Kultuuriakadeemia nõukogu

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kõrgeim otsustuskogu on 21-liikmeline nõukogu. Nõukogu määrab muuhulgas kultuuriakadeemia arenguprioriteedid, kinnitab eelarve ja jälgib selle täitmist, otsustab õppe- ning teadus- ja arendustöö ning kunstiloome küsimusi, valib lektorid, assistendid, õpetajad, vanemteadurid, teadurid ja nooremteadurid.
 

Nõukogu liikmed
 

Esimees

Juko-Mart Kõlar, direktor

Liikmed

Kadri Steinbach, õppedirektor ja heli- ja visuaaltehnoloogia õppekava (mag) programmijuht
Reevo Maidla, haldusdirektor
Katrin Tambet, taseme- ja täiendusõppe peaspetsialist
Ave Matsin, pärandtehnoloogia (rak) õppekava programmijuht
Kristi Jõeste, kultuuripärandi loovrakendused õppekava (mag) ja pärandtehnoloogia õppekava (mag) programmijuht
Marko Mägi, muusika õppekava (rak) programmijuht
Riin Luks, kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava (rak) programmijuht
Jorma Sarv, kultuurikorralduse õppekava (rak) programmijuht
Marvi Remmik, kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekava (mag) programmijuht
Tiiu Tamm, etenduskunstide õppekava (rak) programmijuht
Kai Valtna, tantsukunsti õppekava (rak) programmijuht
Eve Komissarov, teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava (rak) programmijuht
Katariina Unt, teatrikunsti õppekava (rak) programmijuht
Liina Saar, laulu ja hääleseade lektor, õppejõudude esindaja
Madis Rennu, pärandtehnoloogia nooremlektor, õppejõudude esindaja
Marko Veisson, sotsiaalantropoloogia ja teadustöö metodoloogia nooremlektor, õppejõudude esindaja
Deelia Kurg, üliõpilaste esindaja
Joosep Joost, üliõpilaste esindaja
Oskar Pukk, üliõpilaste esindaja
Aurelia Kuum, üliõpilaste esindaja

Suvine peahoone

Tartu Ülikool valis uue senati

Juko-Mart Kõlari uusaastatervitus - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Direktor Juko-Mart Kõlari uusaastatervitus

Viljandi kultuuriakadeemia nõunike kogu 2022 - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Kogunes kultuuriakadeemia nõunike kogu