Autor:
Unsplash

Improvisatsiooni õpetamise meetodid muusikaõppes

Toimumisaeg: 1.–2.04.2023

Toimumiskoht:  TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikamaja (Jakobsoni 14) 

Maht: 1 EAP (26 tundi)

Hind: 120 €

Õppejõud: Marko Mägi ja Themuri Sulamanidze

Sihtgrupp: muusikaõpetajad

Sisu

Lapse loominguliste võimete arendamine läbi spontaanse pillimängu; erinevad võimalused ja meetodid õpilast improviseerima julgustamisel, muusikateoreetiliste teadmiste ja pillimängu integreerimine läbi improvisatsiooni. Improvisatsioon rütmipillidel, kehapillil, hääleimprovisatsioon, jutuimprovisatsioon jms.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

  • oskab integreerida muusikateoreetilisi teadmisi pilliõppega või üldisemalt muusikaõppega;
  • tunneb erinevaid meetodeid improviseerimise õpetamiseks pilli- või muusikatunnis;
  • oskab teadlikult suunata ja julgustada õpilast spontaanselt tekkinud muusikalisi ideid realiseerima.

Hindamine: mitteeristav 

Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osavõtt õppetööst, õppejõu poolt antavate ülesannete ja harjutuste sooritamine ja esitamine.

Registreerumistähtaeg: 27.03.2023 või kuni kohti jätkub

Registreeru siin

Väärikate Ülikool Viljandis

Väärikate ülikooli avaloeng tõi Sakala keskusesse üle 250 õppuri

Inglise keel edasijõudnutele / English for Advanced Leaners

The aim of the course is expanding vocabulary, focusing on academical communication and expanding vocabulary related with the field of studies, developing and using it.
kulo23

Kultuuripärandi loovrakenduste sügiskool 2023