Autor:
Kerttu Kruusla

5 põhjust, miks tulla õppima kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekavale

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kultuuripärandi loovrakenduste magistriõppekava programmijuht Kristi Jõeste ja õppekava tudengid toovad välja 5 põhjust, miks tasub tulla õppima just sellele õppekavale.

1. Õppekava keskendub ennekõike praktikapõhiste uurimisoskuste arendamisele

Pärandtehnoloogiline või muusikateaduslik uurimine ja süvenemine traditsiooni ehk küsimustesse, mis, miks ja kuidas oli enne aitab sul lahendada senises karjääris ette tulnud mitmesuguseid teoreetilisi või praktilisi probleeme ja nii saavutada läbitunnetatumat positsiooni enda valitud alal. 

Õppejõududena toetavad üliõpilase arengut tuntud ja tunnustatud tipptegijad. Tänu väikestele õppegruppidele on üliõpilastel võimalik luua õppejõudude ja üksteisega akadeemiliselt sügavam suhe.

Image

kultuur

2. Õppekava võimaldab individuaalse õpitee läbimist

Külalistudengi staatuses on sul võimalik teadmisi omandada teistes Eesti loomekõrgkoolides ja kasutada õpirände võimalusi välismaa meistrite ja koostöölepinguliste ülikoolide juures. Meie praktikapõhist uurimistegevust iseloomustab asjaolu, et vastavad ekspertteadmised võivad asuda kaugemal kui Viljandis.

3. Õpe Viljandis on korraldatud paindlikult ning vastab töötava inimese vajadustele ja võimalustele

Õpe toimub sessioonõppe vormis kaks korda kuus. Üliõpilaste käsutuses on töökojad ja harjutusruumid, lihtsustatud korras saab ligi erinevatele arhiividele ja muuseumikogudele üle Eesti.

Image

kultuur

4. Kultuuriakadeemia ja Viljandi linn on kultuuripärandist lähtuvale uurimis- ja loometööle suurepärane ja inspireeriv keskkond

Pärandilinn Viljandi kuulub UNESCO loovlinnade võrgustikku käsitöö- ja rahvakunstilinnade kategoorias. Suurlinnadest erinev väikese koha vaikus ja väiksus on soodus pinnas uutele ideedele ja suurtele tegudele.

Image

kultuur

5. Viljandi kultuuriakadeemia lõpetajad saavad maailma 1% parimate ülikoolide hulka kuuluva Tartu Ülikooli diplomi

Õppekava läbimisel omandad Eesti vanima ja parima ülikooli, Tartu Ülikooli diplomi, mis kindlustab sinu tööelule uue kvaliteedimärgi. Soovi korral võid siirduda doktorantuuri nii kodu- kui välismaal.


Kultuuripärandi loovrakendused

Õppekava annab pärandtehnoloogidele ja pärimusmuusikutele teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste lõimimisel tööriistakasti, et isikupäraselt kohandada kultuuripärandi käelisi ja muusikalisi avaldumisvorme tänasesse päeva ja tulevikku.

Spetsialiseeruda saad kas pärandtehnoloogiale või pärimusmuusikale. Lisaks on valida veel kolme suuna vahel, näiteks võib pärandehituse taustaga praktik valida arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise (õpe toimub Eesti Kunstiakadeemias ja on üliõpilasele tasuline). Sul on valida ka arvukate valikainete vahel. Peale selle saad luua hoopis oma individuaalse õpitee või kasutada välisõpirände võimalusi.  

Õpe Viljandis on korraldatud paindlikult ning vastab töötava inimese vajadustele ja võimalustele - õpe toimub sessioonõppe vormis kaks korda kuus. Õppekava läbimine loob suurepärased eeldused rahvuslikku identiteeti tugevdavate loomeprojektide, toote- ja teenusedisaini, koolituste jmt sünniks pärandtehnoloogia või pärimusmuusika vallas.

Meil magistrikraadi saanud on nimekad loovisikud, käsitöö- või pillimängu meistrid, toote- või teenusedisainerid, koolitajad, loomeprojektide vedajad või nõustajad. Loe lähemalt SIIT.

Kultuuriakadeemia rakenduskõrgharidusõppesse saab avaldusi esitada 12. juunist kuni 26. juunini ning magistriõppesse 1. veebruarist kuni 26. juunini.
 

kultuur

Muusika õppekavalt sirgunud ansambel Onkel Jonkel: „Kõige erilisem on see, millised inimesed siia kokku satuvad“

kultuur

5 põhjust, miks tulla õppima muusika õppekavale

kultuur

Kultuurikorralduse õppekava tudeng Elisabeth: „Siin õppides saad väga laiapõhjalise kultuurimaastiku kontaktide võrgustiku“