Autor:
Maritta Anton

Noore muusiku kool 2023

Ei toimu!

Toimumisaeg: 15.–16.04.2023
    
Toimumiskoht: õppetöö ja majutumine TÜ VKA muusikamajas (Jakobsoni 14, Viljandi)

Maht: 1 EAP (26 tundi)

Hind: 35 €

Õppejõud: TÜ VKA õppejõud ja üliõpilased

Sihtgrupp: gümnaasiumiealised noored, kes kaaluvad edasiõppimise võimalusi kõrgkoolis muusika valdkonnas.

Sisu

  • Rütmika õpituba "Rütm hoiab kõike koos"
  • Pärimusmuusika õpituba "Kuulmise järgi lugude õppimine"
  • Muusika grammatika – teooria. Muusika ja tehnoloogia
  • Bänd

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

  • omab ülevaadet muusika õppimisvõimalustest Eesti kõrgkoolides;
  • oskab analüüsida oma muusikaalaste võimete ja oskuste taset;
  • on omandanud esmased erialased teadmised rütmi- ja pärimusmuusika suunal ning helitehnoloogias.

Hindamine: mitteeristav 

Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osalemine õppetöös

Registreerumistähtaeg: 07.04.2023 või kuni kohtade täitumiseni
 

Registreeru siin