Autor:
Maritta Anton

Kogunes kultuuriakadeemia nõunike kogu

15. novembril kohtusid TÜ Viljandi kultuuriakadeemias akadeemia nõunike kogu liikmed. Kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar andis kohtumisel ülevaate akadeemia möödunud õppeaasta tegemistest ning peamistest arengusuundadest. 

Nõunike kogu koosolekul osalesid Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubits, Comodule OÜ juhatuse liige Kristjan Maruste, Kultuuriministeeriumi strateegia- ja innovatsiooniosakonna loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallok, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprodekaan ja teatriteaduse professor Anneli Saro, Viljandi linnapea Madis Timpson ning TÜ VKA direktor Juko-Mart Kõlar, õppedirektor Kadri Steinbach ja haldusdirektor Reevo Maidla. Kohtumisel ei saanud osaleda Narva linnapea Katri Raik, Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder, Cleveron AS juhatuse liige Arno Kütt ja Creativity Lab OÜ juhatuse liige Ragnar Siil. 

2021/2022. õppeaasta aastaaruannet tutvustades rääkis TÜ Viljandi kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar, et möödunud õppeaasta jääb meelde erakordselt sündmusterohkena. Käesoleva aasta juunis toimus TÜ VKA 70. aastapäeva tähistav vilistlaspäev, esmakordselt sai osaleda kahepäevasel Koraalimaratonil ning teadust ja ettevõtlust ühendaval Pärandihäkatonil. 

Räägiti lähemalt ka mikrokraadiprogrammidest, mille tõi kultuuriakadeemia turule esimeste seas. Kõlari hinnangul olid 2021. sügisel käivitatud „Loovettevõtja“ ja „Muusikaprodutsendi“ programmid edukad: huvi oli kursuste vastu suur ning programmi lõpetas paarkümmend osalejat. Õppedirektor Kadri Steinbach lisas, et sel aastal on oodata ka täiendusõppe tulude kasvu. 

Tutvustati ka vastuvõtu statistikat ning Juko-Mart Kõlari sõnul on huvi akadeemias õppimise vastu olnud püsiv: õppekavadele on arvestatav konkurss ja üliõpilasi on viimastel aastatel stabiilselt umbes 700. Sarnaselt teistele ülikoolidele on suurem väljakutse olnud magistriõppekavade täitmisega. Kasvamas on ka sessioonõppe osakaal – pea pooled akadeemia üliõpilastest õpivad kaugõppes. Samas püütakse päevaõpet võimalikult suures mahus säilitada, sest loovkõrghariduse omandamiseks teisiti pole võimalik. Erasmus+ kaudu käis välismaal kaheksa üliõpilast, kultuuriakadeemiasse tuli õppima kolm välisüliõpilast. Õppedirektori sõnul oli keskmisest madalam õpirände maht tingitud peamiselt koroonapiirangutest. 

Kõlar andis ülevaate ka kultuuriakadeemia suurematest arendusprojektidest. 23. juunil 2022 kiitis Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) heaks kultuuri- ja loomemajandusvaldkonna konsortsiumi Innovation by Creative Economy (ICE) loomise, mille üks partneritest on ka TÜ Viljandi kultuuriakadeemia. Kahe seitsmeaastase perioodi vältel kaasrahastab EIT konsortsiumi kaudu loomemajandusvaldkonna arendusprojekte üle Euroopa 150 miljoni euroga. Kultuuriakadeemia keskendub projekti raames rahvusvahelise loovettevõtluse inkubaatori arendamisele, kohalike materjalide väärindamise ja ringmajandusega seotud teemadele ning rahvusvahelise magistriõppekava „Creative Project Management“ arendamisele. Ühtlasi esitati koos TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnaga edukas taotlus teadustaristu meetmesse, mille abil saab järgmisel õppeaastal ligi 200 000 euro eest akadeemia õppehoonetesse kaasaegset tehnikat soetada. 

Juko-Mart Kõlar avaldas heameelt, et hoolimata segasevõitu olukorrast kõrgahariduse rahastamisega õnnestub alates 1. jaanuarist 2023 tõsta kõigi põhikohaliste töötajate töötasu. 

Väljakutsena tõi direktor välja kultuuriakadeemia peamaja rekonstrueerimise: liiga suureks kasvanud ehitushindade tõttu tuli ambitsiooni vähendada ja projekt üle vaadata. Keskendutakse spetsiifilisematele vajadustele, nagu loovettevõtluse inkubaatori rajamine ja vähemalt ühe mahukama auditooriumi tekitamine, mis vastaks akadeemia vajadustele. Õppehoone renoveerimise vajadusega nõustusid ka nõunike kogu liikmed, sest akadeemia ei saa olla kestliku arengu keskus, kui maja sellele ei vasta. 

Nõunike kogu liikme Meelis Kubitsa hinnangul on Eesti ühiskonnal kaks suurt väärtust, mida hoida ja maailmale pakkuda: meie pärand ning vaade tulevikku. „Ma ei oleks enne akadeemia nõunike koguga liitumist osanud arvata, et need võivad kokku saada Viljandis, täpsemalt Viljandi kultuuriakadeemias. On hea meel sellest energiast osa saada,” sõnas Kubits. 

Nõunike kogu on õppeasutuse nõuandev kogu, mille koosseisu kuuluvad kultuuriakadeemia tegevusvaldkonna seisukohalt olulisemate tööandjate ja sotsiaalsete partnerite esindajad ning Tartu Ülikooli rektori määratud isik. Kultuuriakadeemia direktor annab nõunike kogule ülevaate akadeemia tegemistest vähemalt kord aastas. Akadeemia praeguse nõunike kogu koosseisu kinnitas 14. juunil 2021 Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan professor Anti Selart järgmiseks kolmeks aastaks. 

Vaata galeriid

kultuur

Kultuuriakadeemia lõpetab 134 üliõpilast

kultuur

TÜ VKA lõpuaktus 2024 toimub 16. juunil

kultuur

Kultuuriakadeemias saab uuel õppeaastal end täiendada kolmes uues loomevaldkonna mikrokraadiprogrammis