Tartu Ülikooli arengufond rahastab kultuuriakadeemia voogteatri projekti

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava programmijuhi ja multimeedia lektor Taavet Janseni eksperimentaalprojekt „Voogteater kui uurimistööriist“ sai Tartu Ülikooli arengufondist eksperimentaalarenduse rahalise toetuse. Projektiga soovitakse publiku emotsioone veebikeskkonnas täpsemalt mõista ning muuta online-meelelahtuse toimimismehhanisme.

Covid-19 kriis muutis esinejate ja publiku füüsilise kohaloleku ühes ruumis võimatuks. Teatrid hakkasid otsima võimalusi esinemiseks veebikeskkonnas ning elektron.art oli üks esimesi platvorme, mis hakkas etenduskunstnikele virtuaalset ruumi pakkuma. Voogteatri suurim probleem on publiku ja esinejate vahelise reaalajas suhtluse puudumine – raske on hinnata virtuaalse etenduse edukust, teadmata, mida publik etenduse ajal tunneb.

Eksperimentaalse projekti „Voogteater kui uurimistööriist“ eesmärk on välja töötada raamistik, kus uus tarkvara ja meetodid võimaldavad luua veebietendusi publiku kaasatuse indeksi AEI (audience engagement index) põhjal. Publiku kaasatuse mõõtmiseks keskendutakse peamiselt emotsioonide tuvastamisele näos, mis põhineb vaataja veebikaamera analüüsil. Tulemuseks olevat indeksit kasutatakse TÜ VKA-s kahe semestri jooksul uute veebietenduste loomiseks ja analüüsimiseks. Projektis hinnatakse uue teenuse teostatavust, mis võib pakkuda huvi ka etenduskunstide valdkonnast väljaspoole, et hinnata kasutajate kogemusi erinevat tüüpi veebisündmustel.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava programmijuhi, multimeedia lektori ja eksperimentaalprojekti eestvedaja Taavet Janseni sõnul annab arendatav tööriist online-kunsti ja voogteatri arendamiseks palju uusi võimalusi. „Lisaks olulisele tagasisidele, mida kunstnikud saavad, avab uurimus uksed ka kõikvõimalikeks täiesti enneolematuteks interaktsioonivõimalusteks, kaasautorluseks ja kollektiivseks sisuloomeks,“ sõnas Jansen. „Praegune aeg on online-meelelahutuse arengu murdepunkt!“

Projekt „Voogteater kui uurimistööriist“ kestab 1. märtsist 2021 28. veeburarini 2022 ning projekti rahaline maht on  32 619 eurot. Meeskonda kuuluvad lisaks TÜ VKA etenduskunstide õppekava programmijuhile ja multimeedia lektorile Taavet Jansenile neuroteadlane Aleksander Väljamäe, kaasatud on TÜ VKA etenduskunstide õppekava tudengid ja õppejõud. Koostööd tehakse Andres Kuusikuga TÜ neuroturunduse laborist, Hugo Silva ja Patrícia Botagaga (Instituto de Telecomunicações) ning elektron.art meeskonnaga.