Kultuuriakadeemia ajalugu

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ajalugu ulatub 1952. aastasse, kui Tallinnas loodi Tallinna Kultuurharidusala Kool (hilisem Tallinna Kultuurharidustöö Kool), kus hakati koolitama spetsialiste raamatukogude ja kultuurimajade jaoks.

1960. aastal toodi õppeasutus ruumide kitsikuse tõttu üle Viljandisse.

Image
Viljandi Kultuurikool aastal 1960. Foto: A. Kiisla

1980. aastate lõpul jõuti arusaamiseni, et ka kultuuriala töötajal peab olema kõrgharidus, kuna järjest rohkem oli kõrgharidusega spetsialiste. Et kehtinud üleliidulised ettekirjutised nägid ette suure koosseisuga kõrgkoole, nimetati väikelinna rajatud õppeasutus mitte instituudiks, vaid kolledžiks.

1991. aasta sügisel alustaski tööd kultuurialast kõrgharidust andev õppeasutus Viljandi kultuurikolledž. Traditsioonilistele erialadele – raamatukogundus, koori- ja tantsujuhtimine – lisandus mitu uut: rahvamuusika, vokaal-instrumentaalansamblite juhtimine ja mitmed teatrirakenduslikud erialad (butafoor-dekoraator, valgus- ja helirežissöör, näitejuht-teatritöö korraldaja).

Image
VKA peamaja_Maritta_Anton.jpg

2003. aastal toimus järjekordne nimemuutus ja Viljandi kultuurikolledžist sai Viljandi kultuuriakadeemia. Seoses muudatustega Eesti haridusmaastikul ja juhindudes vajadusest tagada maksimaalne võimalik õppekvaliteet, allkirjastati 2005. aasta augustis ühinemisleping Tartu Ülikooliga.

Alates aastast 2016, mil Tartu Ülikoolis toimus struktuurimuudatus, kuulub Viljandi kultuuriakadeemia humanitaarteaduste ja kunstide valdkonda. TÜ VKA on HV valdkonna seitsmest instituudist suurim.

Tunne meie inimest: Eilve Manglus

Selles rubriigis tutvustame TÜ Viljandi kultuuriakadeemia inimesi tavapärasest ametikirjeldusest veidi erinevalt, esitades neile kuus küsimust. Vastab TÜ VKA rahvusliku metallitöö lektor Eilve Manglus

Tunne meie inimest: Katri Smitt

Selles rubriigis tutvustame TÜ Viljandi kultuuriakadeemia inimesi tavapärasest ametikirjeldusest veidi erinevalt, esitades neile kuus küsimust. Vastab TÜ VKA üldkompositsiooni lektor Katri Smitt.

Registreerimine: TÜ VKA vilistlaspäeva galaetendus ja pidu 11. juunil 2022

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia vilistlaspäev toimub 11. juunil 2022.