Märtsis algavad mitmed eelõppe kursused

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ootab märtsis kõiki eelõppe kursustele! Eelõppe kursuste ning sellele eelnevate festivali Oma Lugu ja avatud uste päeva kaudu on kõigil huvilistel hea võimalus tutvuda kultuuriakadeemia õppimisvõimaluste ning eluga.

[collapsed title=Noore Muusiku Kool]

Toimumisaeg: 19.-21. märts
Toimumiskoht: Viljandi kultuuriakadeemia muusikamaja ja Pärimusmuusika Ait
Maht: 1 EAP

Hind: ühe kursusetsükli hind on 19,5 € koos majutusega ja 13 € ilma majutuseta. 
Õppejõud: Õppetööd viivad läbi TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna õppejõud ning üliõpilased.

Noore Muusiku Kooli õppelaagris täiendatakse teadmisi muusikateoorias ning õpitakse tundma rütmika põnevat ja mitmekesist maailma. Tutvutakse ka muusikaõpingutes vajaminevate arvutiprogrammidega ning arendatakse lavalist väljendusoskust. Laagrisse on oodatud kõik vähemalt 16aastased noored, kes mängivad pilli ja kaaluvad võimalikku edasiõppimist muusika vallas. Noore Muusiku Kool pakub ainulaadset võimalust arendada oma muusikaalaseid oskusi, avardada teadmisi ning musitseerida koos teiste noorte muusikutega.

Kõik Noore Muusiku Kooli õppurid saavad tõhusa ettevalmistuse jätkamaks oma muusikaõpinguid Viljandi Kultuuriakadeemias või  mõnes teises muusikaharidust pakkuvas koolis.

Rohkem infot SIIN!

REGISTREERU NOORE MUUSIKU KOOLI e-posti adressil: margit.kink@kultuur.edu.ee. Vajalikud andmed: nimi, isikukood, telefon, aadress. Lisaks, kas on ööbimissoov ja mis pilli koosmängus mängitakse (või lauldakse). [/collapsed]

[collapsed title=Tantsukunsti ja teatrikunsti visuaaltehnoloogia kõrghariduse eelõppe kursus]

Toimumisaeg: 19.-20.(21). märts 2015
Toimumiskoht: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Posti 1, Viljandi)
Maht: 0,5 kuni 1 EAP
Hind: Koolitus on tasuta. Kursuslaste omal kulul on majutus, toitlustus ja transport.
Õppejõud: Kai Valtna, Raido Mägi, Merle Saarva, Ele Viskus, Oleg Titov, Garmen Tabor, Eve Komissarov, Mare Mikof
Sihtgrupp: Üldhariduskoolide gümnaasiumi aste, eelistatult 12. klasside õpilased
 

Eelõppe eesmärgiks on anda ettekujutus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna tantsukunsti ja teatrikunsti visuaaltehnoloogia erialade sisust ja valmistada ette tulevasi sisseastujaid.

Registreerimistähtaeg: 01.03.2015

Rohkem infot SIIN!

Kontaktisik:
Anu Sööt
täiendusõppe spetsialist
etenduskunstide osakond
Tel 435 5266; 520 9424
soot@kultuur.edu.ee [/collapsed]

[collapsed title=Sepisehted värvilisest metallist]

Toimumisaeg:  20.-21. märts 2015
Toimumiskoht: SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid Metallikeskus (Reinu tee 27, Viljandi)
Maht: 0,5 EAP
Hind: 5 €    (Hind sisaldab materjalikulu. Kursuse käigus valminud ehted saavad osalejad endale)
Õppejõud: Väino Niitvägi
Sihtgrupp: Gümnaasiumi vanema astme õpilased

Eelõppe kursuse eesmärgiks on anda praktilise tegevuse kaudu ülevaade värvilise metalli sepistamise põhimõtetest ja töövõtetest.

Registreerimistähtaeg: 13. märts 2015. 

Rohkem infot SIIN!

Kontaktisik:
Lembe Rätsep
4355249
lembe.ratsep@kultuur.edu.ee [/collapsed]

[collapsed title=Sepisekursus algajatele]

Toimumisaeg:  28. märts 2015 kell 10.30-17.30
Toimumiskoht: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Vilma Maja sepikoda (Turu 7, Viljandi)
Maht: 0,25 EAP
Hind: 5 €   (Hind sisaldab materjalikulu. Kursuse käigus valminud esemed saavad osalejad endale)
Õppejõud: Väino Niitvägi
Sihtgrupp: Gümnaasiumi vanema astme õpilased

Eelõppe kursuse eesmärgiks on tutvustada teoorias ja praktikas lihtsamaid käsisepistamise võtteid ning selleks vaja minevaid töövahendeid.

Registreerimistähtaeg: 20. märts 2015

Rohkem infot SIIN!

Kontaktisik:
Lembe Rätsep
4355249
lembe.ratsep@kultuur.edu.ee [/collapsed]

 

Teate edastas
Kadri Sprenk
Kommunikatsiooni- ja projektitalituse spetsialist
kadri.sprenk@ut.ee