Kultuuriakadeemia nõukogu

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kõrgeim otsustuskogu on 21-liikmeline nõukogu. Nõukogu määrab muuhulgas kultuuriakadeemia arenguprioriteedid, kinnitab eelarve ja jälgib selle täitmist, otsustab õppe- ning teadus- ja arendustöö ning kunstiloome küsimusi, valib lektorid, assistendid, õpetajad, vanemteadurid, teadurid ja nooremteadurid.
 

Nõukogu liikmed
 

Esimees

Juko-Mart Kõlar, direktor

Liikmed

Kadri Steinbach, õppedirektor ja heli- ja visuaaltehnoloogia õppekava (mag) programmijuht
Reevo Maidla, haldusdirektor
Ave Matsin, pärandtehnoloogia (rak) õppekava programmijuht
Kristi Jõeste, kultuuripärandi loovrakendused õppekava (mag) ja pärandtehnoloogia õppekava (mag) programmijuht
Marko Mägi, muusika õppekava (rak) programmijuht
Agda Grahv, kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava (rak) programmijuht
Jorma Sarv, kultuurikorralduse õppekava (rak) programmijuht
Marvi Remmik, kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekava (mag) programmijuht
Tiiu Tamm, etenduskunstide õppekava (rak) programmijuht
Kai Valtna, tantsukunsti õppekava (rak) programmijuht
Eve Komissarov, teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava (rak) programmijuht
Katariina Unt, teatrikunsti õppekava (rak) programmijuht
Marek Mühlberg, loovprojektide juhtimise õppekava programmijuht
Liina Saar, laulu ja hääleseade lektor, õppejõudude esindaja
Madis Rennu, pärandtehnoloogia nooremlektor, õppejõudude esindaja
Marko Veisson, sotsiaalantropoloogia ja teadustöö metodoloogia nooremlektor, õppejõudude esindaja
Deelia Kurg, üliõpilaste esindaja
Betti Nora Raasman, üliõpilaste esindaja
Jürgen Joost, üliõpilaste esindaja
Joosep Katt, üliõpilaste esindaja