Tartu Ülikooli suur medal

Tartu Ülikooli suure medaliga tunnustatakse eriliste teenete eest. Suur medal on asutatud 1995. aastal. Kuni 2002. aastani kandis see nimetust Tartu Ülikooli medal.

Kõigil enne 2020. aastat suure medaliga autasustatutel on õigus saada rinnas kantav teenetemärk. Selleks tuleb esitada akadeemilisele sekretärile avaldus.

Tartu Ülikooli suure medali saajad TÜ Viljandi kultuuriakadeemias:

Kalju Komissarov 

Anzori Barkalaja