Autor:
Kerttu Kruusla

Lõppes vastuvõtt kultuuriakadeemiasse

Avalduste vastuvõtt Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiasse õppima asumiseks lõppes 26. juunil. Koos kevadise vastuvõtuga ingliskeelsetele õppekavadele esitati kokku 475 avaldust. Kultuuriakadeemia rakenduskõrghariduse õppekavadele esitati 331 ja magistriõppekavadele 144 avaldust. 

Möödunud aastal esitati kokku 476 avaldust ning 2022. aastal 407 avaldust.

Sel aastal laekus kõige rohkem avaldusi kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekavale – 96. Pingereas järgnesid kogukonnaharidus ja huvitegevus (87), muusika (87), kultuurikorraldus (81), etenduskunstide õppekava (40), kus sel aastal toimus vastuvõtt visuaaltehnoloogi ja tehnilise produtsendi erialadele ning pärandtehnoloogia õppekava (36), kus sel aastal toimus vastuvõtt tekstiili ja ringtehnoloogia erialale. Uuele ingliskeelsele magistriõppekavale loovprojektide juhtimine laekus 30 avaldust ning magistriõppekavale kultuuripärandi loovrakendused 18 avaldust.

Kõige suurem konkurss on kultuurikorralduse õppekaval, kus ühele õppekohale kandideerib keskmiselt 3,4 sisseastujat. Samuti kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekaval ja kogukonnahariduse ja huvitegevuse rakenduskõrghariduse õppekaval, kus ühele õppekohale kandideerib keskmiselt 3 sisseastujat. 

"Selleaastane vastuvõtt on väga rõõmustav," ütles kultuuriakadeemia õppedirektor Kadri Steinbach. "Kõikidele erialadele on konkurss ning avaldusi on meeldivalt palju. Eriti rõõmustav on magistriõppe avalduste arv, toon välja kultuuripärandi loovrakenduste ja uue loovprojektide juhtimise õppekava. Ka õpetajakoolituse magistriõpe on endiselt väga populaarne."

Sisseastumiseksamite periood kestab kultuuriakadeemias 10. juulini. Tartu Ülikool avaldab vastuvõetud üliõpilaste esmased nimekirjad 12. juulil ning hiljemalt kahe kalendripäeva jooksul alates vastuvõtuotsuse teatavaks tegemisest tuleb vastuvõetuil õppima tuleku soov kinnitada. Vabanenud õppekohti täidetakse jooksvalt kuni 19. augustini.

kultuur

Kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekava magistrant Peeter: „Õppima tõi mind soov olla kõrgharitud muusik“

kunst

5 põhjust, miks tulla õppima kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekavale

kultuur

Kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava tudeng Sära: „Sellel õppekaval ei ole elu kunagi üksluine“