Tutvu kultuuriakadeemia õppekavadega

TÜ Viljandi kultuuriakadeemias on võimalik õppima asuda viiel rakenduskõrgharidusõppekaval ja kolmel magistriõppekaval. 

Kultuuriakadeemia rakenduskõrgharidusõppesse saab avaldusi esitada 12. juuni-26. juuni ning magistriõppesse 1. veebruar-26. juuni.

Rakenduskõrgharidusõpe

Rakenduskõrgharidusõppe läbimine annab sulle Tartu Ülikooli bakalaureusekraadi ja võimaluse jätkata õpinguid magistriõppes. Bakalaureuseõppel ja rakenduskõrgharidusel pole muud vahet kui see, et rakenduskõrghariduse erialad on praktilisemad ehk rohkem seotud tööturuga. Erialast tööd aitab leida tihe kokkupuude praktilise tööga juba õpingute ajal – praktika moodustab õppe mahust vähemalt 15%. Sellest tulenevalt on rakenduskõrgharidusõppe kestus 4 aastat. 

TÜ Viljandi kultuuriakadeemias on võimalik õppida viiel rakenduskõrgharidusõppekaval:

Loe lisaks:

Sisseastumise ajakava 2024. aastal

12. juuni – 26. juuni         Avalduste esitamine SAISis
1. juuli –10. juuliSisseastumiseksamid
11. juuliSisseastumiseksamite tulemuste avalikustamine
12. juuliVastuvõetute nimekirjade avalikustamine SAISis
Kahe kalendripäeva jooksul alates vastuvõtuotsuse teatavaks tegemisestÕppimatulekust teavitamine SAISis 
19. augustLõpeb vastuvõtu käigus vabaks jäänud õppekohtade täitmine
2. septemberÕppeaasta algus
septemberLepingu sõlmimine, kui üliõpilane peab hakkama maksma õppetasu

Magistriõpe

Magistriõpe on kõrghariduse teise astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab erialateadmisi ning omandab teadmisi ja oskusi iseseisvaks tööks. Magistriõpe annab võimaluse oma erialavalikut täpsustada või soovi korral ka muuta. Magistriõppe maht on 120 ainepunkti (EAP) ning õpingud kestavad kaks aastat. Pärast lõpetamist on soovi korral võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes.

2024. aastal on TÜ Viljandi kultuuriakadeemias võimalik õppima asuda kolmel magistriõppekaval:

Loe lisaks:

Magistriõppe sisseastumise ajakava 2024. aastal

1. veebruar – 26. juuni     Avalduste esitamine SAISis 
1. juuli – 10. juuliSisseastumiseksamid
11. juuliSisseastumiseksamite avalikustamine
12. juuli Vastuvõetute nimekirjade avalikustamise tähtaeg SAISis
Kahe kalendripäeva jooksul alates
vastuvõtuotsuse teatavaks tegemisest
Õppimatulekust teavitamine SAISis
2. septemberÕppeaasta algus
september Lepingu sõlmimine, kui üliõpilane peab hakkama maksma õppetasu

 

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Sound recording session

Rahvusvaheline helidisaini kursus ootab osalejaid Tamperesse

kultuur

Pärandtehnoloogid osalesid Kagu-Norra Ülikoolis toimunud rahvusvahelisel intensiivõppe nädalal