Autor:
Maritta Anton

Täiendusõppeprogramm "Digitaalsed oskused muusikaõpetajatele"

Erasmus+ rahvusvahelise projekti „Digitaalsed oskused muusikaõpetajatele“ (DISK) raames on DISKi meeskond loonud muusikaõpetajatele suunatud täiendusõppeprogrammi. Programmi loomisele eelnes üheksa kuud kestnud uurimistöö, mis hõlmas küsitluste ja intervjuude läbiviimist Hispaanias, Iirimaal ja Eestis ning olemasolevate koolitusprogrammide kaardistamist.

Täiendusõppeprogramm hõlmab nelja moodulit

 • Digitaalajastu ohutus ja eetika muusikaõpetajatele
 • Koostöö, õppekeskkond ja uued tehnoloogiad
 • Veebipõhine muusikapedagoogika
 • Spetsiifilised digioskused muusikaõpetajatele

Nendel teemadel on loodud ingliskeelne veebipõhine kursus, mis on suunatud muusikaõpetajatele, alates õpetajatest muusika-, huvi- või üldhariduskoolides kuni muusikakõrgkoolide õppejõududeni (muusikateooria- ja pillimänguõpetajad, ansamblijuhendajad, muusikakoolide juhtkond ja tugitöötajad jne), kes soovivad oma teadmisi täiendada või ümber õppida, et saada paremateks õpetajateks ning hariduskorraldajateks.

Huvilised saavad vastavalt oma eelistustele ja õppimisvajadustele paindlikult registreeruda osalema kas ühes, kahes, kolmes või kõigis neljas moodulis.

Mooduli või kogu programmi läbinud osalejad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppetunnistuse.

Moodulitega saab tutvuda siin

Praktiline info

Kuupäevad

 • registreerumistähtaeg: 21. veebruar
 • valituks osutunud saavad sellekohase teavituse: 1. märts
 • kursuse algus: 13. märts (kogu kursuse kalender)

Kursus

 • osalejale tasuta
 • õppekeel inglise keel
 • kestus: 10 tundi mooduli kohta
 • läbijatele Tartu Ülikooli täiendusõppetunnistus

Osalejate valiku kriteeriumid:

 • registreerumise järjekord
 • kursusel osalemise motivatsioon
 • osalejate profiilide mitmekesisus

 Soovituslikult on osalejatel:

 • inglise keele oskus vähemalt kesktasemel (B2)
 • püsiv internetiühendus
 • võimalus kasutada arvutit, veebikaamerat ja sisemist või välimist mikrofoni, mis võimaldab veebitundides osaleda

REGISTREERU SIIN