Autor:
Maritta Anton

Loovettevõtja mikrokraadiprogramm

Loovettevõtja mikrokraadiprogrammi läbimine annab suurepärased teadmised, oskused ja kogemused, kuidas ühest heast ideest saab ärimudel, ärimudelist äriplaan ning äriplaanist reaalselt tegutsev ettevõte.


„Täna on meil juba üle kümne reaalselt tegutseva loovettevõtte, mis kõik said alguse ühest heast ideest ja paarist sõbrast, kes otsustasid kultuuriakadeemia ettevõtlusõppega liituda. Kas sinu idee võiks olla järgmine edulugu?


– Juko-Mart Kõlar, TÜ VKA direktor ja loovettevõtja mikrokraadiprogrammi programmijuht 


Ajakava

Programmi raames toimub Viljandis pärimusmuusika aidas ja Sakala keskuses kaheksa õppepäeva, millest tehakse kvaliteetne otseülekanne neile, kes ei saa füüsiliselt Viljandisse tulla. Kõik programmi õppematerjalid ja lisamaterjalid on vabalt kättesaadavad ka neile, kes osalevad otseülekande vahendusel.

Õppepäevad toimuvad sügissemestril järgmistel kuupäevadel:

 
Kuupäev Aeg Koht Teema
07.09 10.30–16.00 Pärimusmuusika ait Ettevõtlussuundumused, äriideede valimine ja mudeldamine
21.09 10.30–16.00 Pärimusmuusika ait Rollid meeskonnas, efektiivne meeskonnatöö korraldamine
05.10 10.30–16.00 Sakala keskus Autoriõigus, eelarvestamine, bränd, turundus, kommunikatsioon
19.10 10.30–16.00 Sakala keskus Ettevõtluse vormid, ettevõtlust reguleerivad seadused, maksundus
02.11 10.30–16.00 Pärimusmuusika ait Tootearendus, kvaliteedijuhtimine, riskijuhtimine, ärimudeli arendus
14.12 10.30–16.00 Pärimusmuusika ait Äriplaani vormistamine, kirjaliku ja suulise esitlemise tehnikad
18.01 12.00–17.00 TÜ VKA Hindamine
25.01 12.00–17.00 TÜ VKA Hindamine


Maht: 12 EAP-d (312 tundi)

Hind: 600 eurot

Õppejõud:

Juko-Mart Kõlar, PhD (juhtimisteadus);
Kait Lukka, ettevõtluskonsultant.

Sihtrühm

 • loovalal õppivad või selle lõpetanud üliõpilased, kes soovivad lisaks loovusele ettevõtluskompetentse omandada;
 • kultuurikorralduse valdkonnas tegutsejad;
 • ümberõppijad;
 • regiooni inimesed, kes soovivad loov- või elustiiliettevõtluses kätt proovida;
 • potentsiaalsed sisseastujad/eksternid, kes soovivad mikrokvalifikatsiooni õppekavasse kanda;
 • praegused ja tulevased ettevõtlusainete õpetajad.

Programmi on soovitav registreeruda 3-4-liikmelise meeskonnana, aga võib tulla ka üksi.

Eesmärk

Loovettevõtja mikrokraadiprogrammi eesmärk on arendada ettevõtlikku hoiakut, pakkuda ettevõtlusalaseid teadmisi ja rakendada need äriidee vormimisel äriplaaniks. Õppijad omandavad põhiteadmised ning praktilised oskused äriplaani kavandamiseks ja elluviimiseks. Programm lõpeb äriplaanide ja praktikaaruande esitlemisega. Programmi edukalt läbinutel on võimalik kandideerida suvekuudel toimuvasse loovettevõtluse inkubatsiooniprogrammi, kuhu valitud meeskonnad saavad spetsiifilise mentorluse koos rahastusega.

Alates septembrist 2023 on soovijatel pärast programmi läbimist võimalik kandideerida ka Tartu Loomemajanduskeskuse kuni kuuekuulisse inkubatsiooniprogrammi

Sisu

Mikrokraadiprogramm koosneb kahest tasemeõppeainest:

 • loovettevõtja baaskursus (sügissemestril);
 • ettevõtja baaskursuse praktika (kevadsemestril).

Loovettevõtja baaskursus sisaldab kuut kontaktõppe koolituspäeva, mille raames kaetakse järgmised teemad:

 • ettevõtlusalased põhiterminid;
 • äri- ja projektiideede leidmine, analüüsimine, arendamine ja kommunikatsioon;
 • ettevõtlusprotsessi olemus, eeldused ja komponendid;
 • eelarvestamise põhialused, rahastajate leidmine;
 • äri- või projektiidee jaoks taustainformatsiooni kogumine ja analüüsimine (konkurentsianalüüs jne);
 • ärimudel kui kontseptsioon ja ärianalüüsi tööriist;
 • loomeettevõtluse, sotsiaalse ettevõtluse ja kogukondliku ettevõtluse eripärad;
 • turunduse ja kommunikatsiooni põhitõed;
 • ettevõtluskeskkonda kujundavad tegurid, sh seadusandlus, maksundus, raamatupidamise korraldamine, intellektuaalomand ja selle kaitse;
 • innovatsiooniprotsessi olemus ja innovatsiooni juhtimine;
 • rollid meeskonnas ja efektiivne meeskonnatöö korraldamine;
 • äriplaani või projekti koostamine, vormistamine ja esitlemine.

Ettevõtja baaskursuse praktika raames valideeritakse äriplaani erinevate testidega reaalses turusituatsioonis, viiakse projekt ellu ja analüüsitakse elluviimise protsessi. Kursus lõpeb praktikaaruande kaitsmisega.

Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi läbinu oskab:

 • märgata ja mõista olulisemaid sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke suundumusi, mis mõjutavad ettevõtluskeskkonda;
 • hinnata ja valida strateegiliselt äriideid ning seostada neid isiklike ja meeskondlike eesmärkidega;
 • mõista brändi olemust, enda ja teiste rolli meeskonnas, korraldada efektiivselt tiimitööd;
 • tutvustada, turundada ja esitleda äriideed;
 • planeerida ja eelarvestada äriidee elluviimist, analüüsida ja juhtida riske;
 • anda ülevaadet toote või teenuse arendamise põhiprotsessidest ja kvaliteedijuhtimisest;
 • arendada turusituatsioonis kogutud andmetele tuginedes enda äriideed ja ärimudelit edasi ning tuua toote või teenuse turule.

Nõuded lõpetamiseks: programmi ainete läbimine täies mahus

Lisateave

Registreerumisel palun kirjutage täiendava info lahtrisse soovitud tiimikaaslaste nimed (olemasolul). Lisainfo saamiseks võtke ühendust aadressil kristine.liiva@ut.ee.

Registreerumine: 28.08.2023

LOE LISA JA REGISTREERU


 

Mikrokraadiprogrammi autoriõigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

Image
edutegu.jpg
kultuur

Craft Camp töötoad/ Craft Camp workshops

oka

23. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Jaak Tomberg

kultuur

9. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Mikk Puurmann