Author:
Maritta Anton

Loovettevõtja mikrokraadiprogramm

Loovettevõtja mikrokraadiprogrammi läbimine annab suurepärased teadmised, oskused ja kogemused, kuidas ühest heast ideest saab ärimudel, ärimudelist äriplaan ning äriplaanist reaalselt tegutsev ettevõte.


„Täna on meil juba üle kümne reaalselt tegutseva loovettevõtte, mis kõik said alguse ühest heast ideest ja paarist sõbrast, kes otsustasid kultuuriakadeemia ettevõtlusõppega liituda. Kas sinu idee võiks olla järgmine edulugu?


– Juko-Mart Kõlar, TÜ VKA direktor ja loovettevõtja mikrokraadiprogrammi programmijuht 


Ajakava

Programmi raames toimub Viljandis pärimusmuusika aidas ja Sakala keskuses kaheksa õppepäeva, millest tehakse kvaliteetne otseülekanne neile, kes ei saa füüsiliselt Viljandisse tulla. Kõik programmi õppematerjalid ja lisamaterjalid on vabalt kättesaadavad ka neile, kes osalevad otseülekande vahendusel.

Õppepäevad toimuvad sügissemestril järgmistel kuupäevadel:

 
Kuupäev Aeg Koht Teema
07.09 10.30–16.00 Pärimusmuusika ait Ettevõtlustrendid, äriideede valimine ja mudeldamine
21.09 10.30–16.00 Pärimusmuusika ait Rollid meeskonnas, efektiivne meeskonnatöö korraldamine
05.10 10.30–16.00 Sakala keskus Autoriõigus, eelarvestamine, bränd, turundus, kommunikatsioon
19.10 10.30–16.00 Sakala keskus Ettevõtluse vormid, ettevõtlust reguleerivad seadused, maksundus
02.11 10.30–16.00 Pärimusmuusika ait Tootearendus, kvaliteedijuhtimine, riskijuhtimine, ärimudeli arendus
14.12 10.30–16.00 Pärimusmuusika ait Äriplaani vormistamine, kirjaliku ja suulise esitlemise tehnikad
18.01 12.00–17.00 TÜ VKA Hindamine
25.01 12.00–17.00 TÜ VKA Hindamine


Maht: 12 EAP-d (312 tundi)

Hind: 600 eurot

Õppejõud:

Juko-Mart Kõlar, PhD (juhtimisteadus);
Kait Lukka, ettevõtluskonsultant.

Sihtrühm

 • loovalal õppivad või selle lõpetanud üliõpilased, kes soovivad lisaks loovusele ettevõtluskompetentse omandada;
 • kultuurikorralduse valdkonnas tegutsejad;
 • ümberõppijad;
 • regiooni inimesed, kes soovivad loov- või elustiiliettevõtluses kätt proovida;
 • potentsiaalsed sisseastujad/eksternid, kes soovivad mikrokvalifikatsiooni õppekavasse kanda;
 • praegused ja tulevased ettevõtlusainete õpetajad.

Programmi on soovitav registreeruda 3-4-liikmelise meeskonnana, aga võib tulla ka üksi.

Eesmärk

Loovettevõtja mikrokraadiprogrammi eesmärk on arendada ettevõtlikku hoiakut, pakkuda ettevõtlusalaseid teadmisi ja rakendada need äriidee vormimisel äriplaaniks. Õppijad omandavad kursuse käigus põhiteadmised ning praktilised oskused äriplaani kavandamiseks ja elluviimiseks. Kursus lõpeb äriplaanide ja praktikaaruande esitlemisega. Programmi edukalt läbinutel on võimalik kandideerida suvekuudel toimuvasse loovettevõtluse inkubatsiooniprogrammi, kuhu valitud meeskonnad saavad spetsiifilise mentorluse koos rahastusega.

Alates septembrist 2023 on soovijatel pärast programmi läbimist võimalik kandideerida ka Tartu Loomemajanduskeskuse kuni kuuekuulisse inkubatsiooniprogrammi

Sisu

Mikrokraadiprogramm koosneb kahest tasemeõppeainest:

 • loovettevõtja baaskursus (sügissemestril);
 • ettevõtja baaskursuse praktika (kevadsemestril).

Loovettevõtja baaskursus sisaldab kuut kontaktõppe koolituspäeva, mille raames kaetakse järgmised teemad:

 • ettevõtlusalased põhiterminid;
 • äri- ja projektiideede leidmine, analüüsimine, arendamine ja kommunikatsioon;
 • ettevõtlusprotsessi olemus, eeldused ja komponendid;
 • eelarvestamise põhialused, rahastajate leidmine;
 • äri- või projektiidee jaoks taustainformatsiooni kogumine ja analüüsimine (konkurentsianalüüs jne);
 • ärimudel kui kontseptsioon ja ärianalüüsi tööriist;
 • loomeettevõtluse, sotsiaalse ettevõtluse ja kogukondliku ettevõtluse eripärad;
 • turunduse ja kommunikatsiooni põhitõed;
 • ettevõtluskeskkonda kujundavad tegurid, sh seadusandlus, maksundus, raamatupidamise korraldamine, intellektuaalomand ja selle kaitse;
 • innovatsiooniprotsessi olemus ja innovatsiooni juhtimine;
 • rollid meeskonnas ja efektiivne meeskonnatöö korraldamine;
 • äriplaani või projekti koostamine, vormistamine ja esitlemine.

Ettevõtja baaskursuse praktika raames valideeritakse äriplaani erinevate testidega reaalses turusituatsioonis, viiakse projekt ellu ning analüüsitakse elluviimise protsessi. Kursus lõpeb praktikaaruande kaitsmisega.

Õpiväljundid

Loovettevõtja mikrokraadi edukalt läbinu oskab:

 • märgata ja mõistab olulisemaid sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke suundumusi, mis mõjutavad ettevõtluskeskkonda;
 • strateegiliselt äriideid hinnata ja valida, seostada isiklike ja meeskondlike eesmärkidega;
 • mõista brändi olemust, enda ja teiste rolli meeskonnas, efektiivselt tiimitööd korraldada;
 • äriideed tutvustada, turundada ja esitleda;
 • äriidee elluviimisega seotud tegevust planeerida ja eelarvestada, riske analüüsida ja juhtida;
 • anda ülevaadet toote või teenuse arendamise põhiprotsessidest ning kvaliteedijuhtimisest;
 • turusituatsioonis kogutud andmetele tuginedes enda äriideed ja ärimudelit edasi arendada ning toote või teenuse reaalselt turule tuua.

Nõuded lõpetamiseks: programmi ainete läbimine täies mahus

Lisateave

Registreerumisel palun kirjutage täiendava info lahtrisse soovitud tiimikaaslaste nimed (olemasolul). Lisainfo saamiseks võtke ühendust aadressil kristine.liiva@ut.ee.

Registreerumine: 01.06.–21.08.2023

LOE LISA JA REGISTREERU


 

Mikrokraadiprogrammi autoriõigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

Image
edutegu.jpg
#täiendusõpe
Muusikaprodutsendi mikrokraad - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Alanud on registreerumine muusikaprodutsendi mikrokraadiprogrammi

#ettevõtlus #täiendusõpe
Loovettevõtja mikrokraad 2022 - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Algas registreerumine loovettevõtja mikrokraadiprogrammi

#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Eesti rahvakultuur" - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Kultuuriakadeemia avab Eesti rahvakultuuri mikrokraadi