Muusikaprodutsendi mikrokraadiprogramm

Muusika loomine on juba ammu midagi palju enamat kui akustilised instrumendid ja noodipaberil arranžeerimine. Ühel või teise moell peavad kõik muusikud kokku puutuma salvestustehnikaga, arvutiprogrammide ja helitöötlusega. Muusikaprodutsendi mikrokraadiprogrammis õpime vormistama lugu algusest lõpuni – ideest viimistletud heliteoseni. Kirjutame lõpuni sahtlis tolmu koguvad laulud ja salvestame need professionaalsel tasemel. Saame sõbraks helitöötlusprogrammiga ning õpime teda taltsutama, nii nagu laulu produktsioon seda nõuab. Miksime oma heliteosed nii meie kui ka laiema publiku kõrvale meeldivaks. Oskus oma ideid DAW-is kirja panna ning kvaliteetsele tasemele töödelda tuleb kasuks nii tulevastele produtsentidele kui ka muusikutele, kes tahavad oma lugu enne kuuldavalt proovile panna, kui selle bändiruumis oma kaaslastele ette söödavad.


„Muusikaprodutsent on 21. sajandi helilooja, kelle loomingut vajatakse raadiost filmitööstuseni. Muusikat on noodijoonestikule kirjutatud sajandeid. Nüüd on aeg õppida kirjutama muusikat ka digiajastu „noodijoonestikule“, kus nootideks on sample'id ja beat'id ning noodipaberiks DAW-programmid.“


– Kelly Vask, muusikaprodutsendi mikrokraadiprogrammi programmijuht 

 

Toimumisaeg: 15.09.2023–28.02.2024

Toimumiskoht: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikamaja (Jakobsoni 14, Viljandi)

Maht: 17 EAP-d (142 tundi auditoorset tööd ja 300 tundi iseseisvat tööd)

Hind: 900 eurot

Õppejõud: kõik mikrokraadiprogrammi õppejõud on muusika valdkonnas aktiivselt tegutsevad praktikud

Sihtgrupp: kõik huvilised, kel on elementaarne arvutikasutamise oskus ja kes soovivad enda muusikalisi ideid teostada muusikatehnoloogiliste vahendite abil.

Eesmärk: koolitada muusikuid, kellel on elementaarsed teadmised muusikaproduktsiooni tervikprotsessist, mille peamisteks komponentideks on enda muusikaliste ideede teostamine digitaal-tehnoloogiliste vahendite abil ja selle viimistlemine tänapäeva kvaliteedistandarditele vastavaks lõpp-produktsiooniks.

Sisu

Muusikaprodutsendi mikrokraadiprogramm koosneb neljast ainest:

 • muusikaproduktsioon (6 EAP-d);
 • muusikatehnoloogia alused (3 EAP-d);
 • miksimine (3 EAP-d);
 • laulukirjutamine (5 EAP-d).

Õpiväljundid

Muusikaprodutsendi mikrokraadi edukalt läbinu:

 • seostab õpingute jooksul omandatud muusikatehnoloogiaalaseid teadmisi muusika
  produtseerimise kontekstis;
 • oskab kuuldeliselt analüüsida loo vormi ja faktuuri produtsendi pilgu läbi;
 • omab algteadmisi helisalvestusest ja -töötlusest ning oskab neid rakendada ka muusika
  produtseerimisel;
 • tunneb ja oskab kasutada produtsendi põhilisi töövahendeid, sh MIDI-kontrollereid;
 • tunneb ja oskab kasutada hääle ja instrumentide salvestamiseks vajaminevat helitehnikat;
 • oskab kirjutada laule kasutades teadmisi meloodiast ja harmooniast, muusikalisest vormist
  ja stiilidest;
 • oskab kasutada tekstiloomel kasutatavaid töövõtteid ja abitehnikaid;
 • oskab kirjutada, produtseerida ja miksida enda muusikat.

Nõuded lõpetamiseks: programmi viie aine läbimine täies mahus

Lisateave: registreerumisel palume täiendava info lahtrisse lisada lühikese motivatsioonikirja ja olemasolul ka näited seni tehtud töödest

Registreerumine: 01.06.–21.08.2023

Toimumisajad:

* 16.-17. september

* 23.-24. september

* 7.-8. oktoober

* 21.-22. oktoober

* 28.-29. oktoober

* 4.-5. november

* 11.-12. november

* 25.-26. november

* 2.-3. detsember

* 9.-10. detsember

* 16.-17. detsember

* 13.-14. jaanuar

* 28. jaanuar

LOE LISA JA REGISTREERU

 

Mikrokraadiprogrammi autoriõigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

oka

23. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Jaak Tomberg

kultuur

9. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Mikk Puurmann

oka

26. märtsil on Omakultuuriakadeemias külas Anne Daniel-Karlsen