Juhtimine ja struktuur

Viljandi kultuuriakadeemia on Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna koosseisu kuuluv kolledž, mis juhindub oma tegevuses ülikooliseadusestTartu Ülikooli seadusestülikooli põhikirjastoma põhikirjastoma arengukavast.

Viljandi kultuuriakadeemia kõrgeim otsustuskogu on 21-liikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad akadeemia õppekavade ja üliõpilaste esindajad. Kultuuriakadeemiat juhib direktor Juko-Mart Kõlar, kes kuulub koos õppedirektor Kadri Steinbachi ja haldusdirektor Reevo Maidlaga kultuuriakadeemia juhatusse. Nõuandva koguna tegutseb kultuuriakadeemias kuni 11-liikmeline nõunike kogu, mille koosseisu kuuluvad kultuuriakadeemia tegevusvaldkonna seisukohalt olulisemate tööandjate ja sotsiaalsete partnerite esindajad ning rektori määratud isik.

Suvine peahoone

Tartu Ülikool valis uue senati

Juko-Mart Kõlari uusaastatervitus - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Direktor Juko-Mart Kõlari uusaastatervitus

Viljandi kultuuriakadeemia nõunike kogu 2022 - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Kogunes kultuuriakadeemia nõunike kogu