Autor:
Kerttu Kruusla

Tartu Ülikool osaleb Euroopa kultuuri- ja loomemajanduse innovatsioonikogukonna arendamisel

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia algatab koos partneritega rahvusvahelise inkubatsiooniprogrammi loomemajanduse edendamiseks. Plaani toetab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT), mis kiitis 23. juunil heaks kultuuri- ja loomemajandusvaldkonna konsortsiumi Innovation by Creative Economy loomise.

Kultuuri- ja loomemajandusvaldkonna konsortsiumi 50 asutaja hulka kuulub ka Tartu Ülikool. Kahe seitsmeaastase perioodi vältel kaasrahastab EIT konsortsiumi kaudu loomemajandusvaldkonna arendusprojekte üle Euroopa 150 miljoni euroga.

Viljandi kultuuriakadeemia on loovettevõtluse valdkonna arendamisele pannud viimasel kahel aastal erilist rõhku. Kõik kultuuriakadeemia üliõpilased peavad õpingute jooksul läbima loovettevõtja baaskursuse ja praktika, täiendusõppijad aga saavad möödunud aasta sügisest osaleda loovettevõtja mikrokraadiprogrammis. Nii kraadiõppuritel kui ka mikrokraadiprogrammi edukalt läbinutel on võimalik kandideerida suvekuudel toimuvasse loovettevõtluse inkubatsiooniprogrammi, kuhu valitud meeskondadele pakutakse mentorlust koos rahastusega. Tänavu mais toimus kultuuriakadeemia eestvedamisel Eesti esimene kultuuripärandit, teadust ja ettevõtlust ühendav häkaton, kus oli ligi sada osalejat Eesti ülikoolidest ja pärandiga seotud organisatsioonidest. EIT kultuuri ja loomemajanduse innovatsioonikogukonna liikmesus annab juba pooleli olevate, aga ka uute tegevuste arendamiseks suurepärase võrgustiku ja lisarahastusvõimalusi.

EIT on Euroopa Liidu algatus, mis soodustab innovatsiooni kogu Euroopas, et leida lahendusi kiireloomulistele üleilmsetele probleemidele. Selleks lõimitakse ettevõtlust, haridust ja teadust. EIT toetab üheksa innovatsioonikogukonna kaudu ettevõtete ja ülikoolide koostööd uuenduslike toodete ja teenuste turuletoomisel, samuti ettevõtlusõpet ning iduettevõtete loomist ja rahastamist. Nende tegevusvaldkonnad ulatuvad kliimamuutustest ja kestlikust energiatootmisest kuni tervislike eluviiside ja toiduni. Tartu Ülikool on nüüdseks liitunud EIT nelja innovatsioonikogukonnaga.

Kultuuri- ja loomemajanduse innovatsioonikogukonna eesmärk on toetada valdkonna konkurentsivõime kasvu Euroopas. Euroopa loomemajandussektor põhineb küll väike- ja mikroettevõtetel, kuid need annavad 5,5% kogu sisemajanduse kogutoodangust ja neis on hõivatud 6,2% töötajatest.

Kultuuri- ja loomemajanduse innovatsioonikogukonna sisuline tegevus algab 2023. aastal.

hoe

House of Europe BIP Viljandis toob aprillis kultuuriakadeemiasse külla viie partnerülikooli tudengid

Tartu Ülikooli üliõpilased

Tule ja tutvu ingliskeelsete õppekavadega!

Muusika

Iirimaal toimus järjekorras teine muusikaõpetajate digioskuste arendamise projekti kohtumine