Rakenduskõrgharidusõpe Viljandi kultuuriakadeemias

Rakenduskõrghariduse eelis akadeemilise hariduse ees on kindel väljund tööturule, mille tõestuseks on kultuuriakadeemia lõpetajate kõrge kutsekindlus. Erialast tööd aitab leida tihe kokkupuude praktilise tööga juba õpingute ajal – praktika moodustab õppe mahust vähemalt 15%. Rakenduskõrgharidusõppe läbimine annab lõpetajale Tartu Ülikooli bakalaureusekraadi ja võimaluse jätkata õpinguid magistriõppes.

Õppekavad

Etenduskunstide õppekava - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Etenduskunstid

Õppevorm: päevaõpe
Õppekeel: eesti keel

2023. aastal toimub vastuvõtt tantsuõpetaja, näitleja, lavastaja ja koreograafi erialadele.

Muusika õppekava - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Muusika

Õppevorm: päevaõpe ja sessioonõpe
Õppekeel: eesti keel

2023. aastal toimub vastuvõtt pärimusmuusika, rütmimuusika ja helitehnoloogia erialadele päevaõppes ning koolimuusika erialale päeva- ja sessioonõppes.

Pärandtehnoloogia õppekava - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Pärandtehnoloogia

Õppevorm: päevaõpe ja sessioonõpe
Õppekeel: eesti keel

2023. aastal toimub vastuvõtt ringtehnoloogia erialale päevaõppes ning ehituse ja metallitöö erialadele sessioonõppes.

Kultuurikorralduse õppekava - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Kultuurikorraldus

Õppevorm: päevaõpe
Õppekeel: eesti keel

Kogukonnahariduse ja huiytegevuse õppekava - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Kogukonnaharidus ja huvitegevus

Õppevorm: sessioonõpe
Õppekeel: eesti keel

Sisseastumise ajakava 2023. aastal
 

12. juuni – 28. juuni          Avalduste esitamine SAISis
30. juuni – 9. juuli Sisseastumiseksamid
10. juuli Sisseastumiseksamite tulemuste avalikustamine
11. juuli Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine SAISis
Kahe kalendripäeva jooksul alates vastuvõtuotsuse teatavaks tegemisest Õppimatulekust teavitamine SAISis 
19. august Lõpeb vastuvõtu käigus vabaks jäänud õppekohtade täitmine
4. september Õppeaasta algus
september Lepingu sõlmimine, kui üliõpilane peab hakkama maksma õppetasu
#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

#sisseastumine
VKA_foto_Maritta_Anton.jpg

Kultuuriakadeemias lõppes sisseastumisavalduste vastuvõtt

#sisseastumine
Tartu Ülikooli LT tudeng raamatutega

Tartu Ülikooli saab kandideerida veel vaid 29. juunini