Autor:
Maritta Anton

Prof Kalju Komissarovi nimeline stipendium

Praeguse Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava ülesehitamise idee teatrimudelina kuulub professor Kalju Komissarovile. Teatrimudel õppeprotsessis tähendab, et tulevased teatri tehnilised ja loomingulised töötajad õpivad koos ja täiendavad üksteist, omandades arusaamise toimivast teatrimehhanismist kui ühisest loomingust. Kalju Komissarov on koolis pidanud oluliseks, et „üliõpilane oleks selle nelja aasta jooksul mingitpidi oma piire tunnetanud. Sest siis, kui ta on neid tunnetanud, saab ta tegelda ka nende avardamisega.“

Stipendiumiga soovitakse väärtustada Kalju Komissarovi pikaajalist viljakat tööd teatrihariduse vallas.

Stipendium määratakse igal aastal kahele TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava üliõpilasele, kes on õpingutes tervikuna olnud tulemuslikult loominguline, distsiplineeritud, eetilisi väärtusi silmaspidav ning oma erialal perspektiivikas. Stipendium on mõeldud erialaseks enesetäienduseks, eelkõige õpingute ja praktika toetuseks.

Tingimused
  • Kandideerida saavad TÜ VKA etenduskunstide üliõpilased alates teisest kursusest.
  • Stipendiumi kasutusaeg on piiritletud reeglina ühe aastaga alates stipendiumi kättesaamisest.
  • Stipendiumiga kaasneb aruande kohustus TÜ VKA etenduskunstide õppekavale.
Stipendiumi suurus

Stipendiumi suurus on kokku 2000 €. Stipendiumi saaja ning summa jagunemise kahe stipendiaadi vahel otsustab TÜ VKA etenduskunstide õppekava programmijuhi poolt kinnitatud komisjon vastavalt eelnimetatud kriteeriumitele.

Taotlemine

Stipendiumit saavad taotleda üliõpilased. Taotluste esitamine on avatud 12. detsember 2023 – 13. veebruar 2024 (k.a). 

Stipendiumi kätteandmine toimub 8. märtsil 2023, prof Kalju Komissarovi sünniaastapäeval.

Stipendiumit rahastab Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital ja toetab ettevõte Wooch OÜ. Stipendumipäeva koostööpartner on Ugala teater.

 

Varasemad stipendiaadid

8. märtsil anti Ugala teatris üle prof Kalju Komissarovi nimelised stipendiumid kahele Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava üliõpilasele. Stipendiumid pälvisid tantsukunsti õppekava neljanda kursuse tudeng Elle Maria Viies ja visuaaltehnoloogi eriala dekoraator-butafoori spetsialiseerumise kolmanda kursuse üliõpilane Berta Kelder.

Stipendium kogusummas 2000 € jagatakse stipendiaatide vahel võrdsetes osades. Elle Maria Viies plaanib stiendiumi toel osaleda Julyen Hamiltoni kahenädalases töötoas Tictac Kunstikeskuses Brüsselis ning Berta Kelder kasutab toetust, et võtta osa rahvusvahelisest teatrifestivalist Prague Quadrennial 2023.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsukunsti õppekava programmijuhi Kai Valtna hinnangul iseloomustab Elle Maria Viiest intelligentne uudishimu ja austus keha väljendusvõimaluste vastu ning puhas töökus ja järjekindlus oma ideede elluviimisel. “Kaasaegseid koreograafe, kes uurivad nõnda liikumist ja liigutust kui Elle ja nendest oma loominguks impulsse leiavad, pole just ülearu palju,” sõnas Valtna. “Elle, soovin Sulle palju õnne stipendiumi puhul, edu kooli lõpetamiseks ning ühtlasi tuletan meelde, et päris maailm on igal juhul ka maailm!”

“Soov ennast erialaselt täiendada ja pidevalt areneda, põimituna töökuse ning visadusega seatud eesmärkide saavutamisel iseloomustab Berta Kelderit alates sisseastumiseksamitest,” rääkis teisest laureaadist, Berta Kelderist TÜ Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava programmijuht Eve Komissarov. “Valmisolek mõelda välja nutikaid lahendusi, kasutada innovaatilisi töövõtteid ja loominguliselt mõelda – neid heale butafoorile omaseid jooni täiendab Berta puhul soe ning sõbralik meel, mis aitab kaasa usaldusliku ning üksteist toetava atmosfääri loomisele meeskonnatöös.”

Vaata galeriid.

8. märtsil anti Ugala teatris üle prof Kalju Komissarovi nimelised stipendiumid kahele TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava üliõpilastele. Stipendiumid pälvisid tantsukunsti eriala kolmanda kursuse tudeng Maryn-Liis Rüütelmaa ja näitleja eriala kolmanda kursuse üliõpilane Liisbeth Kala.

Prof Kalju Komissarovi nimeline stipendium kogusummas 2000 € jagatakse stipendiaatide vahel võrdsetes osades. Maryn-Liis Rüütelmaa kasutab toetust enese täiendamiseks Berliini kaasaegse tantsu ja etenduskunsti festivali „b12“ töötubades ning Liisbeth Kala plaanib stipendiumi toel osaleda Ostrenko vendade rahvusvahelises füüsilise teatri laboratooriumis ja etenduskunstide konverentsil Austrias.

Kultuuriakadeemia tantsuteooria õpetaja ja tantsukunsti õppekava programmijuhi Kai Valtna sõnul on Maryn-Liis Rüütelmaa Kalju Komissarovi nimelise stipendiumi väärikas laureaat. „Õppijana on Maryn-Liis intelligentne ja uudishimulik, inimesena sügav ja särav. Berliini kaasaegse tantsu ja etenduskunstide festival „b12“, kuhu Maryn-Liis plaanib stipendiumiraha eest end täiendama minna, annab võimaluse edasi liikuda kehatunnetuslikes ja - väljenduslikes otsingutes, millele noor andekas koreograaf ja tantsuõpetaja pühendunud on.“

Kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava näitlejatöö lektor Katariina Unt kirjeldab Liisbeth Kala järgmiselt: „Ise iseloomustab Liisbeth ennast kui ääretult ambitsioonikat inimest, kes ausalt tunnistab, et tahab palju. Ta oskab kiiresti õppida ja ammutada, sügavuti minna. Januneb uue ja teadmatu järele. Liisbethi õpetajana võin ma nende tähelepanekutega ainult nõustuda. Liisbeth tahab tõesti palju – endalt, koolilt, kunstilt, ühiskonnalt –, ja veel veidi rohkem, et areneda ning jõuda edasi oma püüdluste suunas. Üle jõu käivad ülesanded mõjuvad talle pigem käivitavalt, tema standardid tõstavad lati kõrgele. Intelligentse ning mitmekülgselt andeka noore inimesena mõistab ta väga hästi vastutust nii oma õpingute, arengu kui ka ambitsioonide eest. Intellektuaalsed vajadused ja valikud on Liisbethile elementaarsed ning loomulikud. Sellele vaatamata on ta rahutu õppijana otsinguline just oma suure armastuse, füüsilise teatri suunas, mida kinnitab ka tema Kalju Komissarovi nimelise stipendiumi taotluse valik – Ostrenko vendade rahvusvaheline füüsilise teatri laboratoorium ja etenduskunstide konverents Austrias. See valik on tema puhul igati loogiline ja õigustatud. Loodetavasti osutub see võimalus Liisbethi jaoks piisavaks väljakutseks ning aitab vajalikul määral tema kinesteetilist kehaintellekti turgutada!“

Vaata galeriid ja videosalvestust.

8. märtsil anti videosilla vahendusel üle prof Kalju Komissarovi nimelised stipendiumid TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna üliõpilastele. Stipendiumi pälvisid teatrikunsti eriala neljanda kursuse üliõpilane Maria Paiste ja teatrikunsti visuaaltehnoloogia eriala kolmanda kursuse tudeng Fredi Karu.

Prof Kalju Komissarovi nimeline stipendium kogusummas 2000 € jagati stipendiaatide vahel võrdsetes osades. Maria Paiste plaanib stipendiumi toel osaleda Göttingenis Tadashi Endo „Butoh-MA“ liikumistöötoas ning Fredi Karu kasutab toetust vahetussemestril Taani riiklikus etenduskunstide ülikoolis õppimiseks.

Kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava näitlejatöö lektor Katariina Unt kirjeldab akadeemias teist kõrgharidust omandavat Maria Paistet järgmiselt: „Tema intelligentsus ja enesedistsipliin on temas inimese ja õppijana haruldases kombinatsioonis, mis inspireerib inimesi, kes temaga kokku puutuvad, nii õppejõude kui ka kursusekaaslasi. Maria süvenemisvõime ja põhjalikkus võimaldavad tal hea vaistu ja maitse toel leida endale õpingutes arendavaid väljakutseid, milleks ka Kalju Komissarovi stipendiumi jaoks tema poolt välja valitud Tadashi Endo „Butoh-MA“ liikumistöötuba Göttingenis kindlasti on. Mariat kui näitlejat huvitab ja inspireerib kompleksne eneseväljendus, tema andeline potentsiaal on väga mitmekülgne ja eripärane, tema õpitulemused läbivalt väga head või suurepärased. On suur rõõm teda sellel teekonnal toetada!“

„Fredi Karu plaanitav vahetussemester Taani riiklikus etenduskunstide ülikoolis on loogiline jätk tema interdistsiplinaarsetele katsetustele valgus- ja videokujunduste loomisel, millega ta on silmapaistvalt ja tulemuslikult tegelenud nii Viljandi kultuuriakadeemias koostöös kaastudengitega tantsulavastuste loomemeeskonnas kui ka juba professionaalses teatris videokunstnikuna originaalseid tehnilisi lahendusi luues,“ kirjeldas stipendiaati kultuuriakadeemia teatrikunsti visuaaltehnoloogia eriala juht Eve Komissarov.

Vaata ülekannet.

8. märtsil anti Ugala teatris üle prof Kalju Komissarovi nimelised stipendiumid Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna üliõpilastele. Stipendiumi pälvisid tantsukunsti III kursuse tudeng Liisbeth Horn ja tantsukunsti IV kursuse tudeng Helina Karvak.

Tantsukunsti programmijuhi Kai Valtna sõnul paistab Liisbeth juba praegu teiste tantsutudengite seas silma intelligentse  kontseptualistina, „ujudes“ sujuvalt kaasaegsetes interdistsiplinaarsetes etenduskunstides. ,,Liisbethi otsus pühenduda  stipendiumitaotluseks valitud töötoas etenduskunstniku põhilisele tööriistale - oma kehale - on kindlasti tema professionaalse enesearengu seisukohalt piireavav ja seega toetamist väärt," ütles Valtna.

Kai Valtna sõnul eristus teise stipendiaadi Helina Karvaki stipendiumitaotluse läbimõeldus ja  põhjendatus selgelt ülejäänud taotlustest. „Helina on õpingute ajal mõistnud kõige olulisemat, ilma milleta kaasaegne tantsukunstnik eksisteerida ei saa: olemasolevad, kodeeritud liikumissüsteemid on vaid alguspunkt avastamaks individuaalseid keha- ja liikumiskvaliteete, selleks, et jõuda ökonoomsuseni tehnikas ja loomulikkuseni väljenduses."

Vaata galeriid.

8. märtsil anti Ugala teatris üle Kalju Komissarovi nimelised stipendiumid Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna üliõpilastele Johanna Mäginile ja Katrin Kubberile. Johanna Mägin on teatrikunsti visuaaltehnoloogia 3 kolmanda kursuse tudeng ja Katrin Kubber tantsukunsti neljanda kursuse tudeng.

Stipendiumi ühe algataja Garmen Tabori sõnul oli valiku tegemine keeruline: “Rõõm on tõdeda, et meil on valikut tulevaste etenduskunstnike vahel. Rõõm ja raskus samal ajal – valikut teha on olnud väga keeruline, sest noori loovaid inimesi, kes elu ja õppimise suhtes uudishimu ja visadust üles näitavad, on rõõmustavalt palju,” sõnas Tabor.

Vaata galeriid.

8. märtsil 2018 anti Ugala teatris esmakordselt üle Kalju Komissarovi nimelised stipendiumid Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna üliõpilastele. Stipendiumi saajad on teatrikunsti õppekava näitleja eriala kolmanda kursuse üliõpilane Karolin Jürise ja teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava valguskujundaja eriala neljanda kursuse üliõpilane Jari Matsi. 

Stipendiumi üle andes avaldas Eesti Teatriliidu esimees Ain Lutsepp lootust, et see stipendium aitab jätkata Kalju Komissarovi südamega tehtud tööd. „Tooksin välja tema kirge, intensiivset töötamisviisi, soovi saavutada parimat tulemust ja tema tundlikkust erinevate teemade käsitlemisel,“ sõnas Lutsepp.

„Kõige ilusam asi, mida saab kinkida, on kogemus. Ja see stipendium kingib mulle võimaluse uute kogemuste saamiseks,“ ütles Karolin Jürise oma tänukõnes.