Autor:
Kerttu Kruusla

Kultuuriakadeemia uus eriala võitleb ületarbimisega

Alates 2023. aasta suvest saab Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias astuda ringtehnoloogia erialale. Pärandtehnoloogia õppekava alla kuuluva eriala eesmärk on koolitada tasaarengu põhimõtteid järgivaid loovaid ja uuendusmeelseid meistreid, kes aitaksid materjalide ja esemete eluea pikendamise teel kaasa keskkonnaprobleemide ennetamisele ja lahendamisele. Sisseastumisavaldusi uuele erialale õppima asumiseks saab esitada 12. juunist 28. juunini.

Ringtehnoloogia erialal õpetatakse küll pärandtehnoloogiale omast materjalide ja tehnikate tundmist ning kasutamist, kuid selle juurde põimitakse praeguse aja keskkonnaprobleeme kriitiliselt analüüsiv ja kriisidele lahendusi pakkuv vaade. Seejuures on olulisel kohal ka lihttehnoloogilised (low-tech) võtted, näiteks parandamine, taas- ja uuskasutus ning ümbertöötlemine.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava programmijuhi Ave Matsini sõnul on eriala arendamise lähtekohaks arusaam, et tarbimise kasv ei saa jätkuda, sest Maa ressursid ei ole piiritud. „Ületarbimine ja raiskamine halvendavad meie elukeskkonda ning süvendavad kliimakriisi. Selle pidurdamiseks on vaja vastutustundlikku ja teadlikku käitumist, mille loomulik osa on tarbimise aeglustamine ja vähendamine,“ rääkis Matsin.

Programmijuhi sõnul oodatakse uuele erialale õppima loovaid ja uuendusmeelseid noori, kes tahavad mõista, milliseid muutusi on vaja igapäevases elukorralduses keskkonna kaitsmiseks teha ja kuidas neid ellu viia.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia ringtehnoloogia erialajuht Diana Tuulik lisas, et uue eriala ainekava sisaldab aineid loodusest ja jätkusuutlikkusest kuni ringdisainini. „Õpingute käigus tutvutakse ringmajanduse ja -disaini kaasaegsete rakendustega ning suuremat tähelepanu pööratakse looduslike ja tehismaterjalide tundmisele, töötlemisviisidele ning keskkonnamõjule,“ rääkis Tuulik. „Ainete sisu aitavad lahti mõtestada parimad valdkonna spetsialistid nii ülikoolist kui külalisõppejõud väljastpoolt ülikooli.“

Lõpetajad saavad oma oskuseid rakendada uudsete teenuste ja toodete arendamisel ja kogukonnapõhiste algatuste toetamisel (nt parandustöökojad, linnaaiandus, taastav põllumajandus). Õpinguid on võimalik jätkata käsitöö ja kodunduse või tehnoloogiaõpetuse õpetaja erialal, kultuuripärandi loovrakenduste erialal ning teistel ringmajanduse ja disainiga seotud magistriõppekavadel.

Ringtehnoloogia eriala õpe toimub päevaõppes ning kestab neli aastat. TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rakenduskõrgharidusõppesse sisseastumiseks saab avaldusi esitada 12. juunist 28. juunini 2023. 

Loe erialast lähemalt

Osale loomekonkursile "Parandan maailma oma kätega"

kultuur

Lõppes vastuvõtt kultuuriakadeemiasse

kultuur

Kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekava magistrant Peeter: „Õppima tõi mind soov olla kõrgharitud muusik“

kunst

5 põhjust, miks tulla õppima kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekavale