Autor:
Unsplash

Kursus "Sündmuse helindamine"

Toimumisaeg: 21.10-29.10.2023

21.10 kl 10.00-18.00
22.10 kl 10.00-18.00
28.10 kl 10.00-18.00
29.10 kl 10.00-18.00

Toimumiskoht: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikamaja helistuudio (Jakobsoni 14, Viljandi)

Maht: 1,5 EAP (40 tundi)

Maksumus: tasuta

Õppejõud: Allar Tiigi

Eesmärk: õppida üritustel vajamineva helitehnika (PA, mikserpult, mikrofonid, CD-mängija) ülespanekut ja seadistamist

Sihtrühm: lavastusi/kontserte ettevalmistavad, teenindavad töötajad

Kursuse õpiväljundid

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • mõistab peamisi helitehnilisi termineid;
  • oskab hinnata esinejate tehnilisi vajadusi ja suudab planeerida üritusteks vajaliku ning optimaalse helitehnika;
  • tunneb ja oskab kasutada analoog- ja digitaalset mikserpulti;
  • tunneb ja oskab kasutada erinevaid mikrofonitüüpe;
  • tunneb peamisi helipildi kujundamise võimalusi ja vahendeid;
  • suudab teostada ürituse helindamise.


Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osalemine õppetöös (70%)

Väljastatav dokument: tunnistus

Registreerumistähtaeg: 18.09.2023 või kuni kohtade täitumiseni

Loe lisa ja registreeru

 

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud. Koolitust rahastatakse ESFi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" kaudu.

Image
EU
Väärikate Ülikool Viljandis

Väärikate ülikooli avaloeng tõi Sakala keskusesse üle 250 õppuri

Inglise keel edasijõudnutele / English for Advanced Leaners

The aim of the course is expanding vocabulary, focusing on academical communication and expanding vocabulary related with the field of studies, developing and using it.
kulo23

Kultuuripärandi loovrakenduste sügiskool 2023