Autor:
Reet Kuuse

Näitus "Värvirõõm"

Näitusel olid väljas Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia tekstiili eriala üliõpilaste telgedel kootud villased sõbakirjalised tekid, mille mustrid on võetud Eesti muuseumites olevatelt tekkidelt ja vaipadelt.

Eesti rahvapärase vaiba eelkäijaks on olnud sõba ehk ülevise. Sõba on läänemeresoome päritolu sõna, hilisemalt, u teise aastatuhande alguses tuli käibele germaani laen vaip ning sama tähendusega oli 17.sajandil kasutusele võetud sõna tekk (saksa k Decke). Vaip ja tekk tähistasid nii üleviset, voodi- kui sõiduvaipa. Kahte viimast kutsuti rohkem tekkideks.

Sõba peeti eesti rahvariiete hinnatuimaks osaks ja seda kanti jaheda ilma korral õlgadel ning öösiti võeti katteks peale. Hilisemalt on sõba jäänud pigem pidulikuks esemeks – kirikus ja pulmas kandmiseks, magamiseks võeti peale alles siis, kui oli parajalt kulunud. Aegapidi kujunes sõbast ühevärviline vaip, mis on ajalooliselt vanim vaibatüüp Eestis ja mida kooti kogu maal ning tarvitati üksnes magamiseks ja katmiseks. Ühevärvilistele vaipadele järgnesid voodivaipadena kasutusel olnud lihtriibulised lambavillatoonides vaibad. Triibuliste vaipade kujundus muutus järjest keerulisemaks, kasutusele tulid mitmed kirjamisvõtted nagu sõbakirjatehnika, pind- ja naastpõime ning tikandid. Eesti erinevais piirkondades domineerisid erinevad kirjamistüübid ja värvid.

Tekid on valminud rahvusliku TÜ VKA tekstiili eriala lektori Christi Küti juhendamisel.

Eksponeerimine:

  • 8. oktoobrist 30. novembrini 2021 Tartu Ülikooli Kliinikumis;
  • 6. aprillist 29. maini 2022 TÜ Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi Omicumis, Tartus.