Muusikaprodutsendi mikrokraad

2021. aasta sügisel avaneb esmakordselt võimalus läbida muusikaprodutsendi mikrokraadiprogramm!

Muusikaprodutsendi mikrokraadiprogrammi läbimine annab vajalikud teadmised ja oskused, kuidas oma muusikaline idee arendada kõrgekvaliteediliseks muusikaproduktsiooniks. Millest alustada, et kirjutada üks tänapäevane poplaul? Kuidas ja millega salvestada vokaali ja akustilisi instrumente? Milliste programmidega seda materjali lihvida ja töödelda, et lõpuks valmiks üks lugu, mis vastab raadio ja televisiooni tänapäevastele kvaliteedistandarditele? Kõik mikrokraadiprogrammi raames omandatavad teadmised ja oskused tulevad kasuks nii koduses kui tipptasemel tehnikaga helistuudios.

"Muusikaprodutsent on 21.sajandi helilooja, kelle loomingut vajatakse raadiost filmitööstuseni. Muusikat noodijoonestikule on kirjutatud sajandeid. Nüüd on aeg õppida kirjutama muusikat ka digiajastu "noodijoonestikule", kus nootideks on sample'id ja beat'id ning noodipaberiks DAW-programmid."

TÜ VKA muusika õppekava ja muusikaprodutsendi mikrokraadiprogrammi programmijuht Marko Mägi

Toimumisaeg: september 2021 – jaanuar 2022

Toimumiskoht: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikamaja (Jakobsoni 14, Viljandi)

Maht: 17 EAP (142 tundi auditoorset tööd ja 300 tundi iseseisvat tööd)

Hind: 850 eurot

Õppejõud: kõik mikrokraadi õppejõud on muusika valdkonnas aktiivselt tegevad praktikud

Sihtgrupp: kõik huvilised, kel on elementaarne arvutikasutamise oskus ning kes soovivad enda muusikalisi ideid teostada muusikatehnoloogiliste vahendite abil.

Eesmärk: koolitada muusikuid, kes omavad elementaarseid teadmisi muusikaproduktsiooni tervikprotsessist, mille peamisteks komponentideks on enda muusikaliste ideede teostamine digitaal-tehnoloogiliste vahendite abil ja selle viimistlemine tänapäeva kvaliteedistandarditele vastavaks lõpp-produktsiooniks.

Sisu

Mikrokraadiprogramm koosneb viiest tasemeõppe ainest:

audioprogrammid (4 EAP);
helisalvestus (4 EAP);
laulukirjutamine (3 EAP);
muusikaproduktsioon (3 EAP);
muusikatehnoloogia alused (6 EAP).

Õpiväljundid

Muusikaprodutsendi mikrokraadi edukalt läbinu:

  • seostab õpingute jooksul omandatud muusikatehnoloogiaalaseid teadmisi muusika produtseerimise kontekstis;
  • tunneb ja mõistab muusikatehnoloogilisi protsesse ning rakendab neid muusika produtseerimisel;
  • omab algteadmisi helisalvestusest ja töötlusest ning oskab neid rakendada muusika produtseerimisel;
  • tunneb ja oskab kasutada hääle ja instrumentide salvestamiseks vajaminevat helitehnikat;
  • suudab kasutada midi-sekventserit;
  • omab elementaarseid teadmisi laulukirjutamise tervikprotsessist;
  • oskab luua lihtsamaid laule kasutades teadmisi muusikalisest vormist, stiilidest ja elektroonilistest vahenditest.

Nõuded lõpetamiseks: programmi viie aine läbimine täies mahus

Lisainfo: registreerumisel palume täiendava info lahtrisse lisada lühikese motivatsioonikirja ning olemasolul ka näited seni tehtud töödest

Registreerumistähtaeg: 27.08.2021

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

#täiendusõpe
Tantsujooga - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Tantsujooga / Shakti tantsu kursus

#täiendusõpe
Viiuliõppe meetod pärimusmuusikas - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Viiuliõppe meetodid pärimusmuusikas

#täiendusõpe

Kaamera ja montaaž kui töövahend

Kursusel kasutatakse videokaamerat ning omandatakse algteadmised videomontaaži lihtsamatest töövõtetest.