Autor:
Maritta Anton

Kogunes TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia nõunike kogu

Täna kohtusid TÜ Viljandi kultuuriakadeemia nõunike kogu liikmed. Kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar andis kohtumisel ülevaate akadeemia möödunud õppeaasta tegemistest ning peamistest arengusuundadest.

Nõunike kogu koosolekul osalesid Comodule OÜ juhatuse liige Kristjan Maruste, Kultuuriministeeriumi strateegia- ja innovatsiooniosakonna loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallok, Viljandi linnapea Madis Timpson, Tartu Ülikooli esindaja Ida-Virumaal Katri Raik ning TÜ VKA direktor Juko-Mart Kõlar, õppedirektor Kadri Steinbach, haldusdirektor Reevo Maidla ja arendusjuht Katariina Sofia Päts.

Kohtumisel ei saanud osaleda Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder, Cleveron AS juhatuse liige Arno Kütt, Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprodekaan ja teatriteaduse professor Anneli Saro, Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubits, Teater Vanemuine SA juhatuse liige Kristiina Alliksaar ja Creativity Lab OÜ juhatuse liige Ragnar Siil.

2022/2023. õppeaasta aastaaruannet tutvustades andis TÜ Viljandi kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar ülevaate akadeemia tugevustest ja väljakutsetest. Kultuuriakadeemia tugevustena tõi direktor välja stabiilse üliõpilaste sisseastumise, tugeva ja areneva meeskonna, perspektiivikad projektid ja head koostöösuhted Tartu Ülikooliga. Väljakutsetena mainis direktor konkurentsi vähesust mõnedel õppekavadel ja kohati vananenud õppetaristut.

Nõunike kogu liikmed märkisid, et Kultuuriakadeemia ringtehnoloogia eriala vajaks lisatööd oma sihtide seadmisel, et noorel oleks selge, missugused teadmised ja oskused ta lõpetades omandab ning, kes temast tööturul võiks saada. Kultuuriministeeriumi loomemajanduse nõunik Anu-Maaja Pallok lisas: "Tasuks kaaluda ka koostööd mõne rahvusvahelise institutsiooniga, kus ringtehnoloogia teemasid on kauem juurutatud, et luua selgem tulevikuperspektiiv üliõpilastele ja koostööpartneritele.

Tartu Ülikooli esindaja Ida-Virumaal Katri Raik rõhutas, et Viljandi kultuuriakadeemia panust on Ida-Virumaal väga vaja: "Jõhvis on loomisel filmilinnak, kus on vaja abi piirkonnale sobiva fookuse leidmisel. Samuti on Ida-Virumaal säilinud ainulaadsed käsitööoskused, mille väärindamine läbi loomemajanduse on inimeste toimetuleku seisukohalt oluline. Lisaks on kriitiliselt tähtis, et aitame just kohalikel oma pädevusi arendada, mitte ei vii jõuga kultuuri kohale." Samas tõdes Raik, et kultuuriakadeemial on oluline valida oma fookusi võimalikult täpselt, et põhitegevus Viljandis ei kannataks.

Ettevõtja Kristjan Maruste juhtis tähelepanu vilistlaste suurema kaasamise olulisusele: "Viljandi kultuuriakadeemia vilistlaskonnas on Eestis ainulaadsete oskuste ja teadmistega kultuuriinimesed, kelle abil on võimalik juhtida suuremat tähelepanu kultuuriakadeemia tegevustele. Samuti on Eesti ühiskond tänaseks piisavalt küps, et paljudel on soov anda tagasi koolile ja panustada oma õppejõudude ja järgmiste põlvede üliõpilaste hea käekäigu edendamisesse."

Linnapea Madis Timpson kinnitas taas, et kultuuriakadeemia kohalolek Viljandis on linna arengule kriitilise tähtsusega ning tal on hea meel, et meie koostöö loovettevõtluse edendamise vallas on edukas.

Nõunike kogu on õppeasutuse nõuandev kogu, mille koosseisu kuuluvad kultuuriakadeemia tegevusvaldkonna seisukohalt olulisemate tööandjate ja sotsiaalsete partnerite esindajad ning Tartu Ülikooli rektori määratud isik. Kultuuriakadeemia direktor annab nõunike kogule ülevaate akadeemia tegemistest vähemalt kord aastas. Akadeemia praegune nõunike kogu kohtus antud koosseisus viimast korda. Akadeemia uue nõunike kogu koosseisu kinnitab Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan professor Anti Selart uue aasta alguses järgmiseks kolmeks aastaks. 

Vaata galeriid

kultuur

Kultuuriakadeemia lõpetab 134 üliõpilast

kultuur

TÜ VKA lõpuaktus 2024 toimub 16. juunil

kultuur

Värske kraam Viljandist 2024 installatsioonide tutvustused