Teachers of the Alexander Technique) diplomiga;
 • Alexanderi tehnika õpetaja;
 • Krista Sildoja, muusika- ja pilliõpetaja, etnomusikoloog;
 • Kristi Alas, keelpilliosakonna juhataja, viiuliõpetaja/Suzuki-meetodi õpetaja;
 • Mia Marine, muusik ja pilliõpetaja Rootsist.

Sihtgrupp: pärimusmuusika huvilised viiuliõpetajad, alustavad õpetajad, kellel on õpingud veel lõpetamata

Sisu

 • pärimusmuusika viiulimängu algõppes;
 • ansambliõpe;
 • arranžeerimine;
 • algmaterjal ja selle kasutamine;
 • rahvapärane esitus;
 • tehnilised harjutused;
 • kehahoid ja pillihoid, lavanärv;
 • tundide ülesehitus ja meetodid;
 • tantsuks mängimine.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • oskab mängida traditsiooni teadlikult, tunneb eesti pärimusmuusika erinevaid lugude tüüpe (tantsud, laulud) ja on kursis traditisoonilise viiulimängu ajalooga Eestis;
 • oskab otsida traditsioonilise viiulimängu repertuaari ning leida vastuseid tulevikus tekkivatele küsimustele nii väljaannetest, internetist kui arhiivist;
 • oskab ansambli koosmängu põhilisi võtteid ja tunneb ansamblile seadmise võimalusi;
 • tunneb viiulimängu algõppe meetodeid ja oskab anda õpilasele suunavaid juhiseid õppeprotsessis;
 • oskab õppetöös jälgida pillihoidu, lähtudes Alexanderi tehnika põhimõtetest;
 • oskab õpilasele edasi anda tegevusi/harjutusi lavanärviga tegelemisel;
 • oskab analüüsida pärimusmuusika repertuaari ja rakendada seda tantsuks mängimisel;
 • tunneb pärimusmuusika õpetamise meetodeid ja oskab anda õpilasele suunavaid juhiseid õppeprotsessis. 

Hindamine: mitteeristav 

Nõuded lõpetamiseks

 • osalemine õppetööl vähemalt 70% ulatuses;
 • sooritatud iseseisvad tööd.

Registreerumistähtaeg:20.02.2023


REGISTREERU SIIN


 

kultuur

Craft Camp töötoad/ Craft Camp workshops

oka

23. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Jaak Tomberg

kultuur

9. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Mikk Puurmann