Foto:
Maritta Anton

Loovettevõtja mikrokraad

Loovettevõtja mikrokraadiprogrammi läbimine annab suurepärased teadmised ja kogemused, kuidas ühest heast ideest saab ärimudel, ärimudelist äriplaan ning äriplaanist reaalselt tegutsev ettevõte. Lisaks individuaalsetele oskustele ja teadmistele saavad osalejad hindamatu meeskonnatöö kogemuse. Kuidas seostada ettevõtte eesmärke isiklike eesmärkidega? Kuidas jagada rollid meeskonnas? Kuidas korraldada meeskonnatööd vastavalt igaühe konkreetsetele oskustele ja motivatsioonile? Kõik mikrokraadi raames omandatavad teadmised ja oskused tulevad kasuks mistahes erialal, isegi kui otsustatakse mõnes teises valdkonnas tegutseda: võime loovalt ja kriitiliselt mõelda, olulisi probleeme ära tunda ja neid efektiivselt koos meeskonnaga lahendada on võtmetähtsusega oskused 21. sajandi tööjõuturul. 

Spetsiaalselt mikrokraadi jaoks on salvestatud paarkümmend persoonilugu väljapaistvate Eesti ettevõtjatega, kes jagavad ausalt ja vahetult enda kogemusi loovettevõtjana tegutsemisel.

"Ma tean, et mitmel pool on proovitud ettevõtluse õpetamise formaati ja meetodeid „lahti muukida“, aga meil on üsna unikaalne lahendus.“

TÜ VKA direktor ja loovettevõtja mikrokraadiprogrammi programmijuht Juko-Mart Kõlar

Toimumisaeg: september 2022 – mai 2023

Sügissemestri loengute ajad:
15.09.2022 kell 12–17
13.10.2022 kell 12–17
27.10.2022 kell 12–17
10.11.2022 kell 12–17
24.11.2022 kell 12–17
08.12.2022 kell 12–17

Soovitav on osaleda füüsiliselt koha peal, aga kui see ei ole võimalik, tagame kvaliteetse otseülekande.

Toimumiskoht: Viljandi pärimusmuusika ait, Sakala keskus, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Maht: 12 EAP (312 tundi)

Hind: 480 eurot

Õppejõud:

Juko-Mart Kõlar, PhD (juhtimisteadus)
Kait Lukka, ettevõtluskonsultant

Sihtgrupp

 • loovalal õppivad või selle lõpetanud üliõpilased, kes soovivad lisaks loovusele ettevõtluskompetentse omandada;
 • kultuurikorralduse valdkonnas tegutsejad;
 • ümberõppijad;
 • regiooni inimesed, kes soovivad loov- või elustiiliettevõtluses kätt proovida;
 • potentsiaalsed sisseastujad/eksternid, kes soovivad mikrokvalifikatsiooni õppekavasse kanda;
 • praegused ja tulevased ettevõtlusainete õpetajad.

Programmi on soovitav registreeruda 3-4-liikmelise meeskonnana, aga võib tulla ka üksi.

Eesmärk

Loovettevõtja mikrokraadiprogrammi eesmärk on arendada ettevõtlikku hoiakut, omandada ettevõtlusalaseid teadmisi ning rakendada need äriidee vormimisel äriplaaniks. Õppijad omandavad kursuse käigus põhiteadmised ning praktilised oskused äriplaani kavandamiseks ja elluviimiseks. Kursus lõpeb äriplaanide ja praktikaaruande esitlemisega. Programmi edukalt läbinutel on võimalik kandideerida suvekuudel toimuvasse loovettevõtluse inkubatsiooniprogrammi, kuhu valitud meeskonnad saavad spetsiifilise mentorluse koos rahastusega.

Alates septembrist 2023 on soovijatel peale programmi läbimist võimalik kandideerida ka Tartu Loomemajanduskeskuse inkubatsiooniprogrammi maksimaalse kestusega kuni 6 kuud. 

Sisu

Mikrokraadiprogramm koosneb kahest tasemeõppeainest:

 • loovettevõtja baaskursus (sügissemestril);
 • ettevõtja baaskursuse praktika (kevadsemestril).

Loovettevõtja baaskursus sisaldab kuut kontaktõppe koolituspäeva, mille raames kaetakse järgmised teemad:

 • ettevõtlusalane baasterminoloogia;
 • äri- ja projektiideede leidmine, analüüsimine, arendamine ja kommunikeerimine;
 • ettevõtlusprotsessi olemus, eeldused ja komponendid;
 • eelarvestamise põhialused, rahastajate leidmine;
 • äri- või projektiidee jaoks taustainformatsiooni kogumine ja analüüsimine (konkurentsianalüüs jne);
 • ärimudel kui kontseptsioon ja ärianalüüsi tööriist;
 • loomeettevõtluse, sotsiaalse ettevõtluse ja kogukondliku ettevõtluse eripärad;
 • turunduse ja kommunikatsiooni põhitõed;
 • ettevõtluskeskkonda kujundavad tegurid, sh seadusandlus, maksundus, raamatupidamise korraldamine, intellektuaalomand ja selle kaitse;
 • innovatsiooniprotsessi olemus ja innovatsiooni juhtimine;
 • rollid meeskonnas ja efektiivne meeskonnatöö korraldamine;
 • äriplaani või projekti koostamine, vormistamine ja esitlemine.

Ettevõtja baaskursuse praktika raames valideeritakse äriplaani erinevate testidega reaalses turusituatsioonis, viiakse projekt ellu, ning analüüsitakse elluviimise protsessi. Kursus lõpeb praktikaaruande kaitsmisega.

Õpiväljundid

Loovettevõtja mikrokraadi edukalt läbinu oskab:

 • märgata ja mõistab olulisemaid sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke trende, mis mõjutavad ettevõtluskeskkonda;
 • strateegiliselt äriideid hinnata ja valida, seostada isiklike ja meeskondlike eesmärkidega;
 • mõista brändi olemust, enda ja teiste rolli meeskonnas, efektiivselt tiimitööd korraldada;
 • äriideed kommunikeerida, turundada ja esitleda;
 • äriidee elluviimisega seotud tegevusi planeerida ja eelarvestada, riske analüüsida ja juhtida;
 • anda ülevaadet toote või teenuse arendamise põhiprotsessidest ning kvaliteedijuhtimisest;
 • turusituatsioonis kogutud andmetele tuginedes enda äriideed ja ärimudelit edasi arendada ning toote või teenuse reaalselt turule tuua.

Nõuded lõpetamiseks: programmi ainete läbimine täies mahus

Lisainfo

Registreerumisel palun kirjutage täiendava info lahtrisse soovitud tiimikaaslaste nimed (olemasolul). Lisainfo saamiseks võta ühendust kristine.liiva@ut.ee.

Registreerumistähtaeg: 28.08.2022

REGISTREERU SIIN


 

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

Image
#täiendusõpe
Tantsujooga - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Tantsujooga / Shakti tantsu kursus

#täiendusõpe
Viiuliõppe meetod pärimusmuusikas - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Viiuliõppe meetodid pärimusmuusikas

#täiendusõpe

Kaamera ja montaaž kui töövahend

Kursusel kasutatakse videokaamerat ning omandatakse algteadmised videomontaaži lihtsamatest töövõtetest.