Tartu Ülikooli medal

Tartu Ülikooli medaliga tunnustatakse pikaajalise kaaluka panuse eest Tartu Ülikooli arengusse. Medal on asutatud 1996. aastal. Kuni 2020. aastani kandis see nimetust Tartu Ülikooli väike medal.

Kõigil enne 2020. aastat väikese medaliga autasustatutel on õigus saada rinnas kantav teenetemärk. Selleks tuleb esitada akadeemilisele sekretärile avaldus.

Tartu Ülikooli medali saajad TÜ Viljandi kultuuriakadeemias

Lembit Õunapuu 

Mall Noormets

Ain Agan
Mari Ehapalu
Tiia Pedastsaar 

Mai Sarnet
Tõnu Kallaste

Helju Meriste