Rakenduskõrgharidusõpe

Rakenduskõrghariduse eelis akadeemilise hariduse ees on kindel väljund tööturule, mille tõestuseks on kultuuriakadeemia lõpetajate kõrge kutsekindlus. Erialast tööd aitab leida tihe kokkupuude praktilise tööga juba õpingute ajal – praktika moodustab õppe mahust vähemalt 15%. Rakenduskõrgharidusõppe läbimine annab lõpetajale Tartu Ülikooli bakalaureusekraadi ja võimaluse jätkata õpinguid magistriõppes.

Õppekavad

Etenduskunstid

Etenduskunstid

Õppevorm: päevaõpe
Õppekeel: eesti keel

2022. aastal toimub vastuvõtt visuaaltehnoloogi ja tehnilise produtsendi erialadele.

Kultuuriakadeemia muusika

Muusika

Õppevorm: päevaõpe
Õppekeel: eesti keel

2022. aastal toimub vastuvõtt pärimusmuusika, rütmimuusika, koolimuusika ja helitehnoloogia erialadele.

Rahvuslik tekstiil

Pärandtehnoloogia

Õppevorm: sessioonõpe
Õppekeel: eesti keel

2022. aastal toimub vastuvõtt rahvusliku tekstiili erialale.

Kultuuriakadeemia kultuurikorraldus

Kultuurikorraldus

Õppevorm: päevaõpe
Õppekeel: eesti keel

Kogukonnaharidus ja huiytegevus

Kogukonnaharidus ja huvitegevus

Õppevorm: sessioonõpe
Õppekeel: eesti keel

Sisseastumise ajakava 2022. aastal
 

13. juuni – 29. juuni          Avalduste esitamine SAISis
13. juuni – 29. juuni                                                   Avalduste ja täiendavate dokumentide esitamine ülikooli peahoones Tartus või Viljandi kultuuriakadeemias kohapeal 
1.–10. juuli Sisseastumiseksamid
11. juuli Sisseastumiseksamite tulemuste avalikustamine
12. juuli Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine SAISis
Kahe kalendripäeva jooksul alates vastuvõtuotsuse teatavaks tegemisest Õppimatulekust teavitamine SAISis 
19. august Lõpeb vastuvõtu käigus vabaks jäänud õppekohtade täitmine
29. august Õppeaasta algus
september Lepingu sõlmimine, kui üliõpilane peab hakkama maksma õppetasu
#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

12.07.2022
#sisseastumine
VKA_foto_Maritta_Anton.jpg

Kultuuriakadeemias lõppes sisseastumisavalduste vastuvõtt

01.07.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli LT tudeng raamatutega

Tartu Ülikooli saab kandideerida veel vaid 29. juunini

28.06.2022