Autor:
/Unsplash

Improvisatsiooni õpetamise meetodid muusikaõppes

Toimumisaeg: 1.–2.04.2023

Toimumiskoht:  TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikamaja (Jakobsoni 14) 

Maht: 1 EAP (26 tundi)

Hind: 120 €

Õppejõud: Marko Mägi ja Themuri Sulamanidze

Sihtgrupp: muusikaõpetajad

Sisu

Lapse loominguliste võimete arendamine läbi spontaanse pillimängu; erinevad võimalused ja meetodid õpilast improviseerima julgustamisel, muusikateoreetiliste teadmiste ja pillimängu integreerimine läbi improvisatsiooni. Improvisatsioon rütmipillidel, kehapillil, hääleimprovisatsioon, jutuimprovisatsioon jms.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

  • oskab integreerida muusikateoreetilisi teadmisi pilliõppega või üldisemalt muusikaõppega;
  • tunneb erinevaid meetodeid improviseerimise õpetamiseks pilli- või muusikatunnis;
  • oskab teadlikult suunata ja julgustada õpilast spontaanselt tekkinud muusikalisi ideid realiseerima.

Hindamine: mitteeristav 

Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osavõtt õppetööst, õppejõu poolt antavate ülesannete ja harjutuste sooritamine ja esitamine.

Registreerumistähtaeg: 27.03.2023 või kuni kohti jätkub

Registreeru siin