Autor:
Kärt Petser

Kursus “Rõivaesemete paikamine ja parandamine“

Toimumisaeg: 16. august kell 10.00–18.00 ja 17. august kell 10.00–16.30

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia peamaja (Posti 1, Viljandi) ruum 322

Maht: 1 EAP (18 tundi auditoorset tööd, 6 tundi iseseisvat tööd)

Maksumus: 125 € 

Õppejõud:

Ingrid Uus – lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala. Rahvakunsti- ja käistöömeister tekstiili alal tase 6. Kutseõpetaja – tase 7. Aastatel 2007–2021 töötanud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis disaini ja käsitöö õppekavarühma koordinaatori ja tekstiili erialade kutseõpetajana.

Sihtrühm: käsitööõpetajad, käsitöölised, käsitööettevõtjad, käsitööhuvilised

Eesmärk: rõivaste parandamise ja paikamise töövõtete omandamine ning nende oskuste rakendamine.

Sisu

 • Rõivaste tähendusest ja tähenduslikkusest. Miks rõivaid parandada ja paigata?
 • Parandamiseks ja paikamiseks sobivad materjalid ning töövahendid.
 • Rõivaste parandamise ja paikamise erinevad töövõtted (töörõivad, käimarõivad, pidulikud riided).
 • Silmkoeliste esemete parandamise töövõtted.
 • Parandus või paik kui rõivaeseme kaunistus või efekt.
 • Rõivaste hooldamine.

Koolituse läbinud õppija:

 • teab ja kasutab põhilisi parandamise ja paikamise töövõtteid rõivaste uuendamisel;
 • valib parandamiseks ja paikamiseks sobivad materjalid ja töövahendid;
 • valib esemest lähtuvalt sobiva parandamise tehnoloogia, arvestab eseme kiulise koostise, värvilahenduse ja otstarbega, parandab eseme.

Nõuded lõpetamiseks:

 • osaleb koolitusel vähemalt 80% ulatuses kontakttundidest;
 • esitleb kolme oma parandatud ja/või paigatud eset, annab ülevaate kasutatud materjalist, tehnoloogilistest võtetest jm;
 • esemete parandamisel on kasutatud erinevaid tehnoloogilisi võtteid.

Registreerumistähtaeg: 7. august 2023

Loe lisa ja registreeru

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

Väärikate Ülikool Viljandis

Väärikate ülikooli avaloeng tõi Sakala keskusesse üle 250 õppuri

Inglise keel edasijõudnutele / English for Advanced Leaners

The aim of the course is expanding vocabulary, focusing on academical communication and expanding vocabulary related with the field of studies, developing and using it.
kulo23

Kultuuripärandi loovrakenduste sügiskool 2023