Autor:
Kerttu Kruusla

5 põhjust, miks tulla õppima kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekavale

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekava programmijuht Marvi Remmik toob välja 5 põhjust, miks tasub tulla õppima just sellele õppekavale.

1. Õppekava lõpetamisel saad kahe aine õpetajaks ja õpetaja 7. taseme kutse

Mitme aine õpetajal ja õpetajakutse saanul on avaramad võimalused tööturul. Õppekava lõpetanul on võimalus asuda tööle üldharidus- või huvikooli kunsti-, muusika-, pilli-, käsitöö- ja kodunduse, tehnoloogiaõpetuse, tantsu-, teatriõpetuse või nutikate tehnoloogiate õpetajana.

Image
kultuur

2. Meie partnerülikoolide võrgustik soosib üliõpilasvahetust

Sul võimalus õpingute jooksul täiendada end mõnes välisülikoolis ja saada aimu õpetajatöö eripäradest mõnes välisriigis.

3. Õpe on korraldatud paindlikult ning toetab juba töötavate õpetajate vajadusi ja võimalusi

Õpe toimub sessioonõppe vormis kaks korda kuus vaheldumisi Viljandis ja Tartus.

Image
kultuur

4. Õppekaval õppides saad põhjaliku erialase ettevalmistuse ning head teadmised ja oskused teooria ja praktika sidususest

Selleks, et saaksid end paremini õpingutele pühendada, toetab edukamatel üliõpilastel õpetajakutse omandamist õpetajakoolituse erialane stipendium. Loe lähemalt siit.

Image
kultuur

5. Õppekava läbimisel omandad Eesti vanima ja parima ülikooli diplomi

Magistriõppe lõpetamisega haridustee ei lõppe. Pärast lõpetamist võid soovi korral siirduda edasi õppima doktoriõppesse nii Eestis kui välismaal.


Kunstide ja tehnoloogia õpetaja

See mitme aine õpetaja õppekava sisaldab Eestis oma valdkonnas enim valikuid. Sind ootab ainulaadne kombinatsioon pärimuskultuuri ning nüüdisaegse tehnoloogia, muusika, kunsti ja tantsu sessioonõppest, mis toimub väga heades tingimustes Viljandis ja Tartus.

Need, kes on juba läbinud bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe kujutava või tarbekunsti, pärandtehnoloogia, muusika, tantsu või teatrikunsti valdkonnas, saavad selle Eestis ainulaadse õppekava läbimise järel tööturu jaoks lisaväärtuse, omandades kahe aine õpetaja kutse.

Õppekava läbinu saab õpetaja 7. taseme kutse. Sul on võimalus asuda tööle üldharidus- või huvikooli kunsti-, muusika-, pilli-, käsitöö ja kodunduse, tehnoloogiaõpetuse, tantsu- või ettevõtluse õpetajana, samuti kooliteatri juhendajana. Loe lähemalt SIIT.

Kultuuriakadeemia rakenduskõrgharidusõppesse saab avaldusi esitada 12. juunist kuni 26. juunini ning magistriõppesse 1. veebruarist kuni 26. juunini.

kultuur

Lõppes vastuvõtt kultuuriakadeemiasse

kultuur

Kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekava magistrant Peeter: „Õppima tõi mind soov olla kõrgharitud muusik“

kultuur

Kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava tudeng Sära: „Sellel õppekaval ei ole elu kunagi üksluine“