Autor:
Kerttu Kruusla

Kultuuriakadeemia avab ringtehnoloogia eriala

Alates 2023. aasta suvest saab Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias astuda ringtehnoloogia erialale. Pärandtehnoloogia õppekava alla kuuluva eriala eesmärk on koolitada tasaarengu põhimõtteid järgivaid loovaid ja uuendusmeelseid meistreid, kes aitaksid materjalide ja esemete eluea pikendamise teel kaasa keskkonnaprobleemide ennetamisele ja lahendamisele. Seejuures on olulisel kohal lihttehnoloogilised (low-tech) võtted, näiteks parandamine, taas- ja uuskasutus ning ümbertöötlemine.

Õppevorm: päevaõpe 
Õppekeel: eesti keel 
Õppe kestus: neli aastat 
Õppeaste: rakenduskõrgharidusõpe 

Uuel erialal õpetatakse küll pärandtehnoloogiale omast materjalide ja tehnikate tundmist ning kasutamist, kuid selle juurde põimitakse praeguse aja keskkonnaprobleeme kriitiliselt analüüsiv ja kriisidele lahendusi pakkuv vaade.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava programmijuhi Ave Matsini sõnul on eriala arendamise lähtekohaks arusaam, et tarbimise kasv ei saa jätkuda, sest Maa ressursid ei ole piiritud.

"Ületarbimine ja raiskamine halvendavad meie elukeskkonda ning süvendavad kliimakriisi. Selle pidurdamiseks on vaja vastutustundlikku ja teadlikku käitumist, mille loomulik osa on tarbimise aeglustamine ja vähendamine."

Ave Matsin

Ringtehnoloogia eriala annab ülevaate aineringest, Maa taluvuspiiridest, keskkonnakriiside põhjustest ja võimalikke lahendusi pakkuvatest alternatiivsetest majandusmudelitest. Õpingute käigus tutvutakse ringmajanduse ja -disaini kaasaegsete rakendustega, keskendudes kohalikele ressurssidele ja kogukondade kaasamisele. Suuremat tähelepanu pööratakse looduslike ja tehismaterjalide tundmisele, töötlemisviisidele ning keskkonnamõjule.

Image
Ringtehnoloogia eriala - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Olulisel kohal on ka lihttehnoloogiate tundmaõppimine ja rakendamine kohaliku kestliku tootmise (sh esemete parandamise), materjalide taas- ja uuskasutuse ning ümbertöötamise teenistusse. Materjalide ja lihttehnoloogiate üldise tundmaõppimise kõrval saab üliõpilane valida neljandiku õppemahu ulatuses aineid ja praktikat tekstiili, ehituse ja metallitöö erialadelt, kujundades nii endale sobiva individuaalse õpitee. Eriala rakenduslik iseloom toetab uudsete ja loovate praktiliste tööviiside loomist.

Laiapõhjaline materjalide ja tehnikate tundmine võimaldab vilistlastel tegeleda erialadevaheliste projektidega ning lahendada materjali- ja tehnikaüleseid probleeme. Lõpetajad saavad oma oskusi proovile panna uudsete teenuste ja toodete arendamisel ja kogukonnapõhiste algatuste toetamisel (nt parandustöökojad, uus- ja taaskasutuskeskused, taastav põllumajandus). Õpinguid on võimalik jätkata käsitöö ja kodunduse või tehnoloogiaõpetuse õpetaja erialal, mis annab koos ringtehnoloogia erialal omandatud teadmistega nende ainete õpetamisele uue olulise lisandväärtuse. Samuti võib minna edasi õppima kultuuripärandi loovrakenduste ning teiste ringmajanduse ja -disainiga seotud magistriõppekavade alusel.

Tutvu ringtehnoloogia eriala õppeainetega SIIN.

Sisseastumisavalduse ringtehnoloogia erialal õppima asumiseks saab esitada SAIS-is 12.–28. juunini 2023.

 

Uuri ringmajanduse valdkonnast lähemalt:

Osale ringtehnoloogia loomekonkursil "Parandan maailma oma kätega"

Tutvu pärandtehnoloogia õppekavaga

Vaata lähemalt
kultuur

Vannivaht

kultuur

Üksik Lääs

kultuur

Muusika õppekavalt sirgunud ansambel Onkel Jonkel: „Kõige erilisem on see, millised inimesed siia kokku satuvad“