Autor:
Maritta Anton

5 põhjust, mis tulla õppima kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekavale

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias alustati üldhariduskooli huvijuhtide õpetamist 1995. aastal. Tänaseks on kultuuriakadeemias õpitavad huvitegevuse juhendamise oskused laienenud ning meie lõpetajaid leiab töötamast kõikjalt noortevaldkonnast: üldhariduskoolidest, noortekeskustest, huvikoolidest, noorte ja noorsootöö ühendustest, aga üha enam ka erinevatest kogukonnaasutustest sotsiaalmajadest perekeskusteni.

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava programmijuht Piret Talur ja õppekava tudengid toovad välja 5 põhjust, miks tasub tulla õppima just sellele õppekavale.

1. Meiega õpid loovust rakendades kogukondi võimestama

Tutvud erinevate lähenemistega kogukonnaharidusele ja saad teada, kuidas inimesi niiviisi kaasata, et kogukonnad tunneks end ühtse ning võimekana. Mida avaram on maailm tänu internetile ja reisimisele, seda rohkem tuleb hoida kogukonnatunnet, et inimese hingel oleks lisaks tiibadele ka juured.

Image
kultuur

2. Meiega saad osavaks suhtlejaks, kes oskab igas seltskonnas hoogsa ühistegevuse käima lükata ja igas tööperes oma panuse anda

Loengutes, seminaridel ja praktikate ajal kohtud väga erinevate inimestega ning saad need kogemused kaasõppijate ja õppejõududega läbi arutada. Muuhulgas õpid nii teoreetiliselt kui praktikas mõistma gruppide toimimist ja juhtimist.

Image
kultuur

3. Meiega saad mitmekülgse hariduse, mis aitab sind edasi igas eluvaldkonnas

Õpe on üles ehitatud üksteist toetavate moodulitena ja sisaldab ka ülikooli või üliõpilase enda poolt korraldatud välisõppe kogemust. Lähemaks tundmaõppimiseks saad valida kas elamus- või draamapedagoogika ehk saad selgeks, kuidas seikluskasvatuse või näitekunsti võtetega hoida ja avardada ennast, kogukonda ja maailma. Viljandi kultuuriakadeemia lõpetajad saavad maailma 1% parimate ülikoolide hulka kuuluva Tartu Ülikooli diplomi – see teeb soovijale pärani lahti ka uksed edasiseks heatasemeliseks magistriõppeks.

4. Meie õppekava ja -korraldus toetavad ennast juhtivat õppijat – tänu sessioonõppele saab õpingud lõimida mitmekesise ülikoolivälise eluga

Käies koolis ainult valitud päevadel kuus on võimalik siduda õppimisega praktilised kogemused tööelust, teistel koolitustel või kolleegidelt õppides. Ülikoolivälise õppe saab sageli arvestada õppekava  osana. Erialal töötav üliõpilane võib osutuda kaasõppija väärtuslikuks juhendajaks.

Image
kultuur

5. Meie juures on vaheldusrikas õppida, sest meil on eluline õpe, loovad õppemeetodid ja palju praktikat

Inimese loomulik õppimine toimub kogemusi saades ja neid mõtestades. Lisaks loenguruumis toimuvale on meie eriala õppides võimalik koguda mitmekülgseid praktikaid laagrites, eriilmelistes kogukondades, sündmustel ja projektides osaledes ning neid korraldades. Meie praegused tudengid ja vilistlased ütlevad, et kogukonnaharidust ja huvitegevust on huvitav õppida – isegi kui töötad hiljem mõnel muul erialal, siis õpiaega jääd mäletama põneva eluperioodina, kui said endast teadlikumaks ning hakkasid paremini mõistma ühiskonnas toimuvat.


Kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava

Kogukonnahariduse ja huvitegevuse õpe annab sulle laiapõhjalise hariduse, et asuda tegelema noorte ja kogukondadega mitteformaalse hariduse raames. Sa omandad üldkultuurilised ja pedagoogilised teadmised, teadmised kogukondadest ja noortevaldkonnast ning süvendatud teadmised kas rakendusteatri või mängude ja seikluskasvatuse alal.

Sul on võimalik valida kahe õppesuuna vahel: rakendusteater või mängud ja seikluskasvatus. Õpe toimub sessioonõppe vormis. Auditoorne õpe (loengud, seminarid jms) toimub kaks korda kuus. Lõviosa tööst tuleb sul teha iseseisvalt. Selles on sulle tõhusaks toeks elektroonilised õpikeskkonnad.

Lõpetajana saad sa noorsootöötaja 6. taseme kutse. Peale erialateadmiste ja -oskuste oled sa omandanud väärtuslikke üldoskusi, mille seas on meeskonnatöö, ajaplaneerimise ning suhtlus- ja esinemisoskus. Loe lähemalt SIIT.

Kultuuriakadeemia rakenduskõrgharidusõppesse saab avaldusi esitada 12. juuni-26. juuni ning magistriõppesse 1. veebruar-26. juuni. 
 

kultuur

Kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekava magistrant Peeter: „Õppima tõi mind soov olla kõrgharitud muusik“

kunst

5 põhjust, miks tulla õppima kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekavale

kultuur

Kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava tudeng Sära: „Sellel õppekaval ei ole elu kunagi üksluine“