Autor:
Maritta Anton

Direktor Juko-Mart Kõlari uusaastatervitus

Head kolleegid ja üliõpilased! 

Soovin kõigile alanud aastal rõõmu, tervist, jõudu ja meelekindlust! Maailm meie ümber on tormiline: makrotasandil seisame silmitsi vähemalt kahe aktiivse sõjakoldega, mille puhul pole vaibumise märke näha; kohalikul tasandil mõjutab majanduslangus üha enam meie igapäevaelu ning paljude perede jaoks muutub toimetulek üha keerulisemaks. Mis on see, millele peaksime nendes oludes nii üksikisiku kui organisatsioonina keskenduma? 

Image
Juko-Mart Kõlar.png

Juba antiikajal pidas filosoof Epiktetos tarkuse tunnuseks võimet eristada meist sõltuvaid ja mittesõltuvaid sündmusi. Seda võiks nimetada kontrolli trihhotoomiaks. Esiteks on asjad, mille üle meil on täielik kontroll – näiteks meie enda mõtted, sõnad, teod või suhtumine. Teiseks on asjad, mille üle meil puudub kontroll – näiteks globaalsed sündmused, ilm, teiste inimeste sõnad või teod. Siia vahele jäävad asjad, mida saame osaliselt mõjutada – näiteks tervis, erialane haridus, karjäär või ka inimsuhted. Järgides Epiktetose nõuannet, peaksimegi keskenduma asjadele, mida saame kas otseselt või kasvõi kaudselt mõjutada, ning laskma lahti meelehärmist, mis kaasneb sündmustega, mida me mõjutada ei saa.

Meist igaühe võimuses on otsustada minna alanud aastale vastu teotahteliselt ja lootusrikkalt, hoolimata kõigist ümbritsevatest oludest. Meie võimuses on valida enda suhtumine inimestesse, kellega kokku puutume. Me võime olla – nagu inglise keeles öeldakse – force for good, üksteist sõnade ja tegudega üles ehitada, julgustada ja innustada; tuua teiste ellu kasvõi natukene rõõmu ja lootust.   

Kultuuriakadeemia jaoks on uus aasta alanud väga heade uudistega. Riigi Tugiteenuste Keskus andis 3. jaanuaril teada, et meie taotlus „Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia loomeettevõtluse inkubaatori (loomeinkubaatori) arendamine” on saanud positiivse otsuse, mis tähendab, et peamaja muinsuskaitse all olevat osa ootab ees põhjalik uuenduskuur ning saame enda amortiseerunud töö- ja õpikeskkonda olulisemalt kaasaegsemaks muuta. Suur tänu Reevo Maidlale, Eveli Kuusele ja Marek Mühlbergile, kelle eestvedamisel sai taotlus ette valmistatud! Meid ootab ees põnev aasta seoses uue ingliskeelse magistriõppekava „Creative Project Management” avamisega, Viljandi pärandusfestivali ja teiste oluliste sündmustega, samuti erinevate tegevustega Ida-Virumaal, ja kui kõik hästi läheb, siis ka Sahara-aluses Aafrikas... 

Mina vaatan seda kõike põnevuse ja ootusärevusega. Soovin teile jõudu tööks ja õpinguteks. Toetagem ja hoidkem üksteist! 

Juko-Mart Kõlar
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia direktor

Kaja Kallas

Kultuuriakadeemiat külastas Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas

nõunike kogu

Kogunes TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia nõunike kogu

Suvine peahoone

Tartu Ülikool valis uue senati