Uute tudengite vastuvõtt on alanud

24. juunist 4. juulini saab esitada avaldusi Tartu Ülikooli rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppe päevasesse ja avatud ülikooli õppesse astumiseks. Viljandi Kultuuriakadeemia seitsmele rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppekavale võetakse õppima 149 ning kahele magistriõppekavale 18 uut tudengit. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 18. juulil.

Dokumentide vastuvõtt toimub tavapäraselt sisseastumise infosüsteemis SAIS. Ka isiklikult kohapeale tulles tuleb avaldus esitada elektrooniliselt SAISis. Seejärel on vajalik sooritada sisseastumiseksamid, mis on kohustuslikud kultuuriakadeemia kõikidele õppekavadele kandideerimiseks. Erinevusena varasematest aastatest toimub sel aastal päevase õppe ja avatud ülikooli õppe vastuvõtt ühel ajal, 24. juunist 4. juulini.

Olulised kuupäevad:

24. juuni–4. juuli – avalduste esitamine päevasesse ja avatud ülikooli õppesse õppima asumiseks interneti-aadressil www.sais.ee, isiklikult kultuuriakadeemias kohapeal 30. juunist 4. juulini kl 10-16

8.–16. juuli – sisseastumiseksamid

hiljemalt 18. juuli – avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad SAISis

alates 21. juuli – õppimatuleku kinnitamise esimene tähtaeg. Õppimatuleku kinnitamine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse.

Vaata lisa http://www.kultuur.ut.ee/et/sisseastumine

Lisainfo: Katrin Tambet, õppetalituse juhataja, tel: 435 5234, e-post: katrin.tambet@kultuur.edu.ee

 

Teate edastas

Kadri Sprenk

kommunikatsiooni- ja projektitalitluse spetsialist

kadri.sprenk@ut.ee