Studia Vernacula

Studia Vernacula sari avaldab käsitööd ja pärandtehnoloogiat käsitlevaid teadustöid, et pakkuda pärandtehnoloogilisele mõttele akadeemilist foorumit. 

Studia Vernacula eesmärk on avaldada kõrgetasemelisi käsitööteaduslikke publikatsioone, arendades seeläbi eestikeelset teadus- ja erialadiskursust. Lisaks avaldatakse ülevaateartikleid, arvustusi ning teisi uurimuslikke kirjutisi. Laiendatud ingliskeelsete sisukokkuvõtete kaudu tutvustab ajakiri Eesti käsitöö- ning rahvusteaduslikke uurimusi ka rahvusvahelisele uurijate ja praktikute ringile.

Studia Vernacula peamine sihtgrupp on akadeemilise taustaga käsitööpraktikud ning naaberteaduste uurijad. Ajakirja põhiartiklid ning praktikapeegli rubriigi kaastööd on kirjutatud enamjaolt TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekavade raames valmivate uurimistööde põhjal. Teoreetiline tõlkeartikkel valitakse igasse numbrisse välja toimetuskolleegiumi ettepanekul ning tegevtoimetuse, erialakonsultantide ja osakonna õppejõudude koostöös.

Väljaandja

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia 

Toimetus

Peatoimetaja: Kadri Tüür

Sisutoimetajad: Kadri Tüür, Kanni Labi, Kristi Jõeste, Madis Arukask 

Keeletoimetaja: Kanni Labi 

Tegevtoimetaja: Madis Rennu 

Projektijuht: Lembe Lahtmaa 

Küljendus ja kujundus

Kristjan Mändmaa

Levi

Saarakiri OÜ 

Koduleht: https://epood.saara.ee/

Studia Vernacula autorijuhend

Soovid osta Studia Vernaculat?

Telli ajakiri siit

Ajakirja koostamist ja väljaandmist toetab Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna rahvusteaduste baasfinantseerimine ja valdkondlik kirjastamistoetus ning Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.

Image
Kulka_logo_must.png