Autor:
Maritta Anton

Rakenduskõrgharidusõpe

Rakenduskõrgharidusõppe läbimine annab sulle Tartu Ülikooli bakalaureusekraadi ja võimaluse jätkata õpinguid magistriõppesBakalaureuseõppel ja rakenduskõrgharidusel pole muud vahet kui see, et rakenduskõrghariduse erialad on praktilisemad ehk rohkem seotud tööturuga. Erialast tööd aitab leida tihe kokkupuude praktilise tööga juba õpingute ajal – praktika moodustab õppe mahust vähemalt 15%. Sellest tulenevalt on rakenduskõrgharidusõppe kestus 4 aastat. 

 

TÜ Viljandi kultuuriakadeemias on võimalik õppida viiel rakenduskõrgharidusõppekaval:

 

Loe lisaks:

Tutvu õppekavadega

Etenduskunstid

Image
etenduskunstid

Etenduskunstide õppe eesmärk on ühendada kõiki arusaamu ja oskusi, mida vajab kunstnik, kes tegutseb etenduskunstide mitmepalgelises ja kiiresti tähendusi muutvas maailmas. Sa omandad võime, et arendada valdkondadevahelist koostööd ja tegutseda väga erinevates loomingulistes meeskondades. 

Spetsialiseeruda saad lavastaja, näitleja, tantsuõpetaja, visuaaltehnoloogi või tehnilise produtsendi erialale, ühtlasi saad valitud erialaga kombineerida teiste valdkondade õpet. 

Õppekava vilistlased töötavad etenduskunstide loovmeeskondades, sealhulgas teatrites, stuudiotes ja haridusasutustes, andes panuse nii kunsti kui ka kogukonna arengusse.

2024. aastal toimub vastuvõtt visuaaltehnoloogi ja tehnilise produtsendi erialadele.

Õppevorm: päevaõpe
Õppekeel: eesti keel

Loe lähemalt

Muusika

Image
muusika

Muusika õppekava alusel õppides saad oma valdkonna tuntud professionaalide juhendamisel laiapõhjalise muusikahariduse. Selle olulised osad on nii sajanditevanune pärimusmuusika kui ka tulevikkuvaatav muusikatehnoloogia. 

Sul on valida nelja eriala vahel. Need on pärimusmuusika, rütmimuusika, koolimuusika ja helitehnoloogia. Erialade lõimumine annab võimaluse valida aineid ja omandada pädevusi ka teistelt erialasuundadelt. Kõik muusika õppekava üliõpilased õpivad erialaainete kõrval pillimängu, pärimusmuusikat, ansamblimängu, rütmikat ning muusikateooriat ja -tehnoloogiat. 

Muusika õppekava õppejõudude hulka kuuluvad teiste seas nt: Peedu Kass, Cätlin Mägi, Bert Prikenfeld, Taavi Paomets, Marko Mägi, Tiit Kikas, Sten-Olle Moldau, Johannes Lõhmus, Villu Talsi, Kulno Malva jpt. 

2024. aastal toimub vastuvõtt pärimusmuusika, rütmimuusika (rütmimuusika interpreedi ja muusikaprodutsendi suund), helitehnoloogia ja koolimuusika erialale.

Õppevorm: päevaõpe ja sessioonõpe
Õppekeel: eesti keel

 Loe lähemalt

Pärandtehnoloogia

Image
tüvka

Pärandtehnoloogia rakenduskõrghariduse õppekava läbimise tulemusel saab sinust maailmaparandaja, kes tunneb hästi traditsioonilise käsitöö tehnikaid ja materjale ning oskab neid loovalt kasutada praegusaja elukeskkonna paremaks muutmisel.

Sul on võimalik valida nelja eriala vahel. Nendeks on tekstiili, ehituse, metallitöö ja ringtehnoloogia eriala. Ringtehnoloogia eriala õpitakse päevases õppes, teisi erialasid sessioonõppe vormis. Viimase puhul vahelduvad üle nädala toimuvad kolme-neljapäevased õppesessioonid iseseisva töö perioodidega.

Õpingud annavad sulle vajalikud teadmised ja oskused, et töötada pärand- ja ringtehnoloogia valdkonnas oma ala meistri, looja ja ettevõtjana. Meie vilistlased leiavad tööd muuseumides ning üldharidus-, kutse- ja huvikoolides. Paljud neist on loonud oma ettevõtte, mis pakub erialaseid tooteid ja teenuseid nii Eestis kui ka välismaal.  

2024. aastal toimub vastuvõtt ringtehnoloogia ja tekstiili erialadele.

Õppevorm: päevaõpe ja sessioonõpe
Õppekeel: eesti keel

Loe lähemalt

Kultuurikorraldus

Image
kultuurikorraldus.jpg

Kultuurikorralduse bakalaureusekraad loob sulle eneseteostusvõimalusi mitmel tasandil alates tööst väiksemate kogukondadega kuni rahvusvahelise kaaluga ürituste korraldamiseni. Sul on võimalus panna end proovile väga erinevates olukordades, näha kõrvalt professionaalsete kultuurikorraldajate tööd ning mõistagi korraldada ka ise mitmesuguseid üritusi ja projekte. 

Kultuurikorralduse õpetamist suunavad ja sisustavad oma valdkonna professionaalid, teiste seas: Eva Saar (Jazzkaar), Terje Trochynski (Tallinn Music Week / Svjata Vatra), Jane Oblikas (Design Minds), Mihkel Kaevats (Kultuuriministeerium), Mihkel Känd (PromFest), Monika Koks (Yolo Group) jpt. 

Kultuurikorralduse õppekava korralised õppejõud on pikaaegse kogemusega professionaalid Anu Rannu (Eesti Pärimusmuusika Keskus), Peedu Põld (Viljandi Pärimusmuusika Festival)  ja programmijuht Jorma Sarv.

Professionaalne kultuurikorraldaja on teretulnud panustaja kogukondade loomisel ja piirkondlike algatuste eestvedajana, samuti vajalik kolleeg festivalide ja muude suurürituste tiimides ning mitmesugustes kultuuri- ja meelelahutusasutustes. 

Õppevorm: päevaõpe
Õppekeel: eesti keel

Loe lähemalt

Kogukonnaharidus ja huvitegevus

Image
kogukonnaharidus ja huvitegevus.jpg

Kogukonnahariduse ja huvitegevuse õpe annab sulle laiapõhjalise hariduse, et asuda tegelema noorte ja kogukondadega mitteformaalse hariduse raames. Sa omandad üldkultuurilised ja pedagoogilised teadmised, teadmised kogukondadest ja noortevaldkonnast ning süvendatud teadmised kas rakendusteatri või mängude ja seikluskasvatuse alal. 

Sul on võimalik valida kahe õppesuuna vahel: rakendusteater või mängud ja seikluskasvatus. Õpe toimub sessioonõppe vormis. Auditoorne õpe (loengud, seminarid jms) toimub kaks korda kuus. Lõviosa tööst tuleb sul teha iseseisvalt. Selles on sulle tõhusaks toeks elektroonilised õpikeskkonnad. 

Lõpetajana saad sa noorsootöötaja 6. taseme kutse. Peale erialateadmiste ja -oskuste oled sa omandanud väärtuslikke üldoskusi, mille seas on meeskonnatöö, ajaplaneerimise ning suhtlus- ja esinemisoskus. 

Õppevorm: sessioonõpe
Õppekeel: eesti keel

Loe lähemalt

Sisseastumise ajakava 2024. aastal
 

12. juuni – 26. juuni          Avalduste esitamine SAISis
1. juuli –10. juuli Sisseastumiseksamid
11. juuli Sisseastumiseksamite tulemuste avalikustamine
12. juuli Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine SAISis
Kahe kalendripäeva jooksul alates vastuvõtuotsuse teatavaks tegemisest Õppimatulekust teavitamine SAISis 
19. august Lõpeb vastuvõtu käigus vabaks jäänud õppekohtade täitmine
2. september Õppeaasta algus
september Lepingu sõlmimine, kui üliõpilane peab hakkama maksma õppetasu

 

Soovid sisseastumisega seotud infot otse oma postkasti? 

Liitu infokirjaga, kus edastame 2024. aasta kevadel toimuvate TÜ Viljandi kultuuriakadeemia lahtiste uste päevade ja sisseastumisega seotud olulist informatsiooni. 

LIITU INFOKIRJAGA

Lahtiste uste päevad 2024

2024. aastal toimusid TÜ Viljandi kultuuriakadeemia lahtiste uste päevad 1. märtsil veebis ja 25. aprillil kultuuriakadeemias kohapeal. 

LOE LÄHEMALT

 6 põhjust, miks tulla õppima kultuuriakadeemiasse

LOE LÄHEMALT

Õppehoonete virtuaaltuur

VAATA VIRTUAALTUURI

kultuur

Muusika õppekavalt sirgunud ansambel Onkel Jonkel: „Kõige erilisem on see, millised inimesed siia kokku satuvad“

kultuur

5 põhjust, miks tulla õppima muusika õppekavale

kultuur

Kultuurikorralduse õppekava tudeng Elisabeth: „Siin õppides saad väga laiapõhjalise kultuurimaastiku kontaktide võrgustiku“