Autor:
Kärt Petser

Kursus “Rõivaesemete paikamine ja parandamine“

Toimumisaeg: 16. august kell 10.00–18.00 ja 17. august kell 10.00–16.30

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia peamaja (Posti 1, Viljandi) ruum 322

Maht: 1 EAP (18 tundi auditoorset tööd, 6 tundi iseseisvat tööd)

Maksumus: 125 € 

Õppejõud:

Ingrid Uus – lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala. Rahvakunsti- ja käistöömeister tekstiili alal tase 6. Kutseõpetaja – tase 7. Aastatel 2007–2021 töötanud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis disaini ja käsitöö õppekavarühma koordinaatori ja tekstiili erialade kutseõpetajana.

Sihtrühm: käsitööõpetajad, käsitöölised, käsitööettevõtjad, käsitööhuvilised

Eesmärk: rõivaste parandamise ja paikamise töövõtete omandamine ning nende oskuste rakendamine.

Sisu

 • Rõivaste tähendusest ja tähenduslikkusest. Miks rõivaid parandada ja paigata?
 • Parandamiseks ja paikamiseks sobivad materjalid ning töövahendid.
 • Rõivaste parandamise ja paikamise erinevad töövõtted (töörõivad, käimarõivad, pidulikud riided).
 • Silmkoeliste esemete parandamise töövõtted.
 • Parandus või paik kui rõivaeseme kaunistus või efekt.
 • Rõivaste hooldamine.

Koolituse läbinud õppija:

 • teab ja kasutab põhilisi parandamise ja paikamise töövõtteid rõivaste uuendamisel;
 • valib parandamiseks ja paikamiseks sobivad materjalid ja töövahendid;
 • valib esemest lähtuvalt sobiva parandamise tehnoloogia, arvestab eseme kiulise koostise, värvilahenduse ja otstarbega, parandab eseme.

Nõuded lõpetamiseks:

 • osaleb koolitusel vähemalt 80% ulatuses kontakttundidest;
 • esitleb kolme oma parandatud ja/või paigatud eset, annab ülevaate kasutatud materjalist, tehnoloogilistest võtetest jm;
 • esemete parandamisel on kasutatud erinevaid tehnoloogilisi võtteid.

Registreerumistähtaeg: 7. august 2023

Loe lisa ja registreeru

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.