Regulaarsed kursused kultuuriakadeemias

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias saab täiendusõppijana osaleda järgmistel igal õppeaastal toimuvatel kursustel: 

 

Image
Omakultuuriakadeemia loengukursus on TÜ Viljandi kultuuriakadeemia ja Eesti Pärimusmuusika Keskuse koostöös toimuv pikkade traditsioonidega loengukursus, mis tutvustab ja arendab eesti kultuurimõtet, keskendudes kultuurikandja tähenduslikule suhtele oma vahetu keskkonnaga. Kursus toimub avalike loengute vormis ning igal kohtumisel on erinev esineja. Loengusarja kureerib ja loenguid modereerib Marko Veisson.
 
Image

Väärikate ülikooli tasuta loengutel ja seminaridel käsitletakse praktilisi ning silmaringi laiendavaid teemasid. Osalema on oodatud kõik huvilised, keda huvitavad kaasaegse ühiskonna probleemid, uuemad teadussaavutused, kultuuris toimuvad põnevad protsessid ning kes ei pelga üheskoos ka mõtteid vahetada.

 
Image

OmaMood meistrite kooli programmi eesmärk on inspireerida loojaid kasutama vastutustundlikult Eesti traditsioonilist käsitööd ning rahvarõivaid oma moeloomingu allikana. Koolituse käigus saadakse ülevaade kõikidest moekollekstiooni loomise olulistest etappidest. Koolitus on ajastatud nii, et selle lõpetajad saavad huvi korral kandideerida oma kollektsiooniga Estonian Fashion Festivali raames toimuvale OmaMood etendusele.  

 
Image

Rahvusvahelise käsitöölaagri "Craft Camp" eesmärk on tutvustada välismaalastele Eesti traditsioonilisi käsitöötehnikaid ja nende kasutusvõimalusi tänapäeval. Laager toimub tavaliselt juuli teisel nädalal ning õppetöö on inglise keeles. Õpetajateks on TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud, vilistlased, üliõpilased ja teised tunnustatud käsitöömeistrid. Lisaks töötubadele on osalejatel võimalus ühel päeval külastada mõnda Eestimaa erinäolistest kultuuripiirkondadest ning saada osa õhtuti toimuvast kultuuriprogrammist.

 
Image

Kultuuripärandi loovrakenduste sügiskooli eesmärk on kokku viia erinevaid pärandkultuuriga haakuvaid inimesi ning luua seeläbi võimalused laiemateks aruteludeks ja koostööks naabervaldkondade vahel.

 
Image

Noore Meistri Kooli on oodatud  kõik vähemalt 16-aastased noored, kellele pakub huvi loominguline meisterdamine. Osalejad saavad laagris tutvuda erinevate materjalide loova kasutuse võimalustega, arendavad oma käelisi oskusi ja teadmisi. 

 
Image
Noore Muusiku Koolis täiendatakse teadmisi muusikateoorias ning õpitakse tundma rütmika põnevat ja mitmekesist maailma. Tutvutakse ka muusikaõpingutes vajaminevate arvutiprogrammidega ning arendatakse lavalist väljendusoskust. Laagrisse on oodatud kõik vähemalt 16-aastased noored, kes mängivad pilli ja kaaluvad võimalikku edasiõppimist muusika valdkonnas. Õppetööd viivad läbi TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusika õppekava õppejõud ning üliõpilased.

 

#täiendusõpe
Tantsujooga - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Tantsujooga / Shakti tantsu kursus

#täiendusõpe
Viiuliõppe meetod pärimusmuusikas - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Viiuliõppe meetodid pärimusmuusikas

#täiendusõpe

Kaamera ja montaaž kui töövahend

Kursusel kasutatakse videokaamerat ning omandatakse algteadmised videomontaaži lihtsamatest töövõtetest.