Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Tartu Ülikool asutas stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ütles, et meie kohus on pakkuda Ukrainast Tartu Ülikooli õppima tulnud üliõpilastele igakülgset tuge selleks, et nad tunneksid end turvaliselt nii praegusel ääretult raskel ajal kui ka tulevikule ja õpingutele mõeldes. „Ukraina üliõpilaste ülikoolitee peab jätkuma vaatamata nende noorte kodumaad ja peresid tabanud tragöödiale ning sellega kaasnevatele majanduslikele raskustele. Tartu Ülikooli iga liige, vilistlane, koostööpartner ja ka iga hariduse usku eestimaalane saab loodava stipendiumifondi kaudu sellele kaasa aidata,“ sõnas Asser.

Esimene taotlusvoor lõppes 15. märtsil. Siis toetati tänu kogutud annetustele 32 üliõpilast kokku 47 700 euroga. Välja anti 1100–1600 euro suurused stipendiumid. Stipendiaadid võivad raha kasutada oma vajaduste kohaselt. Ülikooli Ukraina stipendiumi fondi järgmine taotlusvoor algab 1. septembril.

Ava makselahendus QR-koodiga või tee (püsi)annetus Tartu Ülikooli sihtasutuse veebilehel

Image
fond +3mm bleed-ilma-pealkirjata.jpg

Vaata veebilehelt, mida ülikool teeb Ukraina kodanikest töötajate ja üliõpilaste abistamiseks ja Ukrainast saabuvate põgenike vastuvõtu ettevalmistamiseks.

kultuur

Sisseastumine kultuuriakadeemiasse

Sound recording session

Rahvusvaheline helidisaini kursus ootab osalejaid Tamperesse

kultuur

Pärandtehnoloogid osalesid Kagu-Norra Ülikoolis toimunud rahvusvahelisel intensiivõppe nädalal